Formandsposten i Idrætsgymnastik åben - GymDanmark

Formandsposten i Idrætsgymnastik åben

Kandidater der ønsker at opstille til posten, skal for at være valgbar, meddele sit kandidatur senest den 15. september til forbundskontoret  på mail til info@gymdanmark.dk. Selve valghandlingen sker på repræsentantskabsmødet den 29. oktober i Brøndby.

Læs alt om repræsentantskabsmødet her