Talentlandstræner i mandlig idrætsgymnastik Claus Olsen stopper - GymDanmark

Talentlandstræner i mandlig idrætsgymnastik Claus Olsen stopper

Talentlandstræner i mandlig idrætsgymnastik Claus Olsen har pr. 1. august valgt at opprioritere træningen af egne gymnaster i Aalborg, hvorfor han ikke længere har ansvaret for talentbruttogruppen. Med henblik på at nyttiggøre Claus’ kompetence fortsætter han som gymnastikfaglig konsulent indenfor specifikke områder som uddannelse, planlægning, metodik, ATK etc., ligesom Claus også fortsat vil bidrage ved konkrete gymnastiske aktiviteter.

Claus har gennem de seneste 8 år ydet en engageret indsats for GymDanmark, han har bl.a. udarbejdet størstedelen af ATK materialet, test- og stigesystemet, ligesom han har været en helt nødvendig drivkraft i arbejdet med Dannebrog til Tops. GymDanmark og Claus Olsen har været og er fortsat enige om den overordnede vision om dansk olympisk deltagelse og dermed om at få Dannebrog til tops.

GymDanmark’s elitechef Henrik Bjørn Bertelsen udtaler: ”Jeg er taknemmelig for Claus store indsats for mandlig idrætsgymnastik i Danmark og ønsker ham al mulig held med de nye opgaver og prioriteringer”.

Den nationale test i Nakskov den 29. august er følgelig aflyst. De eksisterende bruttogrupper fortsætter og nye gymnaster, som ønsker at være med i Dannebrog til Tops, kan henvende sig til formand Torben Brix.

GymDanmark’s landsholdsstruktur for de mandlige idrætsgymnaster (DtT) fortsætter og de nye trænerteams vil blive offentliggjort snarest muligt.