Nyt KIG håndbog - GymDanmark

Nyt KIG håndbog

Vi har i KIG besluttet at foretage nogle ændringer til konkurrencestrukturen, da der har været ønsker til dette gennem det seneste års tid.

Derfor bliver der nu et elitespor og trinsystemspor. Betingelserne for deltagelse i de to spor er beskrevet i håndbogen, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at alle læser denne og informerer alle relevante personer i deres klub om ændringerne. Link til reglement.

I elitesporet findes Youth, Junior og Senior. Alle bedømmes efter FIG CoP. Youth har modificerede FIG CoP Junior krav, som er beskrevet i “Youth reglementet” på GymDanmark.dk under reglementer. 

Derudover har vi ændret U-konkurrencerne i Trinsystemet. Det hedder nu aldersgruppekonkurrencer, hvor der er to aldersgrupper – aldersgruppe 1 og aldersgruppe 2, som er hhv. 12 år og yngre og 13 år og ældre.

Disse ovennævnte ændringer medfører hverken ændret terminliste eller konkurrencer.

Vi håber i alle vil tage godt imod ændringerne, da det gerne skulle give bedre mening for alle gymnaster, hvad enten man er elite eller bredde.

 

Glædelig jul og godt nytår!

Vi ses i det nye år – vi glæder os!

 

UIG