Sjip for tov - GymDanmark

Sjip for tov

Deltagerne er inddelt i to hold. Hvert hold har en base i hver sin ende af salen. Fra start har begge hold lige mange tove i deres base. Det gælder nu om at have færrest tove i basen, når tiden er gået. Derfor skal man sjippe med de forskellige tove ned til modstanderens base.

  • Single Rope giver 1 point.
  • Double Dutch med minimum 1 hopper giver 5 point
  • Langt tov med minimum 4 hoppere giver 10 point

Der sættes et ur til fem minutter. Når tiden er gået, gælder det om at have flest point. Legen kan evt. gentages, så det bliver bedst ud af tre forsøg.