Nu er det tid at indberette jeres medlemmer - GymDanmark

Nu er det tid at indberette jeres medlemmer

En gang om året skal alle foreninger indberette deres medlemmer til det centrale medlemsregistringssystem, CFR. Indberetningen sker via portalen www.medlemstal.dk, og portalen er åben frem til 31. januar 2022.

Derfor er den korrekte medlemsregistrering vigtig

Det er vigtigt at få indberettet sine medlemstal, fordi registreringen både giver GymDanmark værdifuld viden i forhold til udvikling af medlemstilbud, samt i forhold til kommunerne som grundlag for tilskud mv.

Som medlemsforening i GymDanmark er jeres medlemsoplysninger guld værd, da de fortæller os nemlig meget om, hvem I er. Alle forbundets medlemstilbud udvikles ud fra den viden, vi har om jer, så aktiviteterne målrettes til, hvad I har brug for.

Værd at vide om medlemsregistreringen:

  • Ét medlem pr. kontingent (OBS: har I medlemmer, der betaler kontingent for henholdsvis gymnastik(hold) og fitness(hold), så skal disse medlemmer indberettes under både ‘Gymnastik’ og ‘Fitness’.
  • Medlemmer, der har været aktive i tre måneder eller mere, tæller med
  • Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af idrætsorganisationerne

Kun medlemmer, der indberettes i aktiviteterne ’Gymnastik’ og ’Fitness’, tæller med i GymDanmarks samlede medlemsantal. Hvis I indberetter medlemmer i andre kategorier (fx Børneidræt – tværidrætslig eller Idræt for Seniorer), så tæller jeres indberettede medlemmer således ikke med i GymDanmarks medlemstal, da disse aktiviteter primært bruges af medlemmer under Dansk Arbejder Idræt, KFUMs Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund.

 

Brug for mere information?