GymDanmark bestyrelsesmedlem får lederpris - GymDanmark

GymDanmark bestyrelsesmedlem får lederpris

I Gadstrup Teamgym er man ikke i tvivl om hvem der står bag de seneste års succes, og med følgende indstilling modtog han sidste weekend en fornem lederpris.

Indstilling

Frank Veje Jakobsen går gennem ild og vand for Gadstrup TeamGym. Han er ildsjælen og hjernen bag den store succes, som Gadstrup TeamGym har oplevet de seneste år.

Frank fungerer som overordnet træneransvarlig i klubben og er gennem de seneste år gået forrest i kampen om at få Roskilde Kommune til at bygge et nyt og moderne springcenter, således at Gadstrup TeamGyms gymnaster (og andre gymnaster i Roskilde Kommune) kan få de mest optimale træningsrammer. Det ser p.t. ud til, at springcentret vil stå klar i 2018.

Endelig er Frank formand for TeamGym udvalget under GymDanmark. Udover at lægge en usædvanlig stor “faglig” indsats er Frank også menneskeligt dedikeret til alle i og omkring Gadstrup TeamGym. Han er en inspiration for alle gymnaster og har en usædvanlig evne til – gennem sin person og fremtoning – at få alle til at præstere det optimale i givne situationer.

Gadstrup TeamGym ville ikke være, hvor foreningen er i dag, hvis det ikke var for Frank!

Frank Veje Jakobsen er udover sit store engagement i Gadstrup TeamGym, også medlem af GymDanmarks bestyrelse.