Årsmøde 2020: Tilmeldingsmoduler - GymDanmark

Årsmøde 2020: Tilmeldingsmoduler

I GymDanmark gør vi alt for at kunne afholde Årsmøde 2020 på en tryg og coronasikker måde. Med det formål for øje, er der i år flere tilmeldingsmoduler tilknyttet.

Fysisk eller virtuel tilmelding
Du kan vælge om du vil deltage fysisk eller virtuelt. På grund af Covid-19 situationen, henstiller vi på det kraftigste til, at foreningerne kun sender én repræsentant til de fysiske møder. Alle andre får mulighed for at lytte og se med på Årsmøde og Aktivitetsmøder via streaming. Deadline for tilmelding til det fysiske møde var den 6. november

Stemmeafgivning
Foreningsrepræsentanten bærer alle foreningens stemmer jf. § 15 stk. 10. Det er ikke muligt at stemme ved virtuel deltagelse.

Begæringer
Vær opmærksom på at begæringer skal indsendes til info@gymdanmark.dk senest 6. november.
Det er ikke muligt at aflevere begæringer på dagen.

Tilmelding

Tilmelding til det fysiske møde er overskredet, men du har mulighed for at følge Årsmødet virtuelt ved at skrive til aje@gymdanmark.dk og få tilsendt link.

1. Tilmelding for medlemsforeninger

Til Årsmødet

2. Tilmelding for folkevalgte

Til Årsmødet

3. Tilmelding Aktivitetsårsmøder

4. Tilmelding Temamøde

Medlemsmøde om bestyrelsens forslag 5. november via Teams