Træneruddannelse: GymTræner 2 - Basis - GymDanmark

Træneruddannelse: GymTræner 2 - Basis

GymTræner 2 – Basis

På GymTræner 2 vil der være fokus på at lære at arbejde ansvarligt med gymnaster som skal præstere enten i opvisning -og/eller konkurrence uden for foreningens egne rammer.

Du kan efter at have bestået GymTræner 2 – Basis, kan du tage relevante fokuskurser eller kigge nærmere på Diplomtræneruddannelsen

GymTræner 2 - Basis er for dig, der er:

 • Erfaren træner med ansvar for den daglige træning samt sæsonplanlægning for et hold. Du arbejder med opvisning og/eller konkurrencegymnastikDu skal være klar på:
  • at tage din trænerrolle op til revision og være nysgerrig på din og andres tilgang til trænergerningen
  • at dygtiggørelse tager tid. Det forventes, at du forbereder dig inden uddannelsen samt der vil være opfølgning på uddannelsen i form af hjemmeopgaver

Varighed

3 x 23 timer

Heraf 3 timers forberedende læsning + 15 timer tilstedeværelse + 5 times efterfølgende refleksionsopgave og peerfeedback.

Alderskrav

Min. 18 år og min. to års trænererfaring.

Forudsætning

Erfarne trænere der arbejder med opvisning og/eller konkurrencegymnastik. Gerne bestået GymTræner  1– Basis

Pris

3.000 kr. pr. modul.

GymTræner 2 – Basis udbydes over 3 weekender pr. sæson (modul 1-3). Opfølgningen efter hvert modul skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af næste modul og senest påbegyndt indenfor 6 uger efter det gennemførte modul.
Det er ikke nødvendigt at tage modulerne i angivne rækkefølge og deltagelsen kan strække sig over flere sæsoner. Vi anbefaler at man gennemfører basis og disciplin over mindst 2 sæsoner.

 • GymTræner 2 - Basis - Træningsmiljø og dig som leder

  Intro på alle moduler (weekender):

  • Refleksion som ramme for din trænergerning
  • Pædagogik og undervisning

  Træningsmiljø og dig som leder –  (23 timer inkl. forberedelse +hjemmeopgave)

  • Træneren som leder / træning som ledelse
  • Den magtreflekterende træner
  • Kommunikation og ledelse
  • Forældre og samarbejde
  • Talentudvikling

  Modulet Træningsmiljø og dig som leder er udviklet af Jonas Vestergaard Jensen. Det har han gjort i samarbejde med GymDanmark, fordi man mener det er vigtigt at sætte særligt fokus på talentudvikling og trænerens særlig rolle heri, som leder for gymnasten, holdet, forældre og klubben. Jonas er uddannet med en kandidat i idræt med speciale i talentudvikling og sportspsykologi, og har udover mange års erfaring som gymnastiktræner i TeamGym og tumbling, arbejdet som talentudviklingskonsulent i GymDanmark, selvstændig sportspsykologisk konsulent, underviser på Københavns Universitet og nu som konsulent i DIFs Team Talent og Elite.

  Jonas stræber efter at skabe et undervisningsmiljø, hvor det er muligt at dele både de historier hvor man lykkes og de historier hvor man er mislykkes som træner. Målet for undervisningen er nemlig at deltagerne opnår nye indsigter omkring det at være træner – og ultimativt at deltagerne opnår nye indsigter om sig selv som træner.

  ”For at skabe de bedste mulige rammer for, at vores gymnaster udvikler sig hjemme i hallen, er det afgørende at vi som trænere er nysgerrig, ydmyge og går åbent og eksperimenterende til opgaven. Det forsøger jeg at skabe rum for på dette modul. Hvis vi mener, at det er vigtigt, at vores gymnaster tør fejle under træningen, så er det selvfølgelig også vigtigt at vi tør gøre det samme når vi øver os.”

 • GymTræner 2 - Basis - Træningsplanlægning og fysisk træning

  Intro på alle moduler (weekender):

  • Refleksion som ramme for din trænergerning
  • Pædagogik og undervisning

  Træningsplanlægning og fysisk træning (23 timer inkl. forberedelse +hjemmeopgave)

  • Træningsplanlægning og periodisering
  • Aldersrelateret udvikling og træning af motoriske og tekniske færdigheder
  • Træningsfysiologi, fysisk træning og praktisk planlægning herunder kravs- og
   kapacitetsanalyser
  • Skadesforebyggelse og overbelastningsskader

  Søren Smedegaard er Ph.d. og Uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen på Fyn – han er tidligere lektor på såvel læreruddannelsen som idræt på Syddansk Universitet. Søren har udviklet og undervist på og en række kurser og uddannelser i bl.a. DIF regi herunder diplomtræner og er specialiseret indenfor ATK området (medforfatter til ATK 2.0) samt fysisk træning og træningsplanlægning. Ydermere er Søren fysisk træner for junior og senior Teamgym landsholdene.

  Søren er optaget af at deltagerne på kurser og uddannelser får den nyeste viden og kompetencer på de områder han er ansvarlig for. Det forudsætter at omsætning fra teori til praksis er i højsædet – omdrejningspunktet er således, at deltagerne skal kunne gå hjem efter kurser og uddannelser og være i stand til at udvikle og gøre morgendagens træning endnu bedre!

   

 • GymTræner 2 - Basis - Sportspsykologi

  Intro på alle moduler (weekender):

  • Refleksion som ramme for din trænergerning
  • Pædagogik og undervisning

  Sportspsykologi (23 timer inkl. forberedelse +hjemmeopgave)

  • Introduktion til sportspsykologi
  • Den mentale trappe
  • Kulturel ledelse
  • Det trænerskabte motivationsklima
  • Præster under pres

  Modulet ”Sportspsykologi” er udviklet af Adam Blicher, som er uddannet Cand. Scient. Psyk. At arbejde med læring i trænergerningen er noget Adam gennem de sidste år har høstet stor ros for i Dansk Tennis Forbund og Danmarks Basketball forbund.

  Adam kommer i sin undervisning ikke med den endegyldige løsning eller den eneste løsning, der findes, men det er hans ambition og mål, at alle deltagere har et fælles sprog indenfor det mentale og er bevidste om, hvordan de handler mest hensigtsmæssigt med henblik på, hvordan de hjælper gymnasterne til at trives, udvikle sig og præstere, når det er vigtigt for dem.

  I sin undervisning stræber Adam altid efter at forstå deltagernes virkelighed og på baggrund af dette kan sætte relevant teori i spil.

  ”Det er mindre vigtigt for mig om de bagvedliggende teorier kan gengives til ug. Vi skal forstå hvad, der ligger bag rent teoretisk, men omdannes hvad vi arbejder med på uddannelsen ikke til færdigheder i deltagernes praksis, så har jeg fejlet som underviser”

Find aktuelle GymTræner 2 - Basis uddannelser

Kalender

Opgaver

Her kan du læse afsluttende opgaver fra tidligere deltagere på GymTræner 2 – Basis

Læs mere
 • Udbytte

  Efter uddannelsen vil du kunne planlægge og gennemføre den daglige træning sat i perspektiv af hele sæsonen. Du vil kunne arbejde med forskellige elementer i opbygningen af et sundt og lærerigt træningsmiljø , der skaber udvikling og fastholdelse af gymnaster på alle niveauer. Ydermere sættes der fokus på situationer, hvor gymnaster skal præstere enten til en opvisning eller konkurrence.

  Du vil på uddannelsen møde både den fysiske, psykologiske, sociale, tekniske og taktiske del af trænergerningen.

  Som overordnet ramme for uddannelsen, vil du løbende skulle øve dig i og forholde dig konstruktivt til egen trænergerning gennem refleksion og sparring med dine uddannelseskammerater. Du vil få din teoretiske rygsæk fyldt op, så du som træner kan tage bevidste og begrundede praktiske valg i din undervisning.

 • Forberedelse inden uddannelsen

  Inden du møder på et af de 3 moduler på GymTræner 2 – Basis uddannelsen skal du forberede dig.

  Forberedelsen vil typisk være to delt;
  1. En pensum del der skal læses
  2. Videooptagelse af dig selv i praksis eller casebeskrivelser fra din praksis

  Undervisningsmaterialer til GymTræner 2 – Basis (ALLE MODULER)
  Grundbog på alle moduler er ATK 2.0 – Den udleveres på det første modul du deltager i.

 • Certificering

  Der vil efter hvert modul være en hjemmeopgave, hvis formål er et omsætte modulets teoretiske indhold til egen praksis. Opfølgningen vil foregå gennem en kombination af peerfeedback (makker feedback) og underviser feedback.

  Hjemmeopgaven skal løses på en en måde hvor din underviser vurderer at du har forstået centrale begreber og kan omsætte teori til praksis. Refleksionen over egen praksis er central. Derudover skal du give peerfeedback til en af dine uddannelseskammerater for at bestå.

 • Hør tidligere deltagere og undervisere fortælle om uddannelsen

Næste step i din træneruddannelse

GymTræner 2 - Specialedel

Læs mere

Diplomtræner

Læs mere