Træneruddannelse: GymTræner 2 - GymDanmark

Træneruddannelse: GymTræner 2

GymTræner 2 er uddannelsen for dig, der har erfaring som træner (minimum to år), og som gerne vil dygtiggøre dig inden for alle hjørner af trænerfaget.

 • Der er fokus på at lære at arbejde ansvarligt med gymnaster, som skal deltage i opvisninger og/eller konkurrencer.
 • Du lærer at planlægge og gennemføre træningen for en hel sæson.
 • Du bliver skarp til at kunne arbejde med forskellige elementer i opbygningen af et sundt og lærerigt træningsmiljø, der skaber udvikling og fastholdelse af gymnaster på alle niveauer.
 • På uddannelsen møder du både den fysiske, psykologiske, sociale, tekniske og taktiske del af trænergerningen, og du får din teoretiske rygsæk fyldt op, så du kan tage bevidste og begrundede praktiske valg i din undervisning.

GymTræner 2 består af tre moduler:

 • Træningsmiljø og dig som leder
 • Træningsplanlægning og fysisk træning
 • Sportspsykologi

Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge, og hvor hurtigt du vil gennemføre modulerne.

GymTræner 2 er for dig, der:

 • Har mindst to års trænererfaring
 • Er 18 år (er du yngre, så tag fat i os)
 • Arbejder med opvisnings- og/eller konkurrencegymnastik
 • Det er en fordel, hvis du har bestået GymTræner  1– Basis

Find aktuelle GymTræner 2 uddannelser

Kalenderen opdateres med relevante uddannelser løbende. Få først besked, tilmeld dig nyhedsbrevet GymNyt nederst på denne side

Kalender
 • GymTræner 2 - Basis - Træningsmiljø og dig som leder

  Træningsmiljø og dig som leder

  Afholdes over lørdag-søndag med to efterfølgende online opfølgninger. Du kan forvente, at skulle forberede dig inden den fysiske del samt teste og afprøve relevante tiltag i din træning efter weekenden.

  Emner på uddannelsen:

  • Refleksion som ramme for din trænergerning
  • Træneren som leder / træning som ledelse
  • Den magtreflekterende træner
  • Kommunikation og ledelse
  • Forældre og samarbejde
  • Talentudvikling

  Modulet Træningsmiljø og dig som leder er udviklet af Jonas Vestergaard Jensen. Det har han gjort i samarbejde med GymDanmark, fordi man mener det er vigtigt at sætte særligt fokus på talentudvikling og trænerens særlig rolle heri, som leder for gymnasten, holdet, forældre og klubben. Jonas er uddannet med en kandidat i idræt med speciale i talentudvikling og sportspsykologi, og har udover mange års erfaring som gymnastiktræner i TeamGym og tumbling, arbejdet som talentudviklingskonsulent i GymDanmark, selvstændig sportspsykologisk konsulent, underviser på Københavns Universitet og nu som konsulent i DIFs Team Talent og Elite.

  Jonas stræber efter at skabe et undervisningsmiljø, hvor det er muligt at dele både de historier hvor man lykkes og de historier hvor man er mislykkes som træner. Målet for undervisningen er nemlig at deltagerne opnår nye indsigter omkring det at være træner – og ultimativt at deltagerne opnår nye indsigter om sig selv som træner.

  ”For at skabe de bedste mulige rammer for, at vores gymnaster udvikler sig hjemme i hallen, er det afgørende at vi som trænere er nysgerrig, ydmyge og går åbent og eksperimenterende til opgaven. Det forsøger jeg at skabe rum for på dette modul. Hvis vi mener, at det er vigtigt, at vores gymnaster tør fejle under træningen, så er det selvfølgelig også vigtigt at vi tør gøre det samme når vi øver os.”

 • GymTræner 2 - Basis - Træningsplanlægning og fysisk træning

  Træningsplanlægning og fysisk træning

  Afholdes over lørdag-søndag med to efterfølgende online opfølgninger. Du kan forvente, at skulle forberede dig inden den fysiske del samt teste og afprøve relevante tiltag i din træning efter weekenden.
  Der er mulighed for at dele uddannelsen op over flere sæsoner.

  Uddannelsen indeholder forberedelse, tre obligatoriske moduler, minimum ét valgfrit modul samt to online opfølgninger.

  Forberedelse

  • E-læring / læsning omkring basale begreber om fysisk træning samt forståelse for aldersrelateret træning af børn og unge.

  De obligatoriske moduler

  • Træningsplanlægning med fokus på kravs-og kapacitetsanalyse
  • Styrketræning for børn og unge
  • Skadesforebyggende træning

  Valgfrie moduler

  • Smidighedstræning for børn og unge
  • Test som kapacitetsredskab (Egnet til brug til gymnaster over 14 år)

  Disse moduler kan varierer fra sæson til sæson. Du kan enten vælge en af nedenstående moduler eller selv opsøge og gennemføre relevant kursus/aktivitet med formål at kompetenceudvikle dig inden for området “Træningsplanlægning og fysisk træning”. GymDanmark skal godkende din aktivitet som et valgmodul, for at det kan indgå i din uddannelse.

  Online opfølgning (sparring og support)

  • Udarbejdelse af kravs-og kapacitetsanalyse på egne gymnaster
  • Udarbejdelse af træningsplan til egne gymnaster

  Online opfølgning kan man først tilmelde sig til, når alle forberedelse, obligatoriske moduler samt min. ét valgfrit modul er gennemført og godkendt af GymDanmark. 

  Søren Smedegaard er Ph.d. og Uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen på Fyn – han er tidligere lektor på såvel læreruddannelsen som idræt på Syddansk Universitet. Søren har udviklet og undervist på og en række kurser og uddannelser i bl.a. DIF regi herunder diplomtræner og er specialiseret indenfor ATK området (medforfatter til ATK 2.0) samt fysisk træning og træningsplanlægning. Ydermere er Søren fysisk træner for junior og senior Teamgym landsholdene.

  Søren er optaget af at deltagerne på kurser og uddannelser får den nyeste viden og kompetencer på de områder han er ansvarlig for. Det forudsætter at omsætning fra teori til praksis er i højsædet – omdrejningspunktet er således, at deltagerne skal kunne gå hjem efter kurser og uddannelser og være i stand til at udvikle og gøre morgendagens træning endnu bedre!

   

 • GymTræner 2 - Basis - Sportspsykologi

  Sportspsykologi

  Afholdes kun online.
  Forløbet strækker sig typisk over 4-5 måneder med to fælles undervisningssessioner, to gruppe sessioner samt én personlig opfølgning med underviseren. Du skal forvente at forberede dig inden undervisningen samt afprøve konkrete tiltag i din træning mellem gruppesessionerne.

  Emner på uddannelsen
  • Refleksion som ramme for din trænergerning
  • Introduktion til sportspsykologi
  • Den mentale trappe
  • Kulturel ledelse
  • Det trænerskabte motivationsklima
  • Præster under pres

  Modulet ”Sportspsykologi” er udviklet af Adam Blicher, som er uddannet Cand. Scient. Psyk. At arbejde med læring i trænergerningen er noget Adam gennem de sidste år har høstet stor ros for i Dansk Tennis Forbund og Danmarks Basketball forbund.

  Adam kommer i sin undervisning ikke med den endegyldige løsning eller den eneste løsning, der findes, men det er hans ambition og mål, at alle deltagere har et fælles sprog indenfor det mentale og er bevidste om, hvordan de handler mest hensigtsmæssigt med henblik på, hvordan de hjælper gymnasterne til at trives, udvikle sig og præstere, når det er vigtigt for dem.

  I sin undervisning stræber Adam altid efter at forstå deltagernes virkelighed og på baggrund af dette kan sætte relevant teori i spil.

  ”Det er mindre vigtigt for mig om de bagvedliggende teorier kan gengives til ug. Vi skal forstå hvad, der ligger bag rent teoretisk, men omdannes hvad vi arbejder med på uddannelsen ikke til færdigheder i deltagernes praksis, så har jeg fejlet som underviser”

 • Forberedelse inden uddannelsen

  Inden du møder på et af de 3 moduler på GymTræner 2-uddannelsen, skal du forberede dig.

  Forberedelsen vil typisk være to delt;
  1. En pensumdel, der skal læses
  2. Videooptagelse af dig selv i praksis / casebeskrivelser fra din praksis eller beskrivelse af din forforståelse af udvalgte emner.

  Undervisningsmaterialer til GymTræner 2 – Basis (alle moduler)
  Grundbog på alle moduler er ATK 2.0 . Den udleveres på det første modul du deltager i.

  På alle moduler skal du forvente, at skulle afprøve konkrete tiltag i din træning, som du sammen med din underviser og de øvrige deltagere på uddannelsen skal evaluere og reflektere over.

 • Certificering

  For at blive certificeret skal du deltage i alle dele af hvert modul. Online opfølgning har til formål, at støtte dig i dit arbejde med at omsætte teori fra uddannelsen til praksis i hallen. Refleksionen over egen praksis er central. Opfølgningen vil foregå som en kombination af peerfeedback (makker feedback) og underviser feedback.

 • Hvad siger tidligere deltagere?

  Citater fra GymTræner 2 – Sportsspykologi Online 2022

  Jeg er stoppet med at bruge udtrykket: “I skal bare gå ind og nyde det”. Jeg har benyttet 3R-modellen direkte i en form, som jeg ikke har prøvet før. Jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som kulturel leder. “Sådan gør vi her hos os”, har jeg brugt, til at italesætte de værdier, som vi ønsker på holdet, som jeg underviser.

  Jeg er blevet observant på mit sprogbrug i forbindelse med rettelser og forsøger aktivt at få gymnasterne til at at sætte ord på deres oplevelser og rettelser

  Vi evaluerer mere og forsøger at høre gymnasterne

  Citater fra GymTræner 2 – Træningsmiljø og dig som leder 2022

  Jeg er blevet bedre til at give mere reflekterende feedback til mine gymnaster, og er i gang med processen om, at får skabt nogle mere autonome piger

  Jeg er begyndt at stille spørgsmålstegn ved nogle af de normer, vi har – både i hallen og på netop mit hold. Derudover tænker jeg langt mere over mit valg af feedback og hvilken effekt det har

  Jeg har endnu mere fokus på, at kulturen på et hold jeg er i gang med at træde ud af skal bestå. Holdet skal kunne leve videre uden jeg er der, samtidig med at de nye trænere forstår at være kulturelle ledere

 • Varighed

  Hvert modul er normeret til 23 timer, som kan være både forberedelse, undervisning (fysisk/online) samt afprøvning og refleksion.

 • Læs andres opgaver fra GymTræner 2

  Her kan du læse afsluttende opgaver fra tidligere deltagere på GymTræner 2.

Næste step i din træneruddannelse

Relevante kurser

Suppler din træneruddannelse med relevante kurser

Find dem i kalenderen

Diplomtræner

Læs mere