Tariff Forms - GymDanmark

TeamGym Tariff Forms

Tariff Forms

Log på Tariff Forms.
Har du tekniske spørgsmål eller glemt din kode kan du kontakte TGs StævneSektion på tgss@gymdanmark.dk

Husk ved musik upload er maks. størrelsen 20 MB samt formatet SKAL være i .mp3.

For foreninger med hold der bruger samme serie er det muligt, at importere en tariff fra et af de andre hold. Dermed kan man indtaste serien for 1. holdet, og blot importere den til 2. og 3. holdet fx

VIGTIGT: Ved import af serier bliver en forenings andre hold i samme række også vist. Det vil sige hvis man importere rytmen for Hold 1, og vil importere rytmen for Hold 2, vil man ved import også få vist Hold 1. Dette er helt normalt, og er ikke forkert. Man importerer blot rytmen på Hold 2, og der vil nu være 2 serier tilgængelige.

OBS Opdatering af Tariff (Maj 2019)

Indtastning af trippel spring i trampet

Indtastning af trippel spring er nu koblet sammen med vores trippel database. Det betyder at man nu kun kan vælge de trippel spring som de gymnaster man har indtastet, er godkendt til at lave.

Man skal nu vælge hvilke gymnaster som laver de forskellige spring, dog ikke i holdomgang. Hvis holdet vil lave trippel som holdomgang vil man kun kunne vælge de trippel spring som min. 6 af de indtastet gymnaster kan lave. Har man kun 5 gymnaster som er godkendt til trippel hofte out så vil man ikke kunne vælge det spring på listen.

Listen vil indeholde alle gymnaster som har godkendt trippelspring. Vi arbejder på kun at vise de gymnaster som er godkendt til at lave det spring der er indtastet.

I omgang 2 og 3 skal man angive hvilke gymnaster der laver de indtastede trippel spring. Vælger man en gymnast til at udføre et trippel spring som gymnasten ikke er godkendt til og prøver at gemme, bliver man advaret om hvilke gymnast som ikke er godkendt og det ikke kan gemmes før det er ændret.

Validering af indtastet spring

Ved indtastning af spring har vi opdateret tariff så der nu er validering af det som bliver indtastet. Hvis ikke man opfylder kravene til CoP vil man blive gjort opmærksom på det nederst.

Det er altid reglementet som er retvisende hvis det kommer til tvivlsspørgsmål i konkurrencen.

Licenstjek

Tjek af licens ved indtastning af deltagere er igen aktiv.

Max antal deltagere

Der er nu sat begrænsning på hvor mange gymnaster og reserver der kan indtastes. Der kan indtastes op til 12 gymnaster og 2 reserver. Der er ikke begrænsning på antal trænere, dog vil der kun være 17 medaljer i alt til fordeling.

Adgang til Tariff

Det er muligt at indskrive og uploade til Tariff indtil kl. 23.59 torsdag inden konkurrenceweekenden.