Kaninen laver kolbøtte i kælderen med afsæt - GymDanmark

Kaninen laver kolbøtte i kælderen med afsæt

Gymnasten hopper fra skumklods/plint hen i springolin/fladstillet
trampet frem til kanin- eller harehop (se beskrivelsen i afsnittet
”opvarmning/grundtræning”) hen ad den øverste måtte (placeret
på tværs af anden måtte). Gymnasten kan evt. hoppe flere gange i
trampolinen med armene over hovedet eller fremme foran kroppen
klar til kanin/harehop. Når kaninen/haren kommer til kanten,
laves kolbøtte ned i kælderen.