Nyt liv i gymnastiksalen - GymDanmark

Nyt liv i gymnastiksalen

De kan nok bringe et smil frem på manges læber- de klassiske gymnastiksale med ribber langs væggene og tove, der hænger ned fra loftet. Problemet er bare, at mange af salene er forældede og langt fra motiverer til idræt og bevægelse, lyder det fra tre organisationer.

Nu har du mulighed for som forening at sætte dit netværk i sving – Skub løs til din kommune eller den lokale skole, for nu er der støtte at hente til renovering.

Mange kan nok genkalde sig duftene, lyset og måske endda synet af deres gymnastiklærer, når de tænker tilbage på deres gamle, lettere dunkle gymnastiksal med ribber langs væggene og tove, der hænger ned fra loftet. Men de klassiske gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne stemmer dårligt overens med de øvrige ambitioner, der ellers ligger for idræt og bevægelse for børn og unge i landets folkeskoler.

For mens idrætsfagets faglighed og status er blevet højnet markant og er blevet til et seriøst læringsfag på niveau med skolens andre fag, og med folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen, skulle de danske elever sættes langt mere i bevægelse. Men når man kigger på skolernes idrætsfaciliteter, er det tydeligt, at de ikke følger efter det ellers høje ambitionsniveau.

I en undersøgelse blandt idrætslærere foretaget af UC Syd i 2018 svarede omkring hver fjerde idrætslærer, at de tilgængelige udendørs og/eller indendørsfaciliteter ”i ringe grad” eller ”slet ikke” understøtter en undervisning, der lever op til de krav, der er stillet af undervisningsministeriet.

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i et partnerskabsprojekt, hvor der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov:

”Der er behov for at se på, hvordan vi kan få moderniseret skolens gymnastiksale, så de i højere grad fungerer som et faglokale på linje med andre faglokaler på skolen. Kravene til idræt og bevægelse i løbet af skoledagen er blevet skærpet, og idræt er blevet et eksamensfag, derfor skal vi selvfølgelig også følge med på facilitetsområdet,” siger Torben Hansen, udviklingskonsulent fra Dansk Skoleidræt.

Skal kunne bruges efter skoletid

Samtidig vil en modernisering af de gamle gymnastiksale også give mulighed for et større samarbejde idrætsforeninger og skoler imellem:

”Det skal være muligt for flere idrætsforeninger at kunne benytte sig af haller og sale, når skolerne ikke bruger dem. Det kræver, at der bliver tænkt langt flere muligheder ind i salene, så det ikke kun er klassiske hal-idrætter som kan bruge dem, men også idrætter som fx klatring, fægtning og squash. Det vil forhåbentlig også kunne gøre op med de lange ventelister for at kunne deltage i en idræt, der er i de store byer og sidst, men ikke mindst åbne op for et større samarbejde mellem skole og foreninger,” siger konsulent i DIF, Casper Lindemann.

Samtidig skal det være muligt at omdanne idrætssalene på en bæredygtig måde:

”Det betyder ikke, at skolernes gymnastiksale skal rives ned, men vi har gode erfaringer med at modernisere utidssvarende faciliteter med beskeden økonomi og plads, så de matcher en bredere vifte af brugere og de idrætstrends, vi ser i dag. Vi vil skabe en form for skoleidræts-forsamlingshus, så den klassiske gymnastiksal både bliver et læringslaboratorium for idræt og bevægelse og et mødested for civilsamfundets foreninger og lokalsamfundet,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Fakta om projektet

  • I Danmark findes der omkring 1700 gymnastiksale (10×20). De fleste sale er bygget i 60’erne og 70’erne.
  • Projektet skal udvikle, realisere og videreformidle konkrete idéer til indretning, om- og tilbygning af gymnastiksale. Det løber over 4 år og forventes afsluttet i 2023.
  • En national workshop ligger forud for, at resultatet af udviklingsprocesserne afprøves og realiseres.
  • Skoler og kommuner inviteres til at søge om at komme med i projektet ’Gamle gymnastiksale, nye muligheder’. Fem konkrete gymnastiksale udvælges blandt alle interesserede skoler og kommuner.
  • De 2.225.000 kr. finansierer den nationale workshop, hovedparten af udviklingsfasen for de fem eksempelprojekter samt en del af anlægsomkostningerne. De fem udvalgte skoler/kommuner skal således selv finansiere en del af udviklingsfasen og hovedparten af anlægsudgiften.
  • Der er ansøgningsfrist den 15. april 2020.

Læs mere om projekt og find ansøgningsskema

Kvalitet i Familiegymnastikken

Læs mere

Kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere