Corona Retningslinjer - GymDanmark

Corona Retningslinjer

Siden er opdateret 3. september 2021

Alle Corona restriktioner er bortfaldet pr. 1. september 2021. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

I GymDanmark opfordrer vi fortsat vores medlemsforeninger til at følge de gode råd og gode vaner som vi har lært. På denne side finder du inspiration til genstart i foreningen efter corona, hygiejne hertil på nedenstående links.

 • GENERELT

  Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som er udgangspunktet for vores anbefalinger. Overordnet skal alle anbefalinger understøtte formålet om dels at forhindre smittespredning, og dels at kunne opspore eventuelle smittekæder. Vær opmærksom på, at kommunerne kan have andre (og mere restriktive) retningslinjer.

  De generelle råd til forebyggelse af smittespredning

  • Hvis du har symptomer, så bliv hjemme
  • Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder/fødder ofte), samt host/nys i albue
  • Fortsæt med at holde afstand til andre (1 – 2 meter)

  Som arrangør skal man fortsat sørge for, at der tages fælles ansvar for at begrænse smitterisiko

  • sørg for synlig information om evt. gældende retningslinjer og anbefalinger fx brug af håndsprit, afstand o.lign.
  • hånddesinfektionsmiddel skal være tilgængeligt
  • hav en plan for håndtering af personer med symptomer og smitte, og sørg for at jeres trænere og ledere kender planerne
 • VED SMITTE

  Ved smitte i en idrætsforening
  Til trods for at mange danskere er vaccinerede, vil mange opleve smitte i idrætsforeningerne i løbet af de kommende måneder.

  coronasmitte.dk finder I fortsat svar på en lang række spørgsmål, og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder I gode beskrivelser af, hvordan man skal håndtere det, hvis man er blevet smittet med COVID19 , eller hvis man er nær kontakt til en smittet.

  Ved tvivlstilfælde anbefaler vi til enhver tid, at der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11.

  Hvordan smitter covid-19?
  Covid-19 smitter med dråbesmitte (dråber fra luftveje) og/eller kontaktsmitte (hvis du har fået virus på f.eks. hænderne). Hvis virus kommer i kontakt med dine slimhinder i mund, næse eller øjne vil du risikere at blive smittet. Se video om hvordan Covid-19 smitter.

  Hvornår er det forsvarligt at genoptage træning efter smitte med covid-19?
  Du regnes for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

  Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

  Hvis du ikke har haft symptomer, kan du ophæve din selvisolation 7 dage efter, at din test blev taget. Læs mere her

  Idrætslæger hos Dansk Idrætsmedicinsk selskab har udarbejdet guideline, der gælder for sportsudøvere, der ønsker at komme retur til sport efter et mildt eller moderat sygdomsforløb ved covid-19 infektion. Hent guiden her

 • ØKONOMISKE HJÆLPEPAKKER

  Pulje til lukningstruede foreninger

  GymDanmarks bestyrelse har besluttet at afsætte en pulje på i alt 25.000kr, som kan uddeles til foreninger, der pga. Corona ikke har økonomi til at betale årets medlemskontingent. Foreningen skal kunne redegøre for at tilskuddet er afgørende for foreningens økonomi, og at foreningen ikke har midler til betaling af kontingentet. Bruger foreningen ikke tilskuddet til at betale deres medlemskontingentet hos GymDanmark, skal det fulde beløb betales tilbage.

  Er jeres forening i økonomiske vanskeligheder og kan derfor ikke betale den faktura GymDanmark har sendt jer, så send en mail til info@gymdanmark.dk, hvor I opgiver:

  • Foreningens navn
  • Formand/Kassere
  • Kontingentbeløb
  • Antal medlemmer
  • Uddyb, hvad jeres økonomiske vanskeligheder skyldes

  For de foreninger, som er økonomisk ramt af Coronasituationen, men ikke er direkte lukningstruede, henvises til Corona-hjælpepuljerne

 • FÅ MERE INFORMATION

Aktuelle nyheder fra DIF om hvilken påvirkning Corona har på idrætslivet i Danmark. Hold dig opdateret her om aktuelle nyheder fra DIF