Vi søger fageksperter med solid undervisningserfaring til træneruddannelsen - GymDanmark

Vi søger fageksperter med solid undervisningserfaring til træneruddannelsen

GymDanmark uddanner årligt op mod 600 gymnastiktrænere på alle niveauer. Vi har brug for flere dygtige underviser for at sikre udviklingen af dansk gymnastik.

Lige nu søger vi undervisere til GymTræner 2 – Basis

GymTræner 2 - Basis

Uddannelsen for de erfarne trænere der arbejder med opvisning/konkurrence gymnastik

Læs mere

GymDanmarks træneruddannelsesstruktur

Læs mere

Generelt er du:

 • Erfaren underviser – gode anbefalinger vægtes højt
 •  Fagekspert med idrætsrelevant uddannelse (kandidat uddannelse med relevans for emnerne, diplomtræner, fysioterapeut eller lign.)
 • Læringsekspert – Eller ønsker at blive det – Vi lægger vægt på hele tiden at optimere udbytte af læring via tilpasning af undervisningsformer og metoder
 • Gerne kendskab til gymnastik
 • Lyst til at arbejde udviklingsorienteret og vil være med at skabe den bedste træneruddannelse til udvikling af gymnastikken i Danmark

Derudover har hvert modul på GymTræner 2 – Basis sin egen unikke underviserprofil

 • Underviserprofil på GymTræner 2 - Basis - Træningsmiljø og dig som leder

  Dette modul står overordnet set på tre ben. Et ben handler om talentudvikling mere generelt, et ben der handler om ledelseskundskaber over for en gruppe, og et personligt udviklingsben, hvor deltagerne bliver bedt om at forholde sig til sig selv som træner/leder. Grundlæggende går vi i undervisningen ikke efter at give deltagerne den endegyldige løsning eller den eneste løsning, der findes. Ambitionen og målet er derimod, at alle deltagere har et fælles sprog omkring talentudvikling, samt skabe en bevidsthed om, hvem de er så træner/leder og hvordan de handler værdibaseret i arbejdet med gymnasterne.

  Vi skal, som undervisere, hjælpe deltagerne til at forstå baggrunden GymDanmarks Talent- og Elitestruktur, herunder at præsentere relevant talentudviklingsforskning. Pointen er dog ikke, at deltagerne kan forskningen til punkt og prikke, men derimod at præsentere dem for viden de kan træffe beslutninger i daglige på baggrund af.

  Modulet er allerede udviklet med en udførligt beskrevet lærervejledning og lektionsplaner for hver lektion kursisterne skal igennem. Dermed skal du ikke opfinde den dybe tallerken, men vi håber omvendt, at du vil være med til at spare om og udviklet modulet fremover. Du skal kunne se dig selv som underviser på følgende overordnet temaer:

  • Talentudvikling i GymDanmark
  • Den ægte træner (fokus på en værdibaseret tilgang til træningen)
  • Den Magt reflekterende træner
  • Den kommunikerende træner
  • Teams i en individuel sport
  • Forældre som medspiller – trænerens rolle ift. forældre

  Du skal have:

  • Et solidt teoretisk fundament indenfor talentudvikling. Den forskningsbaserede tilgang indenfor talentudvikling vejer tungt.
  • Gerne erfaringer med at omsætte viden om talentudvikling til praksis.

  Derforuden danne følgende teori ”bagtæppe” for modullet, og det vil være en fordel hvis du har kendskab til det:

  • Jennifer Turnnidge og Jean Côté forståelse af Transformational Coaching og deres Personal Assets Framework
  • Kommunikations- og feedbackformer samt den coachende samtale.
  • Dele af Foucaults magtsteori
 • Underviserprofil på GymTræner 2 - Basis - Træningsplanlægning og fysisk træning

  På modulet stræber vi efter at give deltagerne viden og kompetencer til, på forsvarlig og hensigtsmæssig vis, at planlægge, strukturere og gennemføre fysisk træning for børn, unge og voksne i de gymnastiske discipliner deltagerne fungerer som trænere og ledere i.

  Gennem den basale træningsfysiologi og den specifikt styrketræningsfysiologi skal deltagerne tilegne sig forståelse for styrketræningens betydning for særligt børn og unges udvikling af muskelstyrke og eksplosivitet. I modulet præsenteres deltagerne for viden om arbejds- og kapacitetsanalyse af hold og enkeltgymnaster som udgangspunkt for træningsplanlægning, samt i prioritering og vægtning af træningselementer herunder fysisk træning med fokus på præstationsoptimering såvel som forebyggelse af skader.

  På modulet sættes der ydermere fokus på at deltagerne opnår viden om samt redskaber til, at kunne udarbejde træningsplaner for den fysiske træning til sæson-, periode- og enkeltlektioner – dette med afsæt i udøvernes niveau og alder.

  Modulet har ydermere fokus på at deltagerne får viden om den aldersrelaterede udvikling af fysisk, fysiologisk og motorisk karakter hos børn og unge.

  Emner:

  • Træningsplanlægning
  • Periodisering af træningen
  • Træningsfysiologi
  • Arbejdskrav- og kapacitetsanalyse
  • Børn og unges fysiske og fysiologiske udvikling (ATK)
  • Interaktion mellem træningsformer
  • Fysisk træning af børn og unge
  • Styrketræningens betydning for børn og unges udvikling af muskelstyrke
  • Styrketræning i praksis

   

  Du skal have:

  • Et solidt teoretisk fundament inden for fysisk træning, træningsplanlægning og styrketræning relateret til idræt
  • Et solidt teoretisk fundament inden for træningsfysiologien samt børn- og unges fysiske og fysiologiske udvikling
  • Erfaring med fysisk træning af idrætsudøvere
 • Underviserprofil på GymTræner 2 - Basis - Sportspsykologi

  På det sportspsykologiske modul stræber vi i undervisningen ikke efter at give deltagerne den endegyldige løsning eller den eneste løsning, der findes. Vores ambition og mål er derimod, at alle deltagere har et fælles sprog indenfor det mentale og er bevidste om, hvordan de handler mest hensigtsmæssigt med henblik på, hvordan de hjælper gymnasterne til at trives, udvikle sig og præstere, når det er vigtigt for dem.
  Vi skal, som undervisere, hjælpe deltagerne til at forstå hvad, der ligger bag rent teoretisk, men det er ikke alfa omega, at de bagvedliggende teorier kan gengives til ug. Omdannes hvad vi arbejder med på uddannelsen ikke til færdigheder i deltagernes praksis, så har vi fejlet som undervisere.
  Modulet er allerede udviklet med en udførligt beskrevet lærervejledning og lektionsplaner for hver lektion deltagerne skal igennem. Dermed skal du ikke opfinde den dybe tallerken, men vi håber omvendt, at du vil være med til at spare om og udviklet modulet fremover.

  Du skal kunne se dig selv som underviser på følgende overordnet temaer:

  • Introduktion til sportspsykologi
  • Den mentale trappe
  • Kulturel ledelse
  • Det trænerskabte motivationsklima
  • Præster under pres

  Du skal have:

  • Et solidt teoretisk fundament indenfor 3. Generations Cognitive Behavioural Therapy og herunder ACT og MAC tilgange.
  • Et indblik i forskellige talentparadigmer samt talentudvikling
  • En grundlæggende forståelse for Team Danmarks Sportspsykologiske service model
  • Erfaring med sportspsykologi udført i praksis

GymTræner 2 – Basis modulerne bliver udbudt 1-2 gange årligt over hele landet (primært i perioden maj-okt). Et modul stækker sig typisk over en lørdag-søndag. Modulet følges op af en online feedback session, som du som underviser er ansvarlig for. Undervisningen vil ofte foregå i lokalforeninger eller på efterskoler.

Som GymDanmark-instruktør bliver du ansat som timelønnet til undervisning på enkeltstående moduler.

 • Det får du som GymDanmark underviser:
  • Mulighed for at blive en del af GymDanmark, som er et forbund i rivende udvikling.
  • Mulighed for at blive inddraget i andre udviklingsprocesser i forbundet – Vi gør os umage for at bygge bro til træneruddannelse i alt vores udviklingsarbejde på alle niveauer
  • Indflydelse på træneruddannelsen – Sammen med de andre undervisere i teamet opdateres og finpudses modulerne ca. 1-2 gange årligt.
  • Mulighed for at være en del af en inspirerende underviserstab med andre fageksperter
  • Brading via underviser profiler af dig og din faglighed
  • Tøj pakke bestående af træningsjakke og T-shirt
 • Det forventer vi af vores GymDanmark undervisere:

  Som GymDanmark-instruktør repræsenterer du GymDanmark. Vi lægger vægt på engagement, faglighed og professionalisme. Derfor forventer vi, at du møder velforberedt og til tiden, når du skal afholde uddannelser.

  Du er naturligvis loyal overfor vores uddannelse, og GymDanmarks aktiviteter generelt, og sikrer, at alle deltagere får det optimale ud af uddannelsen. Du er GymDanmark ambassadør, og vi forventer, at du fremstår positiv og engageret.

 • Mere om GymDanmark

  GymDanmark er et af Danmarks ældste og største idrætsforbund. GymDanmarks administration har forbundskontor i Idrættens Hus i Brøndby. Vi har fredagsbar og fællesmotion for dem, der har lyst. Idrættens Hus byder desuden på fælles kantineordning og diverse motionsfaciliteter.

  Forbundskontoret servicerer vores 200.000 medlemmer, 10.000 licenshavere, 450 foreninger, otte disciplinudvalg med 100 frivillige, adskillige undersektioner, samt forbundsbestyrelsen.

  GymDanmark ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Vores fokus på at gymnastik er for alle, er også afspejlet i vores rekrutteringsproces.

Sådan søger du stillingen - FRIST 1. august

For at komme i betragtning skal du kunne deltage i vores oplæringsforløb, som designes efter dine kvalifikationer. Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Pil Christiane Lindekron, pcl@gymdanmark.dk , 43262621.

Ansøgning, CV og anbefalinger sendes pr. mail til pcl@gymdanmark.dk, Ansøgningerne vurderes løbende. Sidste frist 1. august 2020. (OBS; Pil holder ferie d. 29. juni – 26. juli)
HUSK at angive på hvilket af de tre moduler du søger ind på som underviser