Sammenbøjet Half Out - GymDanmark

Sammenbøjet Half Out

Springet kaldes også ’halv ud’, ’barani out’ eller bare ’out’. Som navnet barani out indikerer, består dette spring af en forlæns salto
efterfulgt af en barani (altså en dobbelt forlæns salto med halv skrue). Den halve skrue skal kombineres med udretningen af hoften som ved en sammenbøjet barani, hvilket åbner muligheden for at kigge ned og se dugen inden landingen.

Metodik: Det anbefales at anvende modtagning/longe, indskubsmåtte og evt. springgrav. I indlæringsfasen kan mange springere have
en tendens til at ville skrue for tidligt. Det kan derfor være en god ide at lære dobbelt forlæns salto først, for at lære springeren, hvor
langt rundt der er, inden skruen skal udføres. Det er en god ide at ’kalde springeren ud’ med et tilråb. Af hensyn til ’nødudgange’ er
det også en god ide, at springeren har lært 1¾ forlæns salto, inden man lærer Half Out.

Forudsætninger: ¾ forlæns salto – barani ball out, 1 ¾ forlæns salto, sammenbøjet barani, evt. dobbelt forlæns salto

Hold øje med:
At springeren får en tilpas mængde rotation.
At springeren spænder omkring hoften og løfter lige op i afsættet.
At springeren venter med at skrue til træneren kalder ud.
At springeren orienterer sig nedad mod dugen, når træneren “kalder ud”.