Reviderede TeamGym reglementer - GymDanmark

Reviderede TeamGym reglementer

Flere af TeamGym reglementerne er blevet revideret ud fra beslutninger vedtaget på udvalgets aktivitetsmødet.

Se en ikke udtømmende liste over ændringerne samt de opdaterede reglementer.