Træneruddannelse - GymDanmark

Træneruddannelse

GymTræner – En træneruddannelse for livet

Gymnastik skal give alle udøvere gode oplevelser både på det træningsmæssige- og sociale plan. Til det hører veluddannede trænere. Med GymDanmark kan du vælge lige netop den uddannelse som passer til dit niveau.

GymTræner er specialiserede træneruddannelser for alle grene af gymnastikken – lige fra hjælpetrænerniveau til elitetrænerniveau.

På Gymtræner-uddannelsen sætter vi dig som træner i centrum og skaber rum for, at du kan udvikle din viden indenfor det fysiologiske og tekniske, som er det mange forbinder med en dygtig træner. I lige så høj grad ønsker vi at øge din bevidsthed om de værktøjer, du som træner kan benytte, når det gælder de sociale og psykiske aspekter i trænergerningen. Sidst, men allervigtigst, vil vi lære dig at UNDERVISE – Det er et håndværk i sig selv at formidle et budskab, som dine deltagere lærer og forstår.

GymTræner-uddannelsen gør dig i stand til at:

  • Dygtiggøre dine gymnaster ved hjælp af bevidste valg af træningsformer og øvelser
  • Reflektere over de valg og fravalg du gør dig i træningen
  • Begrunde dine valg af træning, metodik og pædagogik ud fra konkret viden

Opbygning af træneruddannelsen 

Alle niveauer i uddannelsen kickstartes med et basismodul (GymTræner 1 – Basis) hvorefter du kan specialisere (GymTræner 1 – Specialedel) dig inden for: Spring, Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Idrætsgymnastik, Rope Skipping og Acrobatik.

Hjælpetræner-uddannelse

For dig der er helt ny træner eller hjælpetræner.

Læs mere

GymTræner 1 - Basis

For dig der vil lære at træne og undervise i gymnastik

Læs mere

GymTræner 1 - Specialedel

Specialisering efter GymTræner 1 – Basis

Læs mere

GymTræner 2 - Basis

Efter uddannelsen vil du kunne planlægge og gennemføre den daglige træning sat i perspektiv af hele sæsonen.

Læs mere

GymTræner 2 - Specialedel

Specialisering efter GymTræner 2 – Basis, inden for en valgfri disciplin

Læs mere

DIF Diplomtræner

Med uddannelsen tager du for alvor springet fra træner til elitetræner – med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Idrættens Træner Akademi

Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

Læs mere

Anden uddannelse: Holdtræning/fitness

For dig der underviser voksne i fitness. Bevæg dig for livet –  Fitness er et samarbejde mellem GymDanmark og DGI.

 

Læs mere

Anden uddannelse: Springsikkeruddannelserne

For gymnasten, for instruktøren, for foreningen

Læs mere

Outcomet af et træningsforløb er fastholdelse, personlig udvikling og øget performance.
Som træner skal du, i relation til konteksten, konsekvent over tid kunne anvende tre former for viden:
professionel (sportsspecifik viden: teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)
interpersonel (socialt, relationer, gruppedynamik ect.) og
intrapersonel viden (refleksion og selvbevidsthed),
der har til formål at udvikle atlernes kompetence, selvværd, tilhørsforhold og karakter.

Oversat og justeret fra An integrative definition of coaching
effectiveness and expertise (Côté & Gilbert, 2009)