Arrangementsgebyret stiger i 2017 - GymDanmark

Arrangementsgebyret stiger i 2017

Med vedtagelsen af en ny økonomisk støttestruktur i DIF ændrer fundamentet for GymDanmarks økonomi sig drastisk. Der er ikke længere samme sikkerhed, som der var i den gamle fordelingsnøgle, og det betyder, at vi skal sørge for, at alle vores aktiviteter i højere grad kan løbe rundt uden tilskud. Derfor har bestyrelsen besluttet at hæve arrangementsgebyret fra 60,- til 85,- i 2017.

I forbindelse med den nye økonomiske støttestruktur vil en stor del af vores tilskud fra DIF blive tildelt på baggrund af en strategisk aftale. Vi vil derfor starte en proces umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor alle udvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af de strategiske mål og indsatser. Det er afgørende, at dét vores udvalg bruger kræfter på, matcher de strategiske mål, vi aftaler med DIF.

Baggrund og GymDanmarks økonomiske fundament
GymDanmark har en årlig omsætning på godt 20 millioner, med en støtte på 9,3 millioner fra DIF. Den nye støttestruktur i DIF, som blev vedtaget tidligere i år, vil ændre GymDanmarks økonomiske fundament. Den sikkerhed vi har haft i den gamle fordelingsnøgle forsvinder, og vi vil i stedet gå en tid i møde, hvor vi skal forhandle os til øremærkede strategiske midler.

I den nye støttestruktur vil GymDanmarks medlemstal og antal medlemsforeninger være det eneste objektive kriterium, som har betydning for tildelingen af midler. Holder vi vores nuværende medlemstal, vil det give en tildeling på 4,3 millioner kroner.  Altså et fald på 5 millioner kroner i 2020.

De 4,3 millioner gives til at dække vores basisdrift af forbundet, men levner ikke frie midler til at støtte vores landshold, eller til at tilbyde foreninger, frivillige, trænings-, opvisnings og konkurrencegymnaster billigere eller bedre gymnastikoplevelser, derfor skal vi finde nye veje til en sund økonomi.

Vi skal med andre ord til at genskabe et nyt stabilt økonomisk fundament. Dette med blandt andet alternative indtjeningsmuligheder og ved, at vores aktiviteter kan bære sig selv via højere brugerbetaling, herunder en stigning af arrangementsgebyret.

Læs mere her