Træneruddannelse: GymTræner 2 - Basis - GymDanmark

Træneruddannelse: GymTræner 2 - Basis

GymTræner 2 – Basis

Denne uddannelse har fokus på træneren som reflekterende praktiker og leder, trænerens rolle i skabelsen af positivt og lærende træningsklima i hallen og træneren som sæsonplanlægger og tilrettelægger.

Fokus

På GymTræner 2 vil der være fokus på at lære at arbejde med ansvarlig talentudvikling. Efter uddannelsen vil du kunne planlægge og gennemføre den daglige træning sat i perspektiv af hele sæsonen. Du vil kunne arbejde med de forskellige elementer i opbygningen af et godt træningsmiljø omkring gymnasten.

Varighed

3 x 15 timer
+ forberedelse
+ afsluttende opgave

Målgruppe

Erfarne trænere

Krav til deltagelse

Min. 18 år og min. to års trænererfaring. Gerne bestået GymTræner  1– Basis

Pris

3.000 kr. pr. modul.

Udbytte

Efter uddannelsen vil du have kompetencerne til at fungere som ansvarlig træner, der ikke alene kan lede og varetage den daglige træning med afsæt i ’træneren som leder’, men ydermere er i stand til på forsvarlig vis at kunne planlægge og strukturere hele sæsonen, hvor fysisk træning og skadesforebyggelse indgår. Som overordnet ramme for uddannelsen, vil du løbende skulle øve dig i og forholde dig konstruktivt til egen trænergerning herunder det træningsklima, du skaber i hallen gennem planlægning og udførelse af træningen. Du vil få din teoretiske rygsæk fyldt op, så du som træner kan tage bevidste og begrundede praktiske valg om fx undervisningsformer, træningsplanlægning og teknik.

Der vil i forlængelse af de enkelte moduler være opfølgning på omsætning af modulernes teoretiske indhold til egen trænergerning og praksis – for på bedste vis at understøtte teori-til-praksis-dimensionen.

Indhold

Basisdelen:

Intro på alle moduler (weekender):

 • Refleksion som ramme for din trænergerning
 • Pædagogik og undervisning

Modul 1 (15 timer + forberedelse +hjemmeopgave)

 • Træneren som leder / træning som ledelse
 • Det trænerskabte motivationsklima
 • Kommunikation og ledelse
 • Træningsklima og talentudvikling

Modul 2 (15 timer + forberedelse +hjemmeopgave)

 • Træningsplanlægning og periodisering
 • Aldersrelateret udvikling og træning af motoriske og tekniske færdigheder
 • Træningsfysiologi, fysisk træning og praktisk planlægning herunder kravs- og
  kapacitetsanalyser

Modul 3 (15 timer + forberedelse +hjemmeopgave)

 • Sportspsykologi – Den selvstændige gymnast og mentale blokeringer
 • Idrætsskader og forebyggelse – Overbelastningsskader og forebyggelse – Skadespsykologi

Hjemmeopgave

Der vil efter hvert modul være en hjemmeopgave, hvis formål er et omsætte modulets teoretiske indhold til egen praksis. Opfølgningen vil foregå gennem en kombination af peerfeedback (makker feedback) og underviser feedback.

Certificering

Efter at have bestået både Basisdel og Specialedel vil du være certificeret GymTræner 2. For at opnå din certificering kræver det en aktiv deltagelse på både basis og disciplin på 100%.

Eksamen

Hjemmeopgaven skal løses på en en måde hvor din underviser vurderer at du har forstået centrale begreber og kan omsætte teori til praksis. Refleksionen over egen praksis er central. Derudover skal du give peerfeedback til en af dine uddannelseskammerater for at bestå.

Gennemførsel

GymTræner 2 – Basis udbydes over 3 weekender pr. sæson (modul 1-3). Opfølgningen efter hvert modul skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af næste modul og senest påbegyndt indenfor 6 uger efter det gennemførte modul.
Det er ikke nødvendigt at tage modulerne i angivne rækkefølge og deltagelsen kan strække sig over flere sæsoner. Vi anbefaler at man gennemfører basis og disciplin over mindst 2 sæsoner.

Næste skridt

GymTræner 2 - Specialedel

Læs mere

Diplomtræner

Læs mere

Tilmeld dig GymTræner 2 - Basis

Her kan du finde tid og sted for GymTræner 1 og 2