Beslutninger fra Repræsentantskabsmødet 2015 - GymDanmark

Beslutninger fra Repræsentantskabsmødet 2015

Ny struktur for kontingenter og licens

På årets repræsentantsmøde blev det vedtaget, at der fra 1. januar 2016 indføres en ny struktur i foreningskontingent, aktivitetskontingent og en forhøjelse af licens. Disse blev fremlagt som en del af forudsætningerne for budget 2016.

Dermed bliver foreningskontingentet forhøjet, samt opdelt i flere kategorier end førhen.
Aktivitetskontingentet forhøjes, og for idrætsgymnastik opdeles det i hhv. mænd og kvinder.
Konkurrencelicensen forhøjes. 

Ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2016. Se de samlede ændringer her

Årsregnskab 2014

Direktør Ditte Okholm-Naut fremlagde årsregnskabet for 2014. 
Repræsentantskabet godkendte regnskabet, der udviste et overskud på 26.245 kr.

Vedtægtsændringer

Udover at godkende årsregnskab og budget, godkendte repræsentantskabet også de fremlagte vedtægtsændringer. Det medfører bl.a. at kandidater på valg til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest 15. september. 

Valg til Forbundsbestyrelsen

Næstformand: Anders Jacobsen

Eliteudvalgsformand: Erik Juhl Mogensen

Genvalg til:

  • Formand for UTG: Frank Veje Jacobsen
  • Formand for UTT: Marianne Knudsgaard
  • Formand for Rope Skipping: Ulla Birk Christensen
  • Regionsrepræsentant: Bent Busk

Næste repræsentantskabsmøde ligger i weekenden 28. til 30. oktober 2016

Hele referatet fra repræsentantskabsmødet kommer snart