Nationale og internationale dommere - GymDanmark

Nationale og internationale dommere

I GymDanmark sætter vi stor pris på vores dommere og ser dommerne som afgørende i den fortsatte udvikling af GymDanmarks discipliner. Vores nationale og internationale dommere er vigtige spillere i vores bestræbelser på at skabe de bedste muligheder for vores gymnaster og trænere til at opnå det højest mulige gymnastiske niveau.

GymDanmark sikrer internationalt uddannede dommere og sender dem på internationale dommeruddannelser i de respektive discipliner. Udover at have et højt dommerniveau til vores nationale konkurrencer, sender GymDanmark internationale dommere med vores landshold / international repræsentation (klub-/foreningshold med repræsentationsret for GymDanmark) til internationale konkurrencer såsom Nordiske Mesterskaber, Europamesterskaber, World Cups og Verdensmesterskaber.

 • Skal du være national dommer?

  Man kan blive national dommer i vores forskellige discipliner, og der kan findes kurser i vores kalender eller man kan kontakte en af vores komitéer for mere information.

 • Skal din forening bruge uddannede dommere til internationale invitationskonkurrencer?

  Flere af vores foreninger deltager fra tid til anden i internationale invitations-/klubkonkurrencer i udlandet, hvor der er mulighed for eller stilles krav om at medbringe en internationalt uddannet dommer.

  • I de tilfælde hvor foreningen skal deltage i en international konkurrence (som ikke er et VM, EM, World cCup, NM eller konkurrencer kategoriseret som A-konkurrencer) og skal bruge en uddannet dommer, skal foreningen kontakte landsholdskoordinator, Espen Larsen (esl@gymdanmark.dk) og anmode om at få stillet en international dommer til rådighed.
  • GymDanmark vurderer anmodningen og tildeler foreningen en uddannet dommer til konkurrencen.
  • Bemærk, at der til mange invitationskonkurrencer IKKE er krav om at medbringe en international dommer.
 • Økonomi ved internationale invitationskonkurrencer

  Vi ønsker, at alle vores foreninger har mulighed for at deltage i relevante internationale konkurrencer i udlandet (som ikke er et VM, EM, World cup, NM eller konkurrencer kategoriseret som A-konkurrencer) samtidig med at vi kan stille veluddannede dommere til rådighed. Hvis man ønsker at medbringe, eller der stilles krav om, en international dommer til en invitationskonkurrence:

  • Foreningen afholder alle omkostninger forbundet med rejse og ophold for den eller de deltagende dommere.
 • Skal du have besøg af en dommer?

  Kontakt forbundskontoret:

  AGG: 

  Kontaktmail: ltj@gymdanmark.dk

  TeamGym:

  Kontaktmail: ohh@gymdanmark.dk

  Andre discipliner:

  Kontaktmail: info@gymdanmark.dk

   

Præmisser som international dommer

Vil du være en del af GymDanmarks korps af internationale dommere, forventer vi, at du bidrager positivt til udviklingen af gymnastikken i GymDanmark.
Udvælgelse af alle internationale dommere, følger OL cyklusen på 4 år. Dette betyder at der efter et OL påbegyndes en ansøgnings proces, for både nye interesserede- og for eksisterende dommere som ønsker at fortsætte i den næste OL cyklus.

Du får som international dommer:

 • International dommeruddannelse
 • Mulighed for at bidrage til udvikling af gymnastikken nationalt
 • Internationalt netværk
 • Unikke oplevelser ved internationale konkurrencer

GymDanmark forventer, at du:

 • Er en rollemodel i henhold til GymDanmarks værdier og Etiske kodeks
 • Står til rådighed for GymDanmark og klubber ved arrangementer, hvor internationale dommere er påkrævet
 • Dømmer nationale konkurrencer hvert år
 • Dømmer et påkrævet antal internationale konkurrencer i henhold til internationale forbundsretningslinjer ift. at bibeholde dommerkategori (eks. EG, FIG, IFAGG mv.)
 • Som international dommer har ambitioner om at stige i kategori som bidrag til udviklingen i din disciplin
 • Holder dig løbende opdateret på de internationale reglementer
 • Står til rådighed for uddannelse af nationale dommere i Danmark
 • I samarbejde med GymDanmarks administration, disciplinkomité og evt. landstrænere, sørger for, at viden fra kurserne videreformidles til klubtrænere og landshold, for optimering indenfor din disciplin
 • Deltager i GymDanmarks Sommerseminar med det formål at bidrage til videre udvikling af GymDanmarks discipliner

Generelle rammer:

 • Dommerpåsætning til internationale konkurrencer er en vurdering foretaget af landsholdschefen på baggrund af følgende:
  • Bibeholdelse- og opkvalificering af dommerkategori
  • Krav til minimumskategori og antal dommere fra det internationale forbund
  • Sportslig vurdering ifm. dansk deltagelse (antal personer/hold) i international konkurrence
  • Økonomisk vurdering
 • Har du spørgsmål til det at være international dommer – kontakt landsholdskoordinator, Espen Larsen

Søg om at blive international dommer her

Udfyld formular