Tilmelding til Årsmøde 2022 er i gang - GymDanmark

Tilmelding til Årsmøde 2022 er i gang

Lørdag den 12, november afholder GymDanmark Årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Vi begynder indskrivningen fra kl. 9:00 – 9:45 og åbner selve Årsmødet kl. 10. Herefter følger Temamøde om foreningsudvikling og vi slutter dagen af med onboarding for alle folkevalgte.

Invitation til Årsmødet er udsendt med dagsorden til alle medlemsforeninger og folkevalgte.

HUSK at for kunne oppebære stemmeret, skal tilmeldingsfristen være overholdt (7. november) og kontingent være betalt til GymDanmark (15. september)

Tilmelding til Årsmøde

Tilmeldingsfrist 7. november 2022

Alt om Årsmødet

Materialer mv.

Læs mere

Program

Læs mere

Stemmeafgivelse
Uddrag fra GymDanmarks vedtægter § 12: (Læs de samlede vedtægter her)

 • Stk. 16
  Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme på vegne af ét af de i § 5 stk. 2 nævnte medlemmer af Repræsentantskabet. Dog kan medlemmer, nævnt under § 5 stk. 2, afgive stemme for egne manglende repræsentanter.
 • Stk. 17
  Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder, kan denne skriftligt meddele en af foreningens medlemmer som stedfortræder, senest 5 dage inden årsmødets afholdelse.
 • Stk. 18
  For at afgive stemme til Årsmødet, skal tilmeldingsfrist være overholdt og medlemsforeningen skal have betalt kontingent til forbundet senest 15. september, i indeværende år.
 • Stk. 19
  Foreninger, der har tilvalgt disciplinmedlemskab og betalt kontingent senest 15. september, kan afgive én stemme ved valg af formand og medlemmer til pågældende disciplinkomite.
 • Stk. 21
  Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

 

Stemmesedler
Stemmesedler udleveres ved ankomst til formanden, eller den som formanden har givet fuldmagt til (download begæring til fuldmagt her)