Nationale og Internationale dommere - GymDanmark

Nationale og Internationale dommere

GÆLDENDE FRA 1/1 2021

I GymDanmark sætter vi utrolig stor pris på vores dommere og ser dem som afgørende i den fortsatte udvikling af gymnastikken. Vores nationale og  internationale dommere er vigtige spillere i vores bestræbelser på at skabe de bedste muligheder for vores gymnaster og trænere til at opnå det højest mulige gymnastiske niveau. Vi er utrolig glade for det arbejder vores dommere lægger og ønsker at bringe deres kompetencer i spil i endnu højere grad i udviklingen af dansk gymnastik.

GymDanmark sikrer internationalt uddannede dommere og sender dem på internationale dommeruddannelser i de respektive discipliner. Udover at have et højt dommerniveau til vores nationale konkurrencer, sender GymDanmark internationale dommere med vores landshold (eller klub-/foreningshold med repræsentationsret) til internationale konkurrencer såsom Nordisk Mesterskaber, Europamesterskaber, World Cups og Verdensmesterskaber.

 • Skal du være national dommer?

  Man kan blive national dommer i vores forskellige discipliner, og der kan findes kurser i vores kalender eller man kan kontakte et af vores udvalg for mere information.

 • Skal din forening bruge uddannede dommere til internationale invitationskonkurrencer?

  Flere af vores foreninger deltager fra tid til anden i internationale invitations-/klubkonkurrencer i udlandet, hvor der er mulighed for, eller stilles krav om at medbringe internationalt uddannet dommer.

  • I de tilfælde hvor foreningen skal deltage i en international konkurrence (som ikke er et VM, EM, World cup, NM eller konkurrencer kategoriseret som A-konkurrencer) og skal bruge en uddannet dommer, skal foreningen kontakte GymDanmark ved Espen Larsen (esl@gymdanmark.dk) og anmode om at få stillet en international dommer til rådighed.
  • GymDanmark vurderer anmodningen og tildeler foreningen en uddannet dommer til konkurrencen.
  • Bemærk at der til mange invitationskonkurrencer IKKE er krav om at medbringe international dommer
 • Økonomi ved internationale invitationskonkurrencer

  Vi ønsker at alle vores foreninger har muligheden for at deltage i relevante internationale konkurrencer i udlandet (som ikke er et VM, EM, World cup, NM eller konkurrencer kategoriseret som A-konkurrencer) samtidig med at vi kan stille veluddannede dommere til rådighed. Hvis man ønsker at medbringe, eller der stilles krav om, en international dommer til en invitationskonkurrence:

  • Ved deltagelse i ovenstående vil der være et årligt engangsbeløb på 100 kr. pr. disciplin pr forening. Gældende fra 1/1 til 31/12
  • Foreningen afholder alle omkostninger forbundet med rejse og ophold for den eller de deltagende dommere.
 • Skal du have besøg af en dommer?

  Kontakt dommerne ved at skrive på mail eller ved at henvende dig direkte til den enkelte dommer.

  Kontaktmail: urg-agg-dommere@gymdanmark.dk

  Foreningspris: 400 kr/timen pr. dommer + kørselsudgift

Tilmelding til brug af Internationale dommere

Læs mere

Liste over tilmeldte foreninger

Læs mere

Er du eller vil du være international dommer?

Vil du være en del af GymDanmarks korps af internationale dommere forventer vi overordnet at du bidrager positivt til udviklingen af dansk gymnastik.

Du får

 • International dommeruddannelse
 • Muligheden for at påvirke og tage del af udviklerne af gymnastikken nationalt
 • Udvikle et stærkt international netværk
 • Unikke oplevelser
 • Arbejde sammen på tværs af klubber, landshold og gymnaster
 • Deltagelse ved international konkurrencer

Du skal:

 • At stå til rådighed for GymDanmark og klubber ved arrangementer, hvor internationale dommere er påkrævet.
 • Dømme minimum otte nationale konkurrence inden for den fireårig cyklus.
 • Dømme minimum fem internationale konkurrencer i landsholdsregi inden for den fireårig cyklus (internationale klubkonkurrencer ligger udover dette antal).
 • At stå til rådighed for uddannelse af nationale dommere i Danmark.
 • At i samarbejde med aktivitetsudvalget og landstræneren/landstrænerne, sørge for at den erhvervede viden på kurserne, hurtigst muligt efter hjemkomsten, videreformidles til klubtrænere og landshold, for optimering af gymnastikken generelt.
 • At deltage i GymDanmark dommerseminar, når disse udbydes.