Kryds og bolle - GymDanmark

Kryds og bolle

Der optegnes en kryds og bolle bane på gulvet. Dette kan gøres med sjippetove eller tape eller lignende.

Alle tricks, der er lært i Single Rope, Double Dutch og 2-i-1 tov i de foregående lektioner skrives på et stykke papir og lægges i en kasse.

Sjipperne deles i to hold. Det ene hold er kryds og det andet hold er bolle. Det ene hold trækker nu et trick fra kassen, som hele holdet skal udføre. Man har tre forsøg til at udføre tricket. Udfører alle fra ens hold tricket må man beslaglægge et felt på banen. Lykkes det ikke alle at udføre tricket, går turen videre til modsatte hold.

Der spilles videre indtil et hold har tre krydser eller 3 boller på stribe eller indtil tiden er gået.