Pres på internationale gymnastikorganisationer virker - GymDanmark

Pres på internationale gymnastikorganisationer virker

I forbindelse med de uacceptable krigshandlinger, som Rusland har rettet med Ukraine, har GymDanmark sammen med både europæiske og nordiske lande i den forgangne uge lagt pres på vores internationale medlemsorganisationer med krav om udelukkelse af russiske og hviderussiske atleter og officials. Denne indsats har nu ført til konkrete handlinger.

Sidste weekend meldte DIF ud, at de ønskede Rusland udelukket fra al sport, en udmelding som GymDanmark støttede fuldt op omkring. Samme weekend havde det internationale Gymnastikforbund (FIG) meldt ud, at alle planlagte konkurrencer i Rusland og Hviderusland ville blive flyttet, men at de russiske og hviderussiske gymnaster kunne stille op under neutralt flag.

Da IOC mandag meldte ud, at de opfordrede alle internationale forbund til total udelukkelse, valgte GymDanmark at sende en direkte opfordring til FIG, EG, iF3, ERSO, IJRU og IFAGG, med en kraftig opfordring til at følge dette.

I GymDanmark var holdningen, at sanktionerne både skulle omfatte en total udelukkelse af russiske og hviderussiske atleter, samt alle øvrige repræsentanter udpeget eller valgt på mandat fra de to nationer. Læs mere her GymDanmark stiller krav om udelukkelse af russiske atleter i gymnastik og fitness

Pres førte til handling

Det danske pres var medvirkende til, at den russiske formand for IFAGG torsdag valgte at træde tilbage i foreløbig seks måneder, iF3, ERSO og IJRU kvitterede for GymDanmarks opfordring og erklærede sig enige i sanktionerne. FIG valgte fredag at ændre sanktionerne, så ingen russiske atleter, dommere eller officials kunne deltage i deres konkurrencer – heller ikke under neutralt flag. De udpegede og valgte repræsentanter blev friholdt. Senere fredag holdt EG’s executiv komité møde, og fulgte vores opfordring til total udelukkelse også af øvrige repræsentanter valgt på et russisk eller hviderussisk mandat.

GymDanmark var i weekenden vært ved et nordisk møde, og skrev i fællesskab med Norge, Sverige, Finland og Island et brev til FIG, hvor EG’s beslutning blev rost og en kraftig opfordring til, at FIG følger EGs eksempel og beslutter en total udelukkelse som også gælder udpegede og politisk valgte repræsentanter, der sidder på mandat fra Rusland. Samtidig udsendte GymDanmark i samarbejde med Finland og Færøerne et brev til de øvrige medlemsnationer i IFAGG. Et brev, som kvitterede for den modige beslutning, som IFAGGs russiske præsident havde truffet ved at trække sig fra posten i foreløbig seks måneder. De øvrige nordiske lande støtter også denne udmelding, men er ikke medlemmer af IFAGG.

GymDanmark er medlem af følgende internationale forbund

Federation Internationale de Gymnastique (FIG), European Gymnastics (EG), International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (IFAGG), International Jump Rope Union (IRJU), European Rope Skipping Federation (ERSO) og International Functional Fitness Federation (iF3)