Træneruddannelse - GymDanmark

Træneruddannelse

GymTræner – En træneruddannelse for livet

God træning kræver gode trænerne. Det kræver viden inden for det fysiologiske og tekniske, men også inden for de sociale og psykiske aspekter i trænergerningen.

GymTræner grunduddannelsen er for dig, der vil kunne:

 • Dygtiggøre dine gymnaster ved hjælp af bevidste valg af træningsformer og øvelser
 • Reflektere over de valg og fravalg du gør dig i træningen
 • Begrunde dine valg af træning, metodik og pædagogik ud fra konkret viden
 • Opbygning af træneruddannelsen

  På GymDanmarks træneruddannelser arbejdes der med de aspekter, som er relevant for din udvikling som træner uanset hvilket niveau dit hold træner på.
  Men viden er ikke nok. Derfor lærer vi dig at reflektere over dine valg og fravalg i alle aspekterne i din trænergerning.

  Hos GymDanmark er der desuden rig mulighed for selv at sammensætte din træneruddannelse, så du uddannes i netop den retning, som du ønsker.

  GymTræner grunduddannelsen sikrer, at trænere har deres grundforudsætninger på plads, uanset om du arbejder med børn eller elite. Når de er på plads, kan der sideløbende suppleres og sættes fokus på udvalgte områder med GymDanmarks kurser.

  Hjælpetræneruddannelsen
  Er et tilbud til hjælpere og er ikke obligatorisk i GymDanmarks uddannelserække.

  GymTræner 1
  Uddannelsen kickstartes med et basismodul (GymTræner 1 – Basis), hvorefter du kan specialisere (GymTræner 1 – Specialedel) dig inden for: Spring, Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Idrætsgymnastik, Rope Skipping og Acrobatik.
  Arbejder du med spring, anbefaler vi, at du sideløbende med GymTræner grunduddannelsen tager sikkerhedsuddannelsen. (For stortrampolin er den inkluderet i GymTræner 1 – Trampolin).
  Det kan desuden være relevant at supplere GymTræner grunduddannelsen med elementer fra fitnessuddannelserne.

  GymTræner 2
  Uddannelsen består af tre moduler som kan tages i selvvalgt rækkefølge.

Hjælpetræner-uddannelse

For dig, der er helt ny træner eller hjælpetræner

Læs mere

GymTræner 1 – Basis

For dig, der vil lære at træne og undervise i gymnastik

Læs mere

GymTræner 1 – Specialedel

Specialisering efter GymTræner 1 – Basis

Læs mere

GymTræner 2 – Basis

For den erfarne træner, der skal kunne planlægge og gennemføre den daglige træning sat i perspektiv af hele sæsonen.

Læs mere

DIF Diplomtræner

Med uddannelsen tager du for alvor springet fra træner til elitetræner – med alt hvad det indebærer

Læs mere

Idrættens Træner Akademi

Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau

Læs mere

Fitnessuddannelser

For dig, der underviser voksne i fitness, f.eks. yoga, dans eller udendørs fitness.
Bevæg dig for livet – Fitness er et samarbejde mellem GymDanmark og DGI

 

Læs mere

Sikkerhedskurser – Springsikker

Supplement til grunduddannelsen til dig der arbejder med spring

Læs mere

Find aktuelle GymTræner grunduddannelser

Kalender

Bestil en uddannelse i egen forening

Har I flere trænere, der ønsker samme uddannelse, vil det typisk kunne betale sig at bestille en uddannelse i egen forening.

Kontakt os

Outcomet af et træningsforløb er fastholdelse, personlig udvikling og øget performance.
Som træner skal du, i relation til konteksten, konsekvent over tid kunne anvende tre former for viden:
professionel (sportsspecifik viden: teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)
interpersonel (socialt, relationer, gruppedynamik ect.) og
intrapersonel viden (refleksion og selvbevidsthed),
der har til formål at udvikle atlernes kompetence, selvværd, tilhørsforhold og karakter.

Oversat og justeret fra An integrative definition of coaching
effectiveness and expertise (Côté & Gilbert, 2009)