Rope Skipping er nu godkendt som aktivitet under Danmarks Idrætsforbund (DIF) - GymDanmark

Rope Skipping er nu godkendt som aktivitet under Danmarks Idrætsforbund (DIF)

”Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har fået endnu en aktivitetsgodkendelse af DIF – denne gang til Rope Skipping. Vi er i GymDanmark det forbund som har flest aktivitetsgodkendelser i DIF, og vi er stolte af at kunne favne så mange forskellige gymnastikarter i et og samme forbund. Vi er gode til at stå sammen og støtte hinanden i forbundet, og det skal vi blive ved med og arbejde stadig mere koncentreret på. Jeg vil også gerne på vegne af hele bestyrelsen og ledelsen benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange foreninger, som har bidraget til det store arbejde med at kortlægge udbredelsen af Rope Skipping,  og ikke mindst tak til Udvalget for Rope Skipping for det stærke samarbejde”, fortæller Ditte Okholm-Naut, Direktør i GymDanmark.

Processen startede op i 2015, hvor de indledende drøftelser og planer for en videre proces startede. Forløbet har involveret omkring 34 foreninger i Danmark, som har skulle besvare en survey omkring deres Rope Skipping aktiviteter og medlemmer. I december 2015 blev den officielle ansøgning sendt til DIF, og derefter har der været et forløb med forskellige møder, studieturer til Rope Skipping klubber og konkurrencer, og nu er det så blevet en realitet, at GymDanmark har fået endnu en aktivitetsgodkendelse. 

“Vi har nu nået et stort og fælles mål, nemlig en godkendelse af Rope Skipping som aktivitet. Det er så dejligt, at vi er kommet i hus med dette projekt, det er jeg meget stolt og glad over. Der har været et godt samarbejde mellem Rope Skipping Udvalget og administrationen hos GymDanmark, der har dannet baggrund for indsamling af data, som DIF har gjort brug af i forhold til godkendelsen. Det er rigtig dejligt, når et ønske går i opfyldelse, så nu vil vi arbejde videre med både bredden og eliten i denne sportsgren og finde områder som har behov for at blive styrket”, fortæller en stolt Ulla Christensen, Formand for Udvalget for Rope Skipping.

Tak til foreningerne
Tak for de mange Rope Skipping foreninger som har bidraget til det store arbejde, og som fremadrettet vil arbejde med at udbrede og ikke mindst udvikle Rope Skipping.

Fakta
Rope Skipping i Danmark er steget gennem årene og i dag er der 34 registrede medlemsforeninger hos GymDanmark med 1088 medlemmer (tal fra 2015). Rope Skipping er en disciplin med masser af tempo og præcision.
 
Rope Skipping består af forskellige discipliner:

  • Single rope, hvor man laver laver forskellige hop og sving med tovet
  • Dobbelt dutch, hvor en eller flere hopper i to tove, som andre svinger
  • Speed, hvor man skal hoppe så mange gange som muligt på tid