Vil du være med til at forme GymDanmarks økonomiske politik? - GymDanmark

Vil du være med til at forme GymDanmarks økonomiske politik?

GymDanmarks bestyrelse søger foreningsfolk med flair, forståelse og interesse for økonomi til ny arbejdsgruppe

GymDanmarks bestyrelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med indsigter og input til GymDanmarks fremtidige økonomiske politik.
Forbundets ambitioner vokser år for år, foreningernes, gymnasternes og omverdenens forventninger til forbundet stiger, og det kræver en stærk økonomi at imødekomme dette. GymDanmarks indtægtsgrundlag er afgørende for, at vi kan lykkes med den fortsatte udvikling, og derfor er der behov for, at den nuværende økonomiske struktur kigges efter i sømmene og nye indtjeningsmuligheder afsøges.

Til dette arbejde søger bestyrelsen foreningsfolk med flair, forståelse og interesse for økonomi. Arbejdsgruppen forventes at mødes fire til seks gange i løbet af perioden januar til maj 2023, hvorefter gruppens input præsenteres for bestyrelsen. Nogle møder vil foregå fysisk og andre vil være virtuelle.

Er det dig, vi søger?

Hvis du – eller én fra din forening – har lyst til at være med i dette arbejde, så skriv en kort mail om dig selv og din motivation for at være en del af arbejdsgruppen og send den til Forbundsformand Anders Jacobsen på aja@gymdanmark.dk senest den 4. december. De medlemmer, der udpeges til arbejdsgruppen, vil få besked umiddelbart herefter.