Corona Retningslinjer - GymDanmark

Corona Retningslinjer

På denne side kan du læse om særlige Covid-19 retningslinjer, gældende for GymDanmarks gymnaster/ kursister,  undervisere/instruktører og værtsforeninger. Siden er opdateret 23. november 2020.

Retningslinjerne herunder er gældende for hele landet foreløbig frem til 13. december.

10 mest stillede spørgsmål

 • Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?
 • OBS NYT pr. 13/11: Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?
 • Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?
 • Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis vi primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover?
 • Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge?
 • En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.
 • Hvad er definitionen på en professionel udøver?
 • Hvor mange må man være ved konferencer/generalforsamlinger og lign.?
 • Må vi afholde stævner?
 • Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning?
 • SVAR på de 10 mest stillede spørgsmål

  Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?

  • Forsamlingsforbuddet på 10 gælder voksne over 21 år
  • Forsamlingsforbuddet på 50 gælder for idrætsaktiviteter for børn og unge op til 21 år (t.o.m. 21 år)
  • Forsamlingsforbuddet på 500 kan komme i spil ved fx uddannelsesaktiviteter, generalforsamlinger eller for tilskuere ved stævner. Se særlige regler om dette her

  Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?

  Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

  • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner.
   NYT pr. 13/11: En træner må IKKE lede flere grupper i samme sal/hal, da det vil betragtes som ét arrangement (med mere end 10 deltagere).
   Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
   Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

  Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?

  • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig fire uger frem skal alle personer over 12 år bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.
  • Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten.

  Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis vi primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover?

  • Nej, i det tilfælde er det forsamlingsforbuddet på 10, der gælder.
  • Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år.

  Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge?

  • Man tæller med i kategorien børn og unge, når man er til og med 21 år.
  • Kulturministeriets retningslinjer nævner, at der gerne må være nødvendige voksne til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Hvad er definitionen på en nødvendig voksen?

  En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.

  • En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

  Hvad er definitionen på en professionel udøver?

  • Definitionen på en professionel udøver er, at den pågældende dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

  Hvor mange må man være ved konferencer/generalforsamlinger og lign.?

  • I må maksimalt være 500 inkl. undervisere. Bemærk, at alle deltagere skal sidde med næsen i samme retning.

  Må vi afholde stævner?

  • Ja, hvis I kan afvikle stævnet inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år.
  • I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.
  • Der må således gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer, eller hvor arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne.

  Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning?

  • Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10 eller falder ind under betegnelsen professionelle udøvere. DIF fraråder i øvrigt alle sociale aktiviteter i foreningsregi.
 • KURSER OG UDDANNELSE

  TIL KURSISTERNE

  • Som kursist på GymDanmarks kurser og uddannelser, kan du være sikker på at vi overholder alle retningslinjerne. Du får samtidig med øvrig kommunikation om din deltagelse, oplysninger om retningslinjer.
  • Som kursist skal du blive hjemme, hvis du har symptomer.
   GymDanmark refunderer kursusgebyret ved fremvisning af dokumentation for gennemført Covid-19 test.

  Har du spørgsmål, kontakt os på info@gymdanmark.dk

   

  TIL VÆRTSFORENINGERNE

  Kursus- og træningslokale, omklædningsrum og caféområde

  Værtsforeningen sikrer følgende retningslinjer for et trygt kursusophold:

  • Rengøring af kursuslokale
   Kursuslokalet og kontaktflader (håndtag, borde, tavler mv.) rengøres dagligt. Ved kontaktflader, som berøres hyppigt, rengøres disse løbende under pauser. GymDanmark anbefaler, at kursisterne har faste pladser under hele kurset/uddannelsen.
  • Rengøring af træningslokale, redskaber og udstyr
   Ved kurser eller på uddannelser hvor der anvendes redskaber og udstyr i træningslokale er følgende retningslinjer gældende: Afspritning/vask af redskaber sker hver gang de skifter hænder. GymDanmark anbefaler at placere desinfektionsmidler rundt omkring i træningshallen og ved faste redskabsmonteringer. Hvis det er foreneligt med kurset/uddannelsen, kan deltagerne medbringe eget udstyr.
  • Adgang til toiletter, håndvask mv, sprit
   Toiletter rengøres dagligt, og værtsforeningen sikrer adgang til håndsprit på relevante områder.
  • Forplejning
   Selvom det er meget lidt sandsynligt, at Corona virus smitter gennem mad, så anbefaler Fødevarestyrelsen, ekstra fokus på en god hygiejne i køkkenet, herunder grundig afvaskning af hænder. Værtsforeningen sikrer mulighed for god afstand mellem mennesker som står i kø og sidder ved borde der overholder forsamlingsforbud. Borde rengøres grundigt efter brug.
  • Mellemmåltider
   Sundhedsstyrelsen fraråder at lave skåle med snacks, nødder, slik eller andet, hvor deltagerne tager med fingrene. I stedet opfordres der til portionsanretninger.
  • Overnatning
   Se afsnit under 10 mest stillede spørgsmål
  • Fitness-kurser
   Der gælder særlige regler for Fitness-kurser – Læs mere her (side 4)
 • DAGLIG TRÆNING

  Følgende er udsnit af myndighedernes retningslinjer og DIFs anbefalinger til idrætten generelt.

  !Vær altid opmærksom på det aktuelle forsamlingsforbud som går forud for det følgende.

  • Quickguide til udformning af retningslinjer for træning

  Afstand og faciliteter

  • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres, Men der må gerne være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
  • Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 kvm pr person. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
  • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på blandt andet afspritning.
  • Idræt med kropskontakt er tilladt, men bør dog minimeres til det mest nødvendige, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt skal begrænses.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

  Afstandsmarkeringer

  • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tydelige markering mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.
  • Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her kan anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.

  Forsamlingsforbuddet på 50 personer er stadig det gældende for aktiviteter for børn og unge under 21 år.

  • Selv om der fra mandag den 26. indføres et forsamlingsloft på 10 personer frem til foreløbig 23. november, kan GymDanmarks medlemmer stadig gennemføre aktiviteter for børn og unge med op til 50 deltagere. De er nemlig undtaget det nye forsamlingsloft. Læs mere her

  Må man deltage på et voksen-barn hold til en idrætsaktivitet?

  • Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 til at afvikle arrangementet forsvarligt. Nødvendige voksne er voksne som er nødvendige for at kunne gennemføre aktiviteten (fx voksen-barn gymnastik, babysvøm olign.)
  • Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.
  • Læs mere her

  Redskaber

  • Der må anvendes fælles redskaber i gymnastik. Bolde, tov og øvrige redskaber skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
  • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

  Sociale aktiviteter

  • Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
  • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden.
  • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring krav til mundbind. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

  Mundbind og visir

  • Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ALLE, herunder udøvere, forældre, trænere, personale og tilskuere.
  • For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

  Rengøring og hygiejne

  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
  • Arrangøren skal sikre adgang til håndsprit og håndvask.
  • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

  Ansvarlige frivillige og voksne

  • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • KONKURRENCER, OPVISNINGER OG ANDRE ARRANGEMENTER

  Følgende er udsnit af myndighedernes retningslinjer og DIFs anbefalinger til idrætten generelt.

  !Vær altid opmærksom på det aktuelle forsamlingsforbud som går forud for det følgende.

  • Quickguide til udformning af retningslinjer for stævner og konkurrence

  Særlige retningslinjer for konkurrencer og opvisninger

  • Idrætterne kan afvikle konkurrencer og opvisninger hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
  • Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum herunde
  • Jf. ovenstående må der dog gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet til stede samtidig. Fx kan aktiviteten arrangeres sådan, at der om formiddagen deltager en gruppe som herefter tager hjem, hvorefter andre en anden gruppe deltager om eftermiddagen.
  • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

  Mundbind og visir

  • Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt  personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitution.
   For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

  Publikum og tilskuere

  • Tjek gældende forsamlingsforbund her
  • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.
  • Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
  • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
  • Der skal være 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
  • Arrangøren skal have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer eller sammenstimling ved fx indgange, toiletter, cafeteria mv.
  • Der skal være et særligt fokus på styring af kapaciteten i den enkelte gymnastikhal, herunder at sikre det maksimale antal samtidige publikummer og tilgængeligt publikumsareal.
  • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

  Rengøring og hygiejne

  • Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske når grupper skifter redskaber
  • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
  • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

  Internationale konkurrencer

  • Information i forbindelse med idrætsrejseforsikringen:
  • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling såfremt en event/sports begivenhed aflyses
  • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området
   • OBS. KUN hvis rejsen er bestilt når landet har været grøn/gul og efterfølgende blev orange/rød
   • Dækker IKKE hvis der er bestilt når landet var orange/rød
   • Idrættens rejseforsikring dækker ufrivilligt ophold, hvis man er rejst ud, og man pludselig kommer i karantæne
    (Ps. KUN hvis rejsen er bestilt når landet har grøn/gul status)
   • Afbestillingsforsikringen dækker IKKE afbestilling af selvarrangeret klubaktiviteter (f.eks. træningsophold.), som skal afholdes i et gult markeret land.
   • Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.
 • FITNESS

  Følgende er udsnit af myndighedernes retningslinjer og DIFs anbefalinger til idrætten generelt.

  !Vær altid opmærksom på det aktuelle forsamlingsforbud som går forud for det følgende.

  Særlige retningslinjer for fitnessaktiviteter og -lokaler

  • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
  • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
  • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
  • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
  • Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

  Læs mere på Bevæg dig for livet – Fitness

  Mundbind og visir

  • Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt  personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitution.
   For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.
 • VED SMITTE

  Hvad gør forening, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?

  Det afhænger af, hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater, hvornår kontakten har været der, og hvor længe den har varet. Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej. Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv. Sædvanligvis vil den corona-smittede i forbindelse med den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne. Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for corona. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen. Man kan i dag blive testet uden lægeerklæring og kan forvente svar inden for mellem 30 og 72 timer.

  Hvordan smitter Covid-19?
  Covid-19 smitter med dråbesmitte (dråber fra luftveje) og/eller kontaktsmitte (hvis du har fået virus på f.eks. hænderne). Hvis virus kommer i kontakt med dine slimhinder i mund, næse eller øjne vil du risikere at blive smittet.
  Se video om hvordan Covid-19 smitter.

 • GENERELT

  Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som er udgangspunktet for vores anbefalinger. I det nedenstående har vi fremhævet særlige fokusområder, som skal sikre dig en tryg oplevelse som gymnast, kursist eller træner i GymDanmark. Herudover kan retningslinjerne bruges som vejledende for vores foreninger.

  Overordnet skal alle anbefalinger understøtte formålet om dels at forhindre smittespredning, og dels at kunne opspore eventuelle smittekæder.

  Tjek det AKTUELLE forsamlingsforbud her

 • Flere spørgsmål og svar

  !Vær altid opmærksom på det aktuelle forsamlingsforbud som går forud for det følgende.

  Hvad med medlemmer i særlige risikogrupper – kan/bør de deltage i idrætsaktiviteter?
  Man kan være i særlig risiko for smitte, og for at blive alvorligt syg med COVID-19, hvis man tilhører en af de særlige risikogrupper (se coronasmitte.dk i afsnittet Om coronavirus/COVID-19, afsnit 7) . Sundhedsmyndighederne anbefaler, at folk i de særlige risikogrupper gør en ekstra stor indsats for at beskytte dem selv mod smitte. Der opfordres til, at den enkelte person kontakter sin læge for råd og vejledning.

  DIF spørgsmål & svar
  Se seneste udgave fra oktober 2020 her

  Kontakt os
  Har du flere spørgsmål, så kontakt en medarbejder på GymDanmarks forbundskontor her 43262601 eller info@gymdanmark.dk

  Se, eller gense, GymDanmark webinar 
  Om sæsonstart i en coronatid

 • Nyttige links
 • Download skilte

  Her kan du frit downloade skilte som kan printes (evt. lamineres) og hænges op i foreningen

   

 • Undtagelser gældende for national elite

  Forsamlingsforbuddet på max. 10 gælder ikke atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

  I GymDanmark er de DIF-anerkendte discipliner:

  • Trampolin
  • Idrætsgymnastik
  • TeamGym
  • Tumbling
  • Rope Skipping
  • Rytmisk Sports Gymnastik
  • Æstetisk Gymnastik
  • Grand Prix Gymnastik

  Ved højeste nationale niveau forstås den bedste seniorrække i Danmark inden for den pågældende disciplin.

  Det betyder, at de atleter som deltager i den konkurrencerække (division), hvor der uddeles DIF-medaljer er undtaget forsamlingsforbuddet.

  På hold, hvor seniorgymnasterne (fra 22 år) træner sammen på tværs af niveau, gælder forsamlingsforbuddet på max 10 pers dog stadig.

   

HUSK altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning

– Hvis du har symptomer så bliv hjemme
– Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder/fødder ofte), samt host/nys i albue
– Fortsæt med at holde afstand til andre (1 -2 meter)
– Bær mundbind alle steder med offentlig adgang

Aktuelle nyheder fra DIF om hvilken påvirkning Corona har på idrætslivet i Danmark