Praktisk information – GymTræner 2 – Basis - GymDanmark

Praktisk information – GymTræner 2 – Basis

Her kan du finde alle de oplysninger du skal bruge, når du skal på GymTræner 2 – Basis-uddannelsen

Undervisningsmaterialer til GymTræner 2 – Basis (ALLE MODULER)
Grundbog på alle moduler er ATK 2.0 – Den udleveres på det første modul du deltager i. Forberedelse kan ske i den elektroniske udgave.

GymDanmarks Trænerløfte – Inden du deltager på GymDanmarks træneruddannelser, forventes du at have gennemført GymDanmarks Trænerløfte.

Vælg det modul du skal deltage på og læs hvad du skal forberede inden uddannelsen
God fornøjelse!

 • GymTræner 2 – Træningsmiljø og dig som leder

  xx.xx. 2024 – STED
  Link til gruppedannelse
  Link til facebook gruppe

  Overskriften på dette modul er ”Træningsmiljø og dig som leder”. Det er naturligvis ikke tilfældigt, og overskriften dækker over vores ambition om at skabe trænere, som er mere og dygtigere end ”blot” at være tekniske connaisseurs i træningssalen. Derfor handler dette modul om at opnå viden om og refleksion over, hvordan du kan arbejde med dine evner til at arbejde med gymnasten, gruppen og sidst men ikke mindst dine evner til at fortsat at udvikle dig som træner.

  Forberedelsen til uddannelsen består af 2 dele

  • Du skal have læst nedenstående materiale, så du har et basalt kendskab til emner, som vi sammen kan bygge videre på
  • Du skal optage dig selv på video i bestemte undervisningssituationer og medbringe på uddannelsen.

  Begge dele er afgørende for at du og dine meddeltagere for maksimalt ud af uddannelsen

  Pensum

  Inden du møder på uddannelsen skal du have forberedt dig ved at læse følgende materiale igennem:

  Hæftet med ”Det trænerskabte motivationsklima” er baggrundsviden og en grundforståelse, som hele modulet baserer sig på. Materialet i hæftet vil ikke blive gennemgået, men der vil løbende blive refereret hertil, og det vil naturligvis også være muligt at stille spørgsmål til indholdet.

  Kapitlet ”Sportspædagogik” i bogen ATK 2.0 er et hammer godt kapitel at læse. I forhold til GymTræner 2 modul 1, er kapitlet relevant eftersom den grundlæggende forståelse er ”træneren som leder”, hvori arbejdet netop beror på en grundlæggende pædagogisk forståelse. I praksis vil modulet være bygget op af forskellige lektioner, som alle kredser sig om pædagogik og ledelse. Vi har bare valgt at udvide indholdet og forståelsen i forhold til kapitlet om sportspædagogik. Derfor er kapitlet relevant som grundlæggende viden, mens vi på modulet kommer til at arbejde med nogle lidt andre begreber og indgange til området.

  Modul 1 ”Træningsmiljø og dig som leder” vil aldersmæssigt koncentrere sig om gymnaster i og efter puberteten og vil derudover fokusere på talentudvikling. Men for sammenhængens skyld vil der naturligvis være enkelte afstikkere, hvor vi sammenligner med børne- og/eller voksentræning.

  I et forsøg på at forventningsafstemme inden modulet, bør du forberede dig på, at størstedelen af undervisningen vil foregå i klasselokalet. Ligeledes skal du også forberede dig på at modtage viden du formentlig ikke er stødt på før. Jeg forventer grundlæggende, at du er nysgerrig og åben overfor din egen og ikke mindst andres viden. Vidensdeling og sparring bliver nemlig et bærende element under hele modulet.

  Videoer

  Som et led i din forberedelse skal du medbringe følgende på selve uddannelsen:

  • Én ca. 3-minutters video med klip fra træningssalen, som siger noget om hvem du er som træner. Du bestemmer selv om videoen er klippet sammen af forskellige klip eller ét helt sammenhængende klip.
  • Én ca. 3-minutters video hvor du underviser/vejleder/instruerer én gymnast ad gangen (må meget gerne være flere gymnaster, men hvor du underviser/giver individuel feedback). Man skal kunne høre hvad du siger til gymnasterne.
  • Én ca. 3-minutters video hvor din gymnaster arbejder selv i grupper

  Du kan selv stå for videooptagelsen af dine gymnaster der arbejder i grupper. Bed modsat din medtræner om at filme dig, hvor du selv underviser. Videoen skal optages således man kan se hele dig og gymnasten/-erne.

  Afslutning af modulet

  Læring sker allerbedst i praksis, og vi ved at en af de helt store udfordringer ved træneruddannelser, er at overføre den viden man har fået på uddannelsen til ændring af sin egen praksis som træner. Derfor skal du, som afslutning på modulet, indgå i en udviklingsgruppe, der mødes virtuelt til to udviklingsmøder efter modulet. Udviklingsgrupperne bliver dannet i løbet af modulet samt dato og tidspunkt for de to udviklingsmøder bliver ligeledes aftalt. Det er et krav at deltage i udviklingsmøderne for at kunne afslutte modulet.

  Indholds-/emneoversigt på modulet

  • Refleksion som ramme for trænergerningen
  • Talentudvikling i GymDanmark
  • Den ægte træner – Hvordan skal vi handle
  • Kommunikation og ledelse
  • Forældre som medspiller
  • Den magtreflekterende træner

  MEDBRING PÅ UDDANNELSEN:

  – Videoer fra din forberedelse
  – ATK 2.0 bogen (hvis du allerede har været på andre moduler af GymTræner 2 – Basis)
  – Papir og skriveredskaber
  – Om muligt bærbar PC med netadgang
  – Linned, lagen og håndklæde (der er overnatning på elevværelser)

 • GymTræner 2 – Træningsplanlægning og fysisk træning

  Forberedelsen til uddannelsen består af 2 dele:
  – Du læse et pensum, så du møder op med en forforståelse på uddannesen, som vi sammen kan bygge videre på
  – Finde konkrete eksempler fra egen praksis til brug på uddannelsen

  Inden du møder på uddannelsen skal du have forberedt dig ved at læse følgende materiale igennem:

  GymDanmarks Trænerløfte

  Aldersrelateret træning – Styrketræning for børn og unge

  Bogen ATK 2.0 – Fysiologisk udvikling og fysisk træning s. 42-85

  Springsikker kompedie (Måtte 2) – Læs kapitel 3.

  Fysisk træning (PDF til download) – Udvalgte sider:  specifikt s.2-5, skimme s.5-17

  Styrketræning (PDF til download) – Udvalgte sider: s.2-30 (skim gerne resten)

  Som et led i din forberedelse skal du medbringe følgende:
  1. Et eksempel på en typisk fysisk træning/session (meget gerne i form af video med dine gymnaster) – som vi også i fællesskab skal prøve af sammen og evaluere på

  2. Et eksempel på hvordan i arbejder fysisk træning ind i den almindelige træning (meget gerne i form af videoeksempler)

  Periodisering og træningsplanlægning

  Springsikker kompedie (Måtte 2) – Læs kapitel 2.

  Træningsplanlægning (PDF til download) – Udvalgte sider:  2-14

  Som et led i din forberedelse skal du medbringe følgende:
  Såfremt den fysiske træning planlægges/delvist planlægges hen over en gymnastik-sæson, må tankerne herom meget gerne medbringes 

  Skadesforebyggende træning

  Bogen ATK 2.0- Sportsmedicin s. 112 – 151

  Idrættens E-læringsportal – “køb” (det koster 0 kr.) kurset “Hjernerystelse” – Opret dig som bruger med din mailadresse og gennemfør kurset.

  Som et led i din forberedelse skal du medbringe følgende:
  Kort videoer hvor en gymnast  (du interviewer) fortæller om egen oplevelse med et forløb med en  overbelastningsskade.

  Læs om uddannelsesopbygning

  Afslutning af uddannelsen

  Læring sker allerbedst i praksis, og vi ved at en af de helt store udfordringer ved træneruddannelser, er at overføre den viden man har fået på uddannelsen til ændring af sin egen praksis som træner. Derfor skal du, som afslutning på uddannelsen, indgå i en udviklingsgruppe, der mødes online til to udviklingsmøder efter den fysiske del af uddannelsen. Udviklingsgrupperne bliver dannet i løbet af weekenden samt dato og tidspunkt for de to udviklingsmøder bliver ligeledes aftalt. Det er et krav at deltage i udviklingsmøderne for at kunne afslutte modulet.

  Opgaver og ramme for udviklingsgrupper

  Indholds-/emneoversigt på modulet
  • Fysisk træning , definitioner, basal fysiologisk viden
  • Aldersrelateret træning
  • Tidlig vs. sen specialisering
  • Træningsplanlægning, periodisering og kapacitetsanalyse
  • Skadesforebyggelse og overbelastningsskader

  MEDBRING PÅ UDDANNELSEN:
  • Input fra din forberedelse
  • ATK 2.0 bogen (hvis du allerede har været på andre moduler af GymTræner 2 – Basis)
  • Papir og skriveredskaber
  • Om muligt bærbar PC med netadgang
  • Overnatning vil foregå på feltmaner – Medbring sovegrej.

  Hvis mulig må du gerne medbringe diverse træningselastikker (korte/lange)

 • GymTræner 2 – Sportspsykologi – ONLINE

  Velkommen til Gymtræner 2 – Sportspsykologi – ONLINE

  2024/2025 holdet:
  Link til gruppedannelse
  Link til facebookgruppe
  Program

  Underviser på holdet er: Jesper Fries Pedersen, kontakt@jesperfries.dk, 40636566

  PRAKTISK OM UDDANNELSEN:
  Hele uddannelsen gennemføres online som en vekslen mellem fælles sessioner for alle på holdet og mindre gruppesessioner på 3-4 personer. Uddannelsen afsluttes med en personlig opfølgning med underviseren.

  De mindre grupper dannes a praktiske hensyn efter, hvad der passer bedst i jeres kalendere.
  Derfor skal du hurtigst muligt skrive dit navn, på den tid der passer dig bedst til gruppesession 1 + 2 samt personlig opfølgning (link sendt til tilmelde deltagere).
  Alle sessioner gennemføres via Teams. Der udsendes på forhånd link til teams. Du er selv ansvarlig for at Teams virker på din computer.

  Forberedelsen til weekenden er som følger:
  – Du bedes have læst nedenstående materiale, så du er klædt bedst muligt på til emner og tematikker
  – Derudover skal du reflektere over nedenstående spørgsmål, som sendt til Jesper senest d. xxxxxx

  Pensum

  GymDanmarks Trænerløfte

  ATK 2.0

  • Kapitel 5 – Sportspsykologi
   195-215 – Skulle nogle af Jer blive grebet og læser hele kapitlet, så gør det bestemt heller ikke noget.
  • For de som gerne vil genopfriske nogle af pointerne fra et eventuelt gennemført GymTræner 2 – Træningsmiljø og dig som leder, eller blot er nysgerrige, så anbefales kapitel 6 – Sportspædagogik, men det skal ses mere som et inspirationskapitel end forventet pensum til weekenden.

  Det trænerskabte motivationsklima
  GymDanmark har udarbejdet ovenstående hæfte, som I forventes at have læst.

  Refleksionsspørgsmål (Sendes til Jesper senest xx. xxx.) 

  1. Beskriv hvor du oplever, at du lykkedes godt indenfor det sportspsykologiske område?
  2. Beskriv hvor du oplever, at det er bølvet indenfor det sportspsykologiske område 
  3. Hvad er noget du er nysgerrig på indenfor det sportspsykologiske område

  Valgfrit pensum
  Træneren som kulturel leder – Bæredygtig sportspsykologi for unge atleter

  Uddrag fra bogen ”Talentudvikling i sport: Reflekterende organisationer, gode teams og stærke atleter”, Kristoffer Henriksen s. 20-37

  ”Præster under pres” Kristoffer Henriksen & Jakob Hansen
  23-52, 97-112

  Ambitionen med denne ONLINE uddannelse er, at du vil få:
  – Et indblik i hvad sportspsykologi er, og hvad det ikke er
  – En afklaring af hvad, der er din rolle indenfor det sportspsykologiske aspekt
  – Hjælp til at kunne  være kulturelleder for dit hold og i din forening
  – Et overblik og en indsigt i aldersrelateret Sportpsykologi
  – Viden om og færdigheder i hvordan du kan påvirke atleternes mentalitet
  – Et konkret redskab til at arbejde med atleter under pres
  – Løbende hjælp og sparring til at få implementeret konkrete tiltag i din træning

 • GymTræner 2 – Sportspsykologi

  Velkommen til Gymtræner 2 – modul 3 ”Sportspsykologi ”

  Ambitionen med weekenden er, at du vil få:
  – Et indblik i hvad sportspsykologi er, og hvad det ikke er
  – En afklaring af hvad, der er din rolle indenfor det sportspsykologiske aspekt
  – Et overblik og en indsigt i aldersrelateret Sportpsykologi
  – Viden om og færdigheder i hvordan du kan påvirke atleternes mentalitet
  – Et konkret redskab til at arbejde med atleter under pres
  – Konkrete anvisninger til hvordan du som træner kan hjælpe forældre til gymnaster set fra en psykologisk vinkel

  Forberedelsen til weekenden er som følger:
  – Du bedes have læst nedenstående materiale, så du er klædt bedst muligt på til emner og tematikker, som vil blive gået igennem i løbet af weekenden
  – Derudover have filmet dig selv som beskrevet herunder

  Pensum

  ATK 2.0

  • Kapitel 5 – Sportspsykologi
   195-215 – Skulle nogle af Jer blive grebet og læser hele kapitlet, så gør det bestemt heller ikke noget.
  • For de som gerne vil genopfriske nogle af pointerne fra et eventuelt gennemført modul 1, eller blot er nysgerrige, så anbefales kapitel 6 – Sportspædagogik, men det skal ses mere som et inspirationskapitel end forventet pensum til weekenden.

  Det trænerskabte motivationsklima
  GymDanmark har udarbejdet ovenstående hæfte, som I forventes at have læst.

  Træneren som kulturel leder – Bæredygtig sportspsykologi for unge atleter
  Uddrag fra bogen ”Talentudvikling i sport: Reflekterende organisationer, gode teams og stærke atleter”, Kristoffer Henriksen s. 20-37

  ”Præster under pres” Kristoffer Henriksen & Jakob Hansen
  23-52, 97-112

  Videoer
  Du bedes medbringe en kort video (maksimalt 2 minutter), hvori du beskriver et sportspsykologisk aspekt af træning/konkurrence som de oplever:
  – At lykkedes godt i
  – Særligt udfordrende

  • En 2 minutters video som fortæller hvad du ønsker at udvikle af menneskelige karaktertræk hos gymnasterne som eksempelvis målrettethed, selvstændighed eller samarbejdsvillighed
  Skal bruges i lektionen “Kulturel ledelse” til gruppearbejde om karaktertræk, handlinger, praktiskpædagogiske overvejelser, belønningsmetoder og evaluering.
  Her er det helt okay hvis I føler Jer lidt på udebane og ikke er sikker på hvad I håber på, at gymnasterne får med.

  Indholds-/emneoversigt på modulet
  • Refleksion som ramme for trænergerningen
  • Myterne om Sportspsykologi
  • Den mentale trappe
  • Motivationsklimaer
  • Kulturel ledelse
  • Præstation under pres
  • Hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation

  MEDBRING PÅ UDDANNELSEN:
  – Videoer fra din forberedelse
  – ATK 2.0 bogen (hvis du allerede har været på andre moduler af GymTræner 2 – Basis)
  – Papir og skriveredskaber
  – Om muligt bærbar PC med netadgang
  – Sovepose, luftmadras og andet sovegrej (der er fælles overnatning i klasselokale)

GymTræner 2 – Basis

Opbygningen og krav

Læs mere