Beslutninger fra GymDanmarks Årsmøde 2020 - GymDanmark

Beslutninger fra GymDanmarks Årsmøde 2020

GymDanmarks medlemsforeninger vedtog lørdag den 14. november et Politisk Program som danner rammen om forbundets vision og mission, samt en ny medlemsstruktur som skal gøre det attraktivt for endnu flere foreninger at være en del af fællesskabet i GymDanmark. Herudover blev der på mødet drøftet hvor forbundet og gymnastikken skal bevæge sig hen, og valgt nye medlemmer til de frivillige enheder.

Medlemsforeningerne vedtog et nyt Politisk Program, som beskriver forbundets vision og mission og indeholder det, GymDanmark som organisation ønsker at være, og være kendte for, hos medlemsforeningerne og omverdenen. Programmet er retningsgivende for forbundets fælles udvikling af gymnastikken og gymnastikkens rolle i samfundet. Samtidigt er det retningsgivende for den kommende strategi, som udarbejdes frem mod årsmødet 2021, hvor de konkrete indsatser beskrives.

Læs det politiske program her

Medlemsforeningerne vedtog også en ny medlemsstruktur, hvor større tilknytning giver mere indflydelse, og sikrer lav adgangsbarriere så flere vil være en del af vores fællesskab. Der er et billigt Basismedlemskab for alle og mulighed for at tilkøbe et Disciplinmedlemsskab i GymDanmarks 7 discipliner. Hver forening med Basismedlemsskab har 1 stemme på Årsmødet og foreninger, der tilkøber 1 eller 2 discipliner, har en ekstra stemme. Foreninger med 3 eller flere disciplinmedlemsskaber har yderligere én stemme. Se de konkrete takster nedenfor.

Læs mere om den nye medlemsstruktur her

Læs de tilrettede vedtægter her (§14)

Forslag 7.b Organisering på udvalgsniveau og forslag 7.c vedtægtsrevision blev ikke vedtaget. Dog tilskrives konsekvens af den nye medlemsstruktur nuværende vedtægters §14.

Bestyrelsen havde også fremlagt et forslag til en større vedtægtsrevision, som repræsentantskabet drøftede, og efterfølgende tilkendegav, at man ønskede at se i en gennemskrevet version – hvor valg til udvalg indgår – inden dette kunne godkendes. Bestyrelsen vil derfor fremsætte dette igen til næste år, med henblik på vedtagelse på Årsmøde 2021. Forslag sendes i høring i medlemsforeningerne i foråret 2021.

Nye kontingentsatser

Som en del af dagsordens §6, godkendte repræsentantskabet Budget 2021 med nye kontingentsatser, gældende fra 1. august 2021:

– Basiskontingent: 850 kr.

– Disciplinkontingent: 2.500 kr.

– National konkurrencelicens: 245 kr.

– National Begynderkonkurrencelicens: 90 kr.

– Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab: 850 kr.

– Licenserne fremskrives som hidtil med 2%

Referat fra Årsmødet kan snarest læses på gymdanmark.dk

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen