Corona Retningslinjer - GymDanmark

Corona Retningslinjer

På denne side kan du læse om de gældende Corona retningslinjer for foreninger, udøvere, kursister, undervisere, trænere, instruktører og værtsforeninger. Vi har fremhævet særlige fokusområder, så du lettere får et overblikket over, hvordan vi sikrer trygge oplevelser til alle i foreningerne og i GymDanmark. På dif.dk kan du læse retningslinjerne for idræt generelt.

 • NETOP NU

  Camps og lejrer er tilladt inde som ude. Max. 500 personer i alt. Hvis flere end 100 indendørs, så er der karv om coronapas for alle fra og med 15 år. (læs mere under CAMPS, LEJRE og SOCIALE ARRANGEMENTER) (opdateret 16.06.21)

  Opvisninger må afholdes som arrangementer med siddende tilskuere ude og inde.
  OBS: krav om coronapas for alle over 15 år ved indendørs arrangementer med siddende publikum (læs mere under OPVISNING) (senest opdateret 28.05.21).

  Indendørs træning pr. 11. juni (læs mere under INDENDØRS TRÆNING).

  • Tilladt for alle
  • Øvelser med kropskontakt er ok (for alle aldre)
  • Der gælder et forsamlingsloft på 100 personer (for alle aldre). Trænere, nødvendige voksne og eventuelle tilskuere tæller med i de 100. OBS: krav om 4 kvm pr. person.
  • Der må sektioneres med max. 100 i hver gruppe, som ikke må komme i kontakt  med de andre grupper.
  • Der er krav om coronapas for alle på 18 år og derover – i fitness for alle over 15 år (dog ikke trænere, nødvendige voksne og atleter på bedste nationale seniorniveau).
  • Der skal foretages stikprøvekontrol mindst én gang i døgnet pr. facilitet blandt alle de tilstedeværende og det er foreningens ansvar, at alle aktive (og besøgende/tilskuere) har gyldigt coronapas. Hvis ikke det er tilfældet, kan foreningen straffes med bøde.
  • Fitnessrum skal ikke længere bemandes i åbningstiden mhp. kontrol af coronapas.
  • Pr. 14. juni er mundbind på idrætsanlæg ikke et krav.

  Udendørs træning pr. 11. juni (læs mere under UDENDØRS TRÆNING).

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt. Trænere, nødvendige voksne og eventuelle tilskuere tæller med i de 500.

  Professionel idræt er fortsat undtaget diverse restriktioner.

  Møder og generalforsamlinger her kræves pr. 14. juni ikke coronapas. (læs mere under GENERALFORSAMLING OG MØDER).

I gang igen

Find inspiration til genåbningen i vores lille genstarts-univers:

 • genstarts-TO DO-liste
 • konkrete idéer
 • gode råd til trænere
Læs mere
 • GENERELT

  Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som er udgangspunktet for vores anbefalinger. Overordnet skal alle anbefalinger understøtte formålet om dels at forhindre smittespredning, og dels at kunne opspore eventuelle smittekæder. Vær opmærksom på, at kommunerne kan have andre (og mere restriktive) retningslinjer.

  Tjek det AKTUELLE forsamlingsforbud her
  Forsamlingsforbuddet ventes udfaset frem mod 1. august (jf. rammeaftale om udmøntning af genåbning pr. 21 april)

  De generelle råd til forebyggelse af smittespredning

  • Hvis du har symptomer, så bliv hjemme
  • Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder/fødder ofte), samt host/nys i albue
  • Fortsæt med at holde afstand til andre (1 – 2 meter)
  • Bær mundbind alle steder med offentlig adgang (for personer på 12 år og derover). Hent plakat om mundbind (fra 14. juni ikke krav om mundbind)
  • Ved nedlukning af et sogn skal indendørstræning lukkes ned (ikke udendørstræning).

  Som arrangør skal man sørge for, at der tages fælles ansvar for at retningslinjerne følges

  • sørg for synlig information om gældende retningslinjer
  • hånddesinfektionsmiddel skal være tilgængeligt
  • hav en plan for håndtering af personer med symptomer og smitte (se VED SMITTE) og sørg for at jeres trænere kender planerne
  • det er foreningens ansvar, at alle aktive og besøgende på 18 år og derover har gyldigt coronapas. Hvis ikke det er tilfældet, så kan foreningen straffes med bøde.
 • INDENDØRS TRÆNING

  Generelt omkring indendørs træning

  • Pr. 11. juni er indendørs træning tilladt for alle (max. 190 inkl. trænere mv.) dog altid min. 4 kvm pr. deltager. Sæt evt. en plakat om maks. antal op i eller ved hvert lokale.
  • Alle aktive på 18 år og derover skal have gyldigt coronapas (ikke trænere/nødvendige voksne og atleter på bedste nationale seniorniveau)
  • Max. antallet inkluderer trænere, nødvendige voksne (på fx børnehold) og eventuelle tilskuere.
  • Fitness- og motionsrum må benyttes. Der skal være 4 kvm pr. person i lokalet. Reglen om max. 100 gælder ikke her.
  • Fitnessrum skal ikke bemandes i åbningstiden mhp. kontrol af coronapas.
  • Omklædnings- og badefaciliteter må benyttes. Hold afstand (1-2 meter) og sørg for daglig rengøring.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer
  • Krav om mundbind på idrætsanlæg ikke et krav pr. 14. juni

  Kropsafstand

  • Øvelser med kropskontakt er tilladt for alle aldre
  • Så vidt muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
  • I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalingerne, er det vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter  særligt ansigt-til-ansigt-kontakt fx ved sikkerhedsmodtagning i springgymnastik.

  Sektionering 

  • Indendørs aktiviteter må opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs af sektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
  • Hver gruppe skal have egen træner. En træner kan ikke lede flere grupper samtidigt.
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne (2 meter), så de ikke udgør én samlet gruppe. Anvend fx kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering til klart og effektivt at holde grupperne adskilt.

  Redskaber og rekvisitter

  • Fælles redskaber skal rengøres mellem forskellige brugere. Hvis redskaber ikke meningsfuldt kan rengøres/afsprittes, kan hænder afsprittes løbende.
  • Hvis der i forbindelse med træning benyttes rekvisitter (eksempelvis tøndebånd, køller eller træningsmåtter), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

  Coronapas

  • Coronapas er et krav for aktive på 18 år og derover (dog ikke trænere/nødvendige voksne og atleter på bedste nationale seniorniveau). Hent plakat om coronapas og sæt den op ved lokalet. OBS: i fitnesscentre skal alle over 15 år have gyldigt coronapas.
  • Pr. 14. juni er en negativ test gyldig i 96 timer. Pr. 1. august vil der ikke være krav om coronapas.
  • Der skal foretages stikprøvekontrol mindst én gang i døgnet pr. facilitet blandt alle de tilstedeværende. Hent guide til hvordan man kontrollerer.
  • Det er foreningens ansvar, at alle aktive (og besøgende/tilskuere) har gyldigt coronapas. Hvis ikke det er tilfældet, kan foreningen straffes med bøde.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere, nødvendige voksne og atleter på bedste nationale seniorniveau
  • Læs mere om coronapasset på sundhed.dk
 • UDENDØRS TRÆNING

  Generelt omkring udendørs træning

  • Følg altid det gældende forsamlingsloft (pr. 11. juni: max. 500 inkl. trænere og eventuelle nødvendige voksne og tilskuere mv.).
  • Omklædnings- og badefaciliteter samt andre rum må holdes åbne for udendørs udøvere. Hold afstand (1-2 meter) og sørg for daglig rengøring.
  • Der må trænes under halvtag og i telt, såfremt 3 ud 4 teltsider er taget af.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

  Kropsafstand

  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
  • Om muligt holdes der to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.

  Sektionering

  • Idrætsaktiviteter – såvel træning som konkurrencer – må gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs af sektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsloftet.
  • Hver gruppe skal have egen træner, som tæller med i de pt. max. 500.
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

  Redskaber og rekvisitter

  • Hvis der i forbindelse med træning benyttes rekvisitter (eksempelvis tøndebånd, køller eller træningsmåtter), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

  Spørgsmål og svar

  • Må vi klæde om og bade i vores omklædningsrum?
   Omklædningsrum må udelukkende benytte omklædningsrum til kortvarige ophold som fx toiletbesøg.
  • Må vi gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?
   Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.
  • Må vi mødes til sociale aktiviteter i relation til udendørs idræt?
   Nej, I bør fortsat undlade at mødes til sociale aktiviteter uden for banen.
  • Må vi rykke indendørs træning udendørs?
   Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
  • Hvordan kommer vi i gang med udendørs træning?
   Få inspiration til udendørs træning her
  • Må vi træne under overdækning udendørs?
   Ja, hvis træningen foregår under en overdækning uden ”vægge”, f.eks. under en pavillon, et telt uden sider eller lignende former for overdækning. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.”
  • Er der regler for, hvilke arealer vi må benytte, når vi rykker vores indendørs træning ud i det fri?
   Det kan der godt være, og vi anbefaler derfor, at I tager kontakt til kommunen for at finde et egnet sted.Kommunerne har overblik over egnede arealer og kan fra centralt hold hjælpe med at sikre at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis. Kommunernes involvering er også nødvendig for, at græsarealer ikke tager skade og den fornødne koordinering med skolerne sker. Læs evt. mere her
  • Vi kan ikke rykke vores træning ud – må vi livestreame træning fra vores træningslokaler?
   Ja, hvis det er en træner, der er lønnet, der benytter træningslokalet til at streame fra, og det samtidig sikres, at lokalet i øvrigt er aflåst for offentligheden. Det skyldes, at træningslokalerne betragtes som den lønnede træners arbejdsplads, som vedkommende derfor gerne må benytte i nødvendigt omfang.
   Det er altså ikke tilladt for en ulønnet, frivillig træner at streame træning fra indendørs foreningslokaler.
  • Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
   Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

  Få inspiration til udendørs træning her

 • UNDTAGELSER

  Forsamlingsloftet og krav om coronapas gælder ikke atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale SENIORniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

  I GymDanmark er de DIF-anerkendte discipliner:

  • Trampolin
  • Idrætsgymnastik
  • TeamGym
  • Tumbling
  • Rope Skipping
  • Rytmisk Sports Gymnastik
  • Æstetisk Gymnastik
  • Grand Prix Gymnastik

  Ved højeste nationale SENIOR-niveau forstås den bedste seniorrække i Danmark inden for den pågældende disciplin.

  Det betyder, at de atleter som deltager i den konkurrencerække (division), hvor der uddeles DIF-medaljer er undtaget forsamlingsloftet

 • KONKURRENCER

  GymDanmark forholder sig til de til en hver tid gældende retningslinjer og vurderer løbende, hvad der kan lade gøre at gennemføre også under hensyntagen til at mange gymnaster ikke har kunnet træne og derfor ikke er konkurrence-klar. Professionel idræt er fortsat undtaget diverse restriktioner. Herunder kan du læse, hvad det betyder for din disciplin. Se også kalenderen for den enkelte aktivitet.

  Vi følger fortsat situationen tæt og informerer løbende om ændringerne. Nedenstående er senest opdateret den 6. maj 2021.

  TeamGym

  • Alle GymDanmarks TeamGym konkurrencer i foråret for Micro, Mini, Junior og efterskole er aflyst, grundet de gældende corona restriktioner
  • Danmarksmesterskabet for Senior afholdes 5. juni i Randers. Der vil være kvalifikation og siden finaler med de 4 bedste hold i hver række.
  • Ingen landsholdsaktiviteter i 2021, herunder deltager Danmark ikke ved EM i TeamGym 2021

  Rytmisk

  • Tilbagebetaling af 50% af tilmeldingsgebyr for den aflyste 1. runde af DM i GPR, vil blive effektueret senere på foråret, når vi har et bedre overblik over muligheden for at gennemfører de resterende konkurrencer. Tilmeldte foreninger vil modtage mail fra GymDanmark om hvad foreningerne skal gøre for at få refunderet tilmeldings gebyr.

  Ændringer vedr. flytning af planlagte rytmiske konkurrencer – Læs mere her (opdateret 20/4-2021).
  Udvalget tager stilling til eventuelle ændringer kommet som følge af genåbningsplanen, og melder ud efter den 6. april.

  Idrætsgymnastik

  • I Idrætsgymnastik betyder lukkede træningsfaciliteter, at langt hovedparten af gymnasterne ikke får trænet i redskaberne, men må nøjes med at holde sig i form hjemme.
  • Alle konkurrencer i Idrætsgymnastik er derfor aflyst indtil 5. juni 2021.
   • DM individuelt for senior KIG afholdes den 5. – 6. Juni 2021
   • DM individuelt for senior MIG afholdes den 19. – 20. Juni 2021
  • Der skal være mindst 10 uger med åbne træningsfaciliteter før vi igen kan afholde konkurrencer i Idrætsgymnastik.
  • Hvor vidt det vil være muligt at flytte nogle af de aflyste konkurrencer til senere, vil blive vurderet når der igen bliver åbnet for træningsfaciliteterne.

  Trampolin og DMT

  • Ingen fysisk aktivitet før tidligst i slutning af april.
  • Klubtræf 3 område 2, 4 og 1 er aflyst.
  • DM i Senior Synkron/Individuel er udskudt til efteråret (oprindelig dato 29/5). Ny dato følger.
  • Gennemførelse af træf og konkurrencer kræver et forsamlingstal på min. 50 personer.

  Tumbling

  Sports Acrobatik

  • Ingen konkurrencer i februar, marts, april og maj
  • Der skal være forsamlingstal på min. 50 personer og gymnasterne skal have kunne træne min. to måneder inden der kan afholdes konkurrencer

  Rope Skipping

  • DM inter. og begynderrækker er aflyst.
  • Dansk-Svensk mesterskab er aflyst.
  • VM i Canada laves som virtuel konkurrence.
  • 2-personerskonkurrencen aflyst (oprindelig dato 6/3).
  • Opfordres til at deltage i fx SR Pairs Freestyle ved DM for begynderrækker.
  • Forårs Cup aflyst (oprindelig dato 13-14/3).
  • RSU giver besked om procedure for kvalifikation til IJRU’s virtuelle konkurrencer til de relevante klubber.

  Få overblik over den enkelte aktivitet i GymDanmark kalenderen her

  Kontakt sport@gymdanmark.dk senest den 23. juni ved spørgsmål ang. licenser for sæsonen 2020-2021

 • OPVISNING

  Opvisning i foreningen

  • INDENDØRS pr. 21. maj
   • ved arrangementer med tilskuere, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, må der undtagelsesvis være flere personer tilstede end det gældende forsamlingsloft. Læs mere om idrætsarrangementer med siddende publikum i retningslinjerne fra Kulturministeriet
   • der er krav om coronapas for alle (deltagere og tilskuere) over 15 år. Hent plakat om coronapas og sæt den op ved lokalet.
   • når man ikke sidder på sin plads (eller træner/optræder) skal der bæres mundbind el. lign.
   • som “optrædende” kan man efter sin optræden sætte sig som tilskuer (opdateret 27.05.21)
   • til tilskuerne kræves der min. 2 kvm./tilskuer. Max. 500 i hver tilskuersektion.
   • ved arrangementer med op til 500 deltagere tæller alle med i de 500 – også de aktive gymnaster på gulvet. De 500 er loftet for, hvor mange der må være tilstede samtidigt til arrangementet (opdateret 27.05.21)
   • ved arrangementer med flere end 500 deltagere, kan man have flere sektioner af 500 tilskuere (ingen øvre grænse). Sektionerne skal være fysisk adskilte og have egen ind- og udgang samt servicefaciliteter.
   • ved arrangementer med flere end 500 deltagere, skal der udarbejdes sundhedsplan, der skal været udarbejdet senest 14 dage inden arrangementet afholdes. I planen beskriver man, hvordan man vil håndtere diverse smitteforebyggende tiltag mv.
  • UDENDØRS pr. 21. maj
   • for tilskuerrettede arrangementer se INDENDØRS (dog ikke krav om mundbind)

  Gymnasternes Dag

  • Gymnasternes Dag i Jylland Syd er grundet coronarelaterede omstændigheder desværre aflyst i 2021
  • Gymnasternes Dag i Jylland Nord (Sæby) er udskudt til lørdag den 20. november (oprindelig dato var d.21/2)
  • Gymnasternes Dag Fyn (Odense) er udskudt til lørdag den 26. juni (oprindelig dato var d. 9/5)
  • Gymnasternes Dag Sjælland er foreløbig udskudt – ny dato følger
 • GENERALFORSAMLING OG MØDER

  Generalforsamling

  • generalforsamlinger kan afholdes foreningens klublokale forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene i ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, kvm-krav etc.
  • man må gerne være flere end det aktuelle forsamlingsloft, dog max. 1.000 deltagere i sektioner af 500 (ved mere end 500 deltager kræves sundhedsplan)
  • krav om min. 4 kvm/stående person (sidder man i al væsentlighed ned, så er kravet 2 kvm/person)
  • man bør i al væsentlighed sidde ned (med en meters afstand). Når man ikke sidder ned, skal der anvendes mundbind/visir.
  • vi anbefaler, at I kræver tilmelding, så I har styr på, hvor mange der dukker op.

  Møder 

  • Bestyrelsesmøder må afholdes foreningens klublokale forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene i ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, kvm-krav etc. Dvs. man må gerne være flere end aktuelle forsamlingsloft, såfremt disse retningslinjer overholdes.
  • Ved møder i privat regi skal det gældende forsamlingsloft overholdes.
 • CAMPS, LEJRE OG SOCIALE ARRANGEMENTER

  Camps og lejre med overnatning

  • INDENDØRS
   – hvis flere deltagere end 100, så er der krav om coronapas for alle fra og med 15 år. Coronapasset skal være gyldigt under hele campen.
   – vær opmærksom på smitteforebyggende tiltag som fx hyppig rengøring og afstandskrav på 1 meter.
   – hav en plan klar, hvis der opstår smitte.
   – organisér deltagere i mindre faste grupper for at mindske antallet af  ‘nære kontakter’.
  • UDENDØRS
   – max. 500 ellers om indendørs

  Sociale aktiviteter

  • Tilladt så længe de finder sted inden for det gældende forsamlingsloft.
  • Sociale arrangementer bør afholdes inden for det enkelte hold eller faste gruppe, der træner sammen.
  • Hav en plan for, hvordan I undgår mylder og kødannelser ved ankomst/afgang, evt. smitte og del plan med deltagere (og deres forældre).
  • Flest mulige aktiviteter afholdes udendørs.
 • VED SMITTE

  Hvad gør forening, hvis et medlem bliver konstateret smittet med covid-19?
  Sædvanligvis vil den corona-smittede i forbindelse med den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

  Bliver I som forening kontaktet af et smittet medlem (der har været smittet til træning) bør I have en plan for, hvordan I griber situationen an. Aftal hvem, der gør hvad og husk på GDPR reglerne i jeres kommunikation. Husk at informere jeres trænere om planen.

  Det er de såkaldte nære kontakter, der bør lade sig teste. Nære kontakter er bl.a. personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter. I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

  Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at lade sig teste for corona. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

  Hvordan smitter covid-19?
  Covid-19 smitter med dråbesmitte (dråber fra luftveje) og/eller kontaktsmitte (hvis du har fået virus på f.eks. hænderne). Hvis virus kommer i kontakt med dine slimhinder i mund, næse eller øjne vil du risikere at blive smittet.
  Se video om hvordan Covid-19 smitter.

  Hvornår er det forsvarligt at genoptage træning efter smitte med covid-19?
  Du regnes for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

  Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

  Hvis du ikke har haft symptomer, kan du ophæve din selvisolation 7 dage efter, at din test blev taget.
  Læs mere her

  Idrætslæger hos Dansk Idrætsmedicinsk selskab er klar med en ny guideline, der gælder for sportsudøvere, der ønsker at komme retur til sport efter et mildt eller moderat sygdomsforløb ved covid-19 infektion.
  Hent guiden her

 • ØKONOMISKE HJÆLPEPAKKER
 • FÅ MERE INFORMATION

Aktuelle nyheder fra DIF om hvilken påvirkning Corona har på idrætslivet i Danmark. Hold dig opdateret her om aktuelle nyheder fra DIF