Stor partnerskabsaftale for Tumbling - GymDanmark

Stor partnerskabsaftale for Tumbling

Der er længe blevet arbejdet på at lave en  partnerskabsaftale omkring Tumbling-landsholdene, og det er nu lykkedes.

Den nye partnerskabsaftale omkring landsholdene i Tumbling skal sikre gode træningsforhold og faciliteter under samlinger,  støtte op om talentarbejdet og nedbringe egenbetalingen for gymnasterne.

Partnerskabet omkring Tumbling-landsholdene består af fem efterskoler – og er en 2-årig aftale, som vil være med til at skabe helt gode muligheder for arbejdet med landsholdene.

“Jeg ser frem til et stærkt og godt samarbejde med hver af de fem partnere – og at vi sammen kan løfte udviklingen af Tumbling og skabe de bedste betingelser for vores landshold og talentmassen i Tumbling. Jeg vil gerne sige vores samarbejdspartnere et stort tak, fordi de ønsker at være med omkring landsholdene og talentarbejdet. Jeg glæder mig til samarbejdet ”, fortæller en glad formand for Tumbling Udvalget Søren Sømod.

Samarbejdsparterne er:

Brejninggaard Efterskole
Bøvling Idrætsefterskole
Flemming Efterskole
Vejstrup Efterskole
Vesterlund Efterskole