Et godt idrætsmiljø for unge - GymDanmark

Et godt idrætsmiljø for unge

Forskningsprojekt om Det gode idrætsmiljø for unge

GymDanmark er med i videnskabelig undersøgelse af, hvad der fremmer unges trivsel i og fortsættelse med idræt.

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge menneskers liv. Desværre viser statistikkerne at unge idrætsudøvere ofte falder fra i overgangen fra barndom til ungdomslivet. Det er ærgerligt både for den enkelte, foreningerne, GymDanmark, men også for hele samfundet.

Desværre har de undersøgelser der findes, ofte fokuseret på ting udenfor sportens verden, eksempelvis flere lektier, interesser for fester osv. Det betyder, at de er svære som idrætsforbund og foreninger at handle på. Vi ved alt for lidt om, hvad der inden for sportens verden, gør at mange unge falder fra. Derfor er GymDanmark gået med i en større undersøgelse, som foretages af idrætsforskere på Københavns Universitet, som netop fokuserer på forhold indenfor sportens verden.

Projektet er vigtigt af to grunde:

  • Det undersøger den betydning, holdmiljøer og træneradfærd har for unges trivsel, motivation og fortsættelse i idræt.
  • Resultaterne vil give konkret viden om, hvordan man via holdmiljø og træneradfærd i foreningerne kan øge trivsel, motivation og fortsættelse i idræt, og dermed mindske frafaldet.

Glen Nielsen, forskningsleder på Københavns Universitet og ekspert i børn og unges fysiske aktivitet, siger:

”Undersøgelsens særlige styrke er, at den bygger på idræts- og motivationspsykologiske teorier, begreber og spørgeskemamålinger, som over en lang årerække er udviklet, afprøvet og har vist sig at kunne forklare unges trivsel i og fortsættelse med sport uden for Danmark. En anden styrke er, at projektet undersøger virkningen af faktorer i klub- og holdmiljøer, som allerede findes i varierende grad i idrætsforeninger. Denne viden om, hvad der allerede virker i forhold til at skabe trivsel, motivation og fortsættelse kan give både pålidelige og anvendelige anbefalinger til idrætsforeningers og forbunds indsatser med at skabe trivsel og fortsat engagement blandt deres unge idrætsudøvere”.

Projektet er et samarbejde mellem ni idrætsforbund og Københavns Universitet

Alle unge idrætsudøvere fra ni specialidrætsforbund i aldersgruppen 12 til 20 år vil blive spurgt om at svare på et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet måler deres trivsel og motivation i idrætten, samt aspekter ved holdets miljø. Dernæst undersøges disse forholds betydning for fortsat idrætsdeltagelse den følgende sæson.

De ni idrætsforbund som deltager i projektet er Badminton Danmark, Danmarks Basketball Forbund, Dansk Boldspil-Union, GymDanmark, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Ride Forbund, Dansk Skøjte Union, Dansk Svømmeunion og Dansk Tennis Forbund. Foruden de otte specialforbund er projektet støttet af Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet. Projektet finansieret af kulturministeriets pulje for idrætsforskning, og projektgruppen består også af forskere fra Halmstad Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Første del af undersøgelsen udføres i perioden fra februar til maj, tilpasset de enkelte idrætsgrenes særlige forhold.

Projektbeskrivelse

Læs mere om projektet.

Hent som pdf

Survey

Er du mellem 12 og 20 år, så svar på spørgeskemaet og deltag i lodtrækningen om billetter til junior NM, TeamGym i Randers 18. april.

Klik her

Infobreve til gymnaster og trænere

Mail til gymnaster
Mail til trænere