Grønt lys til højeste nationale seniorrækker - GymDanmark

Grønt lys til højeste nationale seniorrækker

Gymnaster der konkurrerer på det højeste nationale niveau (den bedste seniorrække i Danmark inden for deres disciplin) er undtaget forsamlingsforbud på 10 og må derfor forsat træne og konkurrere i grupper hvor der er flere end 10.

Selvom der fortsat er restriktioner for idrætten, er det med den nye bekendtgørelse muligt at dyrke idræt på *højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren. Dermed er GymDanmarks gymnaster i denne gruppe undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.

I GymDanmark er de DIF-anerkendte discipliner:

  • Trampolin
  • Idrætsgymnastik
  • TeamGym
  • Tumbling
  • Rope Skipping
  • Rytmisk Sports Gymnastik
  • Æstetisk Gymnastik
  • Grand Prix Gymnastik

*Ved højeste nationale niveau forstås den bedste seniorrække i Danmark inden for den pågældende disciplin.

Bemærk! På hold, hvor seniorgymnasterne (fra 22 år) træner sammen på tværs af niveau, gælder forsamlingsforbuddet på max 10 personer fortsat.

 Fortsat VIGTIGT at følge alle øvrige retningslinjer

Med de nye regler viser myndighederne stor tillid til DIF-idrætten. Det er en tillidserklæring, som det er vigtigt, at vi kvitterer for ved at udvise stor ansvarlighed i den måde, vores atleter i ovennævnte gruppe dyrker gymnastikken på. Derfor opfordrer vi fortsat til stor opmærksomhed på øvrige forholdsregler for at begrænse smittespredning.

Læs mere om corona retningslinjer

Ny aftale udvider hjælpepakker til idrætten

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til kulturen, idrætten og foreningslivet.

Frem til 31. januar 2021 afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet og breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

Læs mere her

Det mener DIF om aftalen