Tilmelding til Årsmøde 2020 er igang - GymDanmark

Tilmelding til Årsmøde 2020 er igang

Lørdag den 14. november 2020, kl. 10.00 afholder GymDanmark Årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Efter Årsmødet afholdes aktivitetsudvalgsmøderne. Da det fortsat er muligt at afholde generalforsamlinger, har du mulighed for at deltage fysisk i møderne, eller følge med via Teams.

Grundet Covid-19 henstilles det på det kraftigste, at foreningerne kun sender én repræsentant til møderne.

For at vi kan overholde alle retningslinjer, er det kun muligt at deltage i møderne ved forhåndstilmelding. Du har mulighed for at tilmelde dig indtil den 6. november (alle medlemmer har fået invitationen tilsendt pr. mail).

Tilmelding til Årsmøde

Tilmeldingsfrist 6. november 2020

Læs mere

Alt om Årsmødet

Læs mere

Temamøde

Bliv klædt på til Årsmødet, deltag i virtuelt møde

Læs mere

Deltagelse og stemmeret ved Årsmødet 2020
I henhold til GymDanmarks vedtægter, kan stemmeafgivningen kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme(r) på vegne af ét medlem af repræsentantskabet, dog kan personen afgive flere stemmer, såfremt foreningens medlemstal berettiger hertil.

  • 1 stemme til foreninger med op til 200 foreningsmedlemmer
  • 2 stemmer til foreninger med op til 500 foreningsmedlemmer
  • 3 stemmer til foreninger med over 500 foreningsmedlemmer
  • 1 stemme til Høj- og efterskoler

Medlemsforeninger der senest den 15. september har betalt aktivitetskontingent, kan under vedtægternes § 15 stk. 6, punkt 9 & 10 (valg af udvalgsformand og udvalgsmedlemmer), afgive én stemme for pågældende disciplin.

Tilmelding til Årsmøde og aktivitetsudvalgsmøder
Der er tre kategorier af tilmeldinger:

  1. Tilmelding til Årsmødet som medlemsforening (med stemmeret)
  2. Tilmelding til Årsmødet som folkevalgt (uden stemmeret)
  3. Tilmelding til Aktivitetsårsmøder

Du kan til begge møder vælge mellem fysisk deltagelse (MED tale-, spørge- og stemmemulighed) eller Virtuel deltagelse (UDEN tale-, spørge- og stemmemulighed).

Bliver der fra myndighedernes side fastlagt restriktioner som betyder, at antallet i salen skal begrænses i forhold til antallet af tilmeldte, vil ikke-stemmeberettigede repræsentanter blive tilbudt at følge repræsentantskabsmødet via streaming.

Praktiske informationer
For at kunne sikre Coronasikker afholdelse er der følgende tiltag:

  • Stemmesedler ligger på en forudbestemt plads, som anvises ved ankomst. Sørg for at komme i god tid, så vi kan sikre god afstand og en god oplevelse for alle
  • Forplejning bliver serveret på pladserne og betales i år af GymDanmark
  • Det er kun tilladt at forlade pladserne ved toiletbesøg

Deltagelse i aktivitetsårsmøder
Der afholdes aktivitetsårsmøder i alle discipliner lørdag den 14. november fra kl. 15.30, ligeledes i Idrættens Hus. Disse møder kræver også tilmelding i år. Gå til tilmelding her

Flere informationer
Kontakt Forbundskontoret på info@gymdanmark.dk eller 4326 2601