Nye instruktører i foreningen? - GymDanmark

Nye instruktører i foreningen?

Sæsonstart rimer på mange opgaver i foreningen, gymnastikholdene skal helt på plads og nye instruktører og hjælpeinstruktører er startet op på foreningens hold. De nye ansigter har brug for vejledning og uddannelse for at kunne bedst muligt fra start.

 

Uddannelse lokalt

I GymDanmark har vi god erfaring og stor succes med at arrangere kurser og uddannelser lokalt i foreningen. Det betyder, at I som forening lægger lokaler til og sørger for det praktiske omkring kurset, og vi leverer indholdet. Vi sørger for at en eller flere forbundsinstruktører kommer ud til jer og leverer kvalificeret undervisning, vi sørger for kursusmaterialer (alle vores produkter har materialer tilknyttet som alle kursister får uddelt) og vi står for alt det administrative.

 

Uddannelse for hjælpeinstruktører

DIF og GymDanmark har i samarbejdet udarbejdet 1-2-Træner, som er en 8 timers uddannelse rettet mod hjælpeinstruktører på diverse gymnastikhold. Uddannelsen er populær og pladserne bliver tit revet væk, når uddannelsen udbydes. 

 

Uddannelse for nye instruktører

Vi har i GymDanmark mange forskellige gymnastikhold, og det kræver også forskellige instruktøruddannelser. Som ny børneinstruktør har vi vores GymTræner Børn uddannelse på 16 timer – her bliver du klædt på til at undervise på børnehold i din forening. Hvis man i foreningen gerne vil uddanne instruktørerne til forskellige hold, så har vi GymTræner Basis, der enten kan stå alene (20 timer) eller kan sammensættes med en disciplinuddannelse (så vil basisdelen være på 15 timer og disciplindelen være på 25 timer). 

 

Hvordan bestiller I et uddannelseskursus? Hvilken uddannelse er den rette? Og hvad koster det?

Hvis I ønsker en uddannelses i jeres forening, så tag kontakt til din regionale konsulent. Hun hjælper jer videre med planlægningen, finder ud af hvilken uddannelse, der dækker jeres behov og ønsker og I aftaler detaljerne. Prisen afhænger af kursets længde og andre variable forhold. Hvis I vælger at åbne kurset op så andre foreningernes instruktører og hjælpeinstruktører kan tilmelde sig jeres uddannelse – så får I et nedslag i prisen pr. tilmeldt ekstern kursist. I får dermed mulighed for at få uddannelsen fyldt op, og får et tilskud til at dække prisen.