Træneruddannelse - GymDanmark

Træneruddannelse

GymTræner – En træneruddannelse for livet

Gymnastik skal give alle udøvere gode oplevelser både på det træningsmæssige- og sociale plan. Til det hører veluddannede trænere. Med GymDanmark kan du vælge lige netop den uddannelse som passer til dit niveau.

GymTræner er specialiserede træneruddannelser for alle gymnastikkens discipliner – lige fra hjælpetrænerniveau til elitetrænerniveau.

På Gymtræner-uddannelsen sætter vi dig som træner i centrum og skaber rum for, at du kan udvikle din viden indenfor det fysiologiske og tekniske, som er det mange forbinder med en dygtig træner. I lige så høj grad ønsker vi at øge din bevidsthed om de værktøjer, du som træner kan benytte, når det gælder de sociale og psykiske aspekter i trænergerningen. Sidst, men allervigtigst, vil vi lære dig at UNDERVISE – Det er et håndværk i sig selv at formidle et budskab, som dine deltagere lærer og forstår.

GymTræner-uddannelsen gør dig i stand til at:

  • Dygtiggøre dine gymnaster ved hjælp af bevidste valg af træningsformer og øvelser
  • Reflektere over de valg og fravalg du gør dig i træningen
  • Begrunde dine valg af træning, metodik og pædagogik ud fra konkret viden

Opbygning af træneruddannelsen 

Alle niveauer i uddannelsen kickstartes med et basismodul (GymTræner 1 – Basis) hvorefter du kan specialisere (GymTræner 1 – Specialedel) dig inden for: Spring, Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Idrætsgymnastik, Rope Skipping og Acrobatik.

Hjælpetræner-uddannelse

For dig der er helt ny træner eller hjælpetræner.

Læs mere

GymTræner 1 - Basis

For dig der vil lære at træne og undervise i gymnastik

Læs mere

GymTræner 1 - Specialedel

Specialisering efter GymTræner 1 – Basis

Læs mere

GymTræner 2 - Basis

Efter uddannelsen vil du kunne planlægge og gennemføre den daglige træning sat i perspektiv af hele sæsonen.

Læs mere

GymTræner 2 - Specialedel

Specialisering efter GymTræner 2 – Basis, inden for en valgfri disciplin

Læs mere

DIF Diplomtræner

Med uddannelsen tager du for alvor springet fra træner til elitetræner – med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Idrættens Træner Akademi

Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

Læs mere

Anden uddannelse: Holdtræning/fitness

For dig der underviser voksne i fitness. Bevæg dig for livet –  Fitness er et samarbejde mellem GymDanmark og DGI.

 

Læs mere

Anden uddannelse: Springsikkeruddannelserne

For gymnasten, for instruktøren, for foreningen

Læs mere