GymTræner 2 - Træningsplanlægning og fysisk træning - GymDanmark

GymTræner 2 - Træningsplanlægning og fysisk træning

Uddannelsen afholdes over lørdag-søndag med to efterfølgende online opfølgninger. Du kan forvente, at skulle forberede dig inden den fysiske del samt teste og afprøve relevante tiltag i din træning efter weekenden.
Der er mulighed for at dele uddannelsen op over flere sæsoner.

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen indeholder forberedelse, tre obligatoriske moduler, minimum ét valgfrit modul samt to online opfølgninger.

Forberedelse

  • E-læring / læsning omkring basale begreber om fysisk træning samt forståelse for aldersrelateret træning af børn og unge.

De obligatoriske moduler

  • Træningsplanlægning med fokus på kravs-og kapacitetsanalyse
  • Styrketræning for børn og unge
  • Skadesforebyggende træning

Valgfrie moduler

  • Smidighedstræning for børn og unge
  • Test som kapacitetsredskab (Egnet til brug til gymnaster over 14 år)

De valgfrie moduler kan varierer fra sæson til sæson. Du kan enten vælge ovenstående moduler eller selv opsøge og gennemføre relevant kursus/aktivitet med formål at kompetenceudvikle dig inden for området “Træningsplanlægning og fysisk træning”. GymDanmark skal godkende din aktivitet som et valgmodul, for at det kan indgå i din uddannelse. Det skal min. have en varighed af 6 timer.

Online udviklingsmøder (sparring og support)

  • Udarbejdelse af kravs-og kapacitetsanalyse på egne gymnaster
  • Udarbejdelse af træningsplan til egne gymnaster

Online udviklingsmøder kan man først tilmelde sig til, når alle forberedelse, obligatoriske moduler samt min. ét valgfrit modul er gennemført.