Serie - GymDanmark

Serie

Serien, gymnasterne har lært, køres igennem nogle gange. Gymnasterne deles op i grupper af maximalt ti (seks til ti i hver gruppe) og får nogle pladser / opstillinger i serien, så de ved, hvor de skal stå. Første opstilling er den, de starter i. Anden opstilling en cirkel og tredje opstilling den, de slutter i. Opstilling et og tre skal være forskellige.

Serien øves nu igen med fokus på at stå på de rigtige pladser.