Sådan skaber du som træner et fastholdende miljø - GymDanmark

Sådan skaber du som træner et fastholdende miljø

En af de helt afgørende faktorer, når det handler om fastholdelse af unge i foreningsidrætten, er træneren.

Det viser forskningsprojektet Det gode idrætsmiljø for unge, som forskere ved Københavns Universitet er i gang med. Et projekt, som GymDanmark har bidraget til ved at formidle spørgeskemaer til målgruppen. Læs pjecen her

Det handler som træner om at skabe et miljø med fokus på trivsel og motivation. Det gør man ved at have fokus på:

 • et opgaveorienteret miljø
 • at fremme gymnasternes selvbestemmelse (autonomi)
 • samhørighed og fællesskab

Herunder kan du læse, hvordan du som træner kan skabe et miljø, der giver de unge lyst til at blive.

Skab et opgaveorienteret miljø

Det gør du ved at:

 • Opfordre og opmuntre gymnasterne til at prøve nye færdigheder/ting
 • Sætte pris på og anerkende gymnaster, når de gør deres bedste
 • Sørge for at gymnaster føler sig succesfulde, når de forbedrer sig
 • Anerkende gymnaster, som gør en indsats/virkelig prøver
 • Sørge for at alle gymnaster bidrager med noget vigtigt
 • Sørger for at alle gymnaster har en vigtig opgave på holdet
 • Gøre det klart at alle gymnaster er en del af holdets succes
 • Opmuntre gymnaster til at hjælpe hinanden med at lære
 • Opmuntre gymnasterne til at arbejde sammen som et hold

Vær autonomistøttende

Det gør du sådan:

 • Giv gymnasterne valgmuligheder
 • Tilkendegiv at det er vigtigt at gymnaster deltager og møder op fordi de virkelig gerne vil
 • Svar grundigt og omsorgsfuldt på gymnasters spørgsmål
 • Forklar hvorfor noget er vigtigt/godt at gøre, når gymnaster bedes gøre dette
 • Udtryk at det er vigtigt, at man laver gymnastik, fordi man kan li det (synes det er sjovt)

Skab samhørighed og fællesskab

Det gør du fx ved at:

 • Vise omsorg og interesse for sine gymnaster
 • Interessere dig og sætte pris på gymnasterne som mennesker (ikke kun som gymnaster)
 • Lytte åbent og ikke dømmende til gymnasternes oplevelser og meninger