Gymnastikken græder. Covid19 rammer VM i Idrætsgymnastik 2021 i Danmark - GymDanmark

Gymnastikken græder. Covid19 rammer VM i Idrætsgymnastik 2021 i Danmark

2021 ville have været året hvor mange, mange års hård træning skulle kulminere for de danske idrætsgymnaster, trænere og frivillige i Royal Arena. Denne drøm er nu slukket, idet GymDanmark grundet afledte konsekvenser af Covid19 pandemien ser sig nødsaget til at trække sig fra værtskabet for VM i idrætsgymnastik 2021 og i stedet arbejde på afholdelse af VM i 2025.

En meget berørt bestyrelsesformand Anders Jacobsen siger:

Det er en frygtelig situation vi står i, og et hårdt slag for hele forbundet, ikke mindst for vores gymnaster, trænere og frivillige, som i mange år har arbejdet for, og glædet sig til, at deltage i netop dette event på hjemmebane. Idrætsgymnastik er en af de sværeste sportsgrene i verden, og vores gymnaster har lagt tusindvis af timer i træningshallerne for at kunne stå i Royal Arena og præstere deres bedste. Jeg er virkelig ked af det ikke kan forløses.

Mange idrætsbegivenheder verden over er, og vil fortsat være, påvirket af Covid19. Det gælder således også VM i Idrætsgymnastik. Pandemien har bl.a. betydet, at OL i Japan er udskudt til august 2021, hvilket er to måneder før VM-arrangementet. Det forventes på den baggrund, at de bedste gymnaster ikke stiller op til VM. Der er også stor usikkerhed om den fortsatte globale udvikling af Covid19 pandemien betyder, at VM slet ikke kan afholdes, eller kun kan afholdes med en række restriktioner. Og endelig er GymDanmark allerede påvirket af andre afledte økonomiske konsekvenser af Covid19 pandemien. Det er denne baggrund, der har fået GymDanmarks bestyrelse til at træffe en tung beslutning om at trække sig fra værtsrollen af VM i Idrætsgymnastik 2021.

Det er med stor skuffelse og alvor, at bestyrelsesformand Anders Jacobsen siger:

Med de afledte Covid19-scenarier vi kender til netop nu, både når vi ser på afholdelse af VM og forbundet som helhed, så kigger vi ind i et betragteligt økonomisk tab som tilsammen kan udgøre en stor økonomisk risiko for det samlede GymDanmark. Bestyrelsen har derfor med stor beklagelse måttet træffe beslutning om at trække sig fra rollen som arrangører af VM i 2021.

GymDanmark arbejder frem mod værtskab i 2025

GymDanmark har i samarbejde med eventpartnerne arbejdet dedikeret på at blive værter for VM i idrætsgymnastik, og denne ambition har forbundet stadig. Anders Jacobsen siger:

Vi har budt på VM i 2021 og lagt meget energi i det, fordi vi har et stort ønske om at kunne afholde VM på hjemmebane. Derfor vil vi gå i dialog med vores eventpartnere om muligheden for en ny værtsrolle for VM i 2025.