Late-drop - GymDanmark

Late-drop

Late-drop i barre eller stropreck. Gymnasten skal holde hulposition hele vejen rundt og må gerne “overrotere” som på videoen eller sætte bugomsving på, så der ikke endes i “dead hang” oven på barren.