Corona Retningslinjer - GymDanmark

Corona Retningslinjer

På denne side kan du læse om de gældende Corona retningslinjer for foreninger, udøvere, kursister, undervisere, trænere, instruktører og værtsforeninger. Vi har fremhævet særlige fokusområder, så du lettere får et overblikket over, hvordan vi sikrer trygge oplevelser til alle i foreningerne og i GymDanmark. På dif.dk kan du læse retningslinjerne for idræt generelt.

 • NETOP NU

  Med virkning fra onsdag den 21. april åbnes for al indendørsidræt som beskrevet herunder (læs mere under INDENDØRS TRÆNING)

  • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne som er fyldt 70 år.
  • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer*. Der er ikke krav om Corona-pas.
  • For voksne som er fyldt 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om Corona-pas.

  For udendørsidrætten gælder følgende fortsat (læs mere under UDENDØRS TRÆNING):

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
  • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere
  • Professionel idræt er fortsat undtaget

  *Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

  Læs nyhed om genåbningsplanen her

  Hent materiale fra webinar 19. april om genåbning – hvordan?

I gang igen

Find inspiration til genåbningen i vores lille genstarts-univers:

 • genstarts-TO DO-liste
 • konkrete idéer
 • gode råd til trænere
Læs mere
 • GENERELT

  Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som er udgangspunktet for vores anbefalinger. Overordnet skal alle anbefalinger understøtte formålet om dels at forhindre smittespredning, og dels at kunne opspore eventuelle smittekæder.

  Tjek det AKTUELLE forsamlingsforbud her
  Forsamlingsforbuddet ventes udfaset frem mod 1. august (jf. rammeaftale om udmøntning af genåbning pr. 21 april)

  De generelle råd til forebyggelse af smittespredning

  • Hvis du har symptomer, så bliv hjemme
  • Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder/fødder ofte), samt host/nys i albue
  • Fortsæt med at holde afstand til andre (1 – 2 meter)
  • Bær mundbind alle steder med offentlig adgang (for personer på 12 år og derover). Hent plakat om mundbind.
  • Ved nedlukning af et sogn skal indendørstræning lukkes ned (ikke udendørstræning).

  Som arrangør skal man sørge for, at der tages fælles ansvar for at retningslinjerne følges

  • sørg for synlig information om gældende retningslinjer
  • hånddesinfektionsmiddel skal være tilgængeligt
  • hav en plan for håndtering af personer med symptomer og smitte (se VED SMITTE) og sørg for at jeres trænere kender planerne.

  Møder, generalforsamlinger og sociale aktiviteter

  • bestyrelsesmøder må ikke afholdes i lokaler med offentlig adgang. Ved møder i privat regi skal det gældende forsamlingsforbud overholdes.
  • vi afventer evt. sær-regel for afholdelse af generalforsamlinger
  • sociale arrangementer bør afvente lempelser i forsamlingsforbuddet

  Kontingent
  Skal vi opkræve kontingent selvom vi ikke træner?
  Læs DIFs anbefalinger her (vælg menupunkt kontingent under coronaudbruddet)

 • INDENDØRS TRÆNING

  Generelt omkring indendørs træning:

  • Indendørs træning er pr. 21. april tilladt for børn og unge under 18 år (max. 25) samt voksne, der er fyldt 70 år (med Coronapas) (max. 10), dog altid min. 4 kvm pr. deltager. Sæt evt. en plakat om maks. antal op i eller ved hvert lokale
  • Max. antallet inkluderer trænere samt nødvendige voksne (på fx børnehold)
  • Fitness- og motionsrum må benyttes. Der skal være 4 kvm pr. person i lokalet. Reglen om henholdsvis max. 25 og max. 10 gælder ikke her.
  • Omklædnings- og badefaciliteter må benyttes. Hold afstand (1-2 meter) og sørg for daglig rengøring
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer

  Kropsafstand

  • Så vidt muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

  Sektionering

  • Indendørs aktiviteter må gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs af sektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
  • Hver gruppe skal have egen træner. En træner kan ikke lede flere grupper samtidigt.
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.

  Redskaber og rekvisitter

  • Fælles redskaber skal rengøres mellem forskellige brugere.
  • Hvis der i forbindelse med træning benyttes rekvisitter (eksempelvis tøndebånd, køller eller træningsmåtter), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

  Coronapas

  • Coronapas er et krav for voksne udøvere, der er fyldt 70 år. Hent plakat om coronapas
  • Coronapas skal fremvises til træner. Foreningen er ansvarlig for kontrollen. Evt. manglende kontrol kan straffes med bøde.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne.
 • UDENDØRS TRÆNING

  Generelle henvisninger fra myndighederne omkring udendørs træning:

  • Følg altid det gældende forsamlingsloft
  • Hold afstand på 2 meter til andre personer
  • Hvis der i forbindelse med træning benyttes rekvisitter (eksempelvis tøndebånd, køller eller træningsmåtter), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
  • Klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter er fortsat ikke tilgængelige.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
  • Udendørsaktiviteten skal foregå i mindre grupper. Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres.

  Kropsafstand

  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
  • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

  Sektionering

  • Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs afsektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
  • Hver gruppe skal have egen træner
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

  Spørgsmål og svar

  • Må vi klæde om og bade i vores omklædningsrum?
   Omklædningsrum må udelukkende benytte omklædningsrum til kortvarige ophold som fx toiletbesøg.
  • Må vi gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?
   Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.
  • Må vi mødes til sociale aktiviteter i relation til udendørs idræt?
   Nej, I bør fortsat undlade at mødes til sociale aktiviteter uden for banen.
  • Må vi rykke indendørs træning udendørs?
   Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
  • Hvordan kommer vi i gang med udendørs træning?
   Få inspiration til udendørs træning her
  • Må vi træne under overdækning udendørs?
   Ja, det hvis træningen foregår under en overdækning uden ”vægge”, f.eks. under en pavillon, et telt uden sider eller lignende former for overdækning. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.”
  • Er der regler for, hvilke arealer vi må benytte, når vi rykker vores indendørs træning ud i det fri?
   Det kan der godt være, og vi anbefaler derfor, at I tager kontakt til kommunen for at finde et egnet sted.Kommunerne har overblik over egnede arealer og kan fra centralt hold hjælpe med at sikre at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis. Kommunernes involvering er også nødvendig for, at græsarealer ikke tager skade og den fornødne koordinering med skolerne sker. Læs evt. mere her
  • Vi kan ikke rykke vores træning ud – må vi livestreame træning fra vores træningslokaler?
   Ja, hvis det er en træner, der er lønnet, der benytter træningslokalet til at streame fra, og det samtidig sikres, at lokalet i øvrigt er aflåst for offentligheden. Det skyldes, at træningslokalerne betragtes som den lønnede træners arbejdsplads, som vedkommende derfor gerne må benytte i nødvendigt omfang.
   Det er altså ikke tilladt for en ulønnet, frivillig træner at streame træning fra indendørs foreningslokaler.
  • Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
   Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

  Få inspiration til udendørs træning her

 • UNDTAGELSER

  Forsamlingsloftet gælder ikke atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale SENIORniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

  I GymDanmark er de DIF-anerkendte discipliner:

  • Trampolin
  • Idrætsgymnastik
  • TeamGym
  • Tumbling
  • Rope Skipping
  • Rytmisk Sports Gymnastik
  • Æstetisk Gymnastik
  • Grand Prix Gymnastik

  Ved højeste nationale SENIOR-niveau forstås den bedste seniorrække i Danmark inden for den pågældende disciplin.

  Det betyder, at de atleter som deltager i den konkurrencerække (division), hvor der uddeles DIF-medaljer er undtaget forsamlingsloftet

 • KONKURRENCER

  På baggrund af seneste udmeldinger fra myndighederne om at fastholde nuværende retningslinjer, udsættes og aflyses desværre en række af GymDanmarks aktiviteter i foråret 2021.

  Restriktionerne betyder at indendørs idræt holdes lukket, og at forsamlingsloftet indtil 5 personer fastholdes indtil foreløbig 5. april. Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner og kan derfor fortsætte indendørs træning. Når ikke gymnasterne kan træne, kan de heller ikke konkurrere. I nedenstående kan du læse hvad det betyder for din disciplin, og i kalenderen for den enkelte aktivitet.

  Nedenstående information er senest opdateret den 25. marts 2021

  Vi følger naturligvis fortsat situationen tæt, og informerer løbende vores foreninger om ændringerne.

  —-

  TeamGym

  • Alle GymDanmarks TeamGym konkurrencer i foråret for Micro, Mini og Junior er aflyst, grundet de gældende corona restriktioner
  • Danmarksmesterskabet for Senior afholdes i weekenden den 5.-6. Juni i Randers. Der vil være kvalifikation lørdag og finaler søndag, med de 4 bedste hold i hver række.
  • Ingen landsholdsaktiviteter i 2021, herunder deltager Danmark ikke ved EM i TeamGym 2021

  Rytmisk

  • Tilbagebetaling af 50% af tilmeldingsgebyr for den aflyste 1. runde af DM i GPR, vil blive effektueret senere på foråret, når vi har et bedre overblik over muligheden for at gennemfører de resterende konkurrencer. Tilmeldte foreninger vil modtage mail fra GymDanmark om hvad foreningerne skal gøre for at få refunderet tilmeldings gebyr.

  Ændringer vedr. flytning af planlagte rytmiske konkurrencer – Læs mere her (opdateret 20/4-2021).
  Udvalget tager stilling til eventuelle ændringer kommet som følge af genåbningsplanen, og melder ud efter den 6. april.

  Idrætsgymnastik

  • I Idrætsgymnastik betyder lukkede træningsfaciliteter, at langt hovedparten af gymnasterne ikke får trænet i redskaberne, men må nøjes med at holde sig i form hjemme.
  • Alle konkurrencer i Idrætsgymnastik er derfor aflyst indtil 8. maj 2021.
  • Der skal være mindst 10 uger med åbne træningsfaciliteter før vi igen kan afholde konkurrencer i Idrætsgymnastik.
  • Hvor vidt det vil være muligt at flytte nogle af de aflyste konkurrencer til senere, vil blive vurderet når der igen bliver åbnet for træningsfaciliteterne.

  Trampolin og DMT

  • Ingen fysisk aktivitet før tidligst i slutning af april.
  • Klubtræf 3 område 2, 4 og 1 er aflyst.
  • Gennemførelse af træf og konkurrencer kræver et forsamlingstal på min. 50 personer.

  Tumbling

  • Power Series 4 og DM for hold aflyses, og dermed afholdes der ikke konkurrencer i februar, marts og april.
   Det kræver at der er forsamlingstal på min. 50 personer for at der kan afholdes konkurrencer, og der skal kunne trænes i 6 uger inden gymnasterne er klar til konkurrence.
  • Ingen deltagelse ved junior EM i Tumbling 2021

  Forårets aktiviteter er tilpasset den forlængede nedlukning af indendørs idrætsaktiviteter. Derfor gælder:

  • 2-personerskonkurrencen aflyst (oprindelig dato 6/3).
  • Opfordres til at deltage i fx SR Pairs Freestyle ved DM for begynderrækker.
  • Forårs Cup aflyst (oprindelig dato 13-14/3).
  • RSU giver besked om procedure for kvalifikation til IJRU’s virtuelle konkurrencer til de relevante
  • klubber.
  • DM for internationale rækker og begynderrække flyttes til 8.-9. maj (oprindelig dato 17-18/4).
  • Tumbling For Alle er aflyst (oprindelig dato 25/4)

  Sports Acrobatik

  • Ingen konkurrencer i februar, marts, april og maj
  • Der skal være forsamlingstal på min. 50 personer og gymnasterne skal have kunne træne min. to måneder inden der kan afholdes konkurrencer

  Rope Skipping

  • DM inter. og begynderrækker rykkes til den 29-30 maj (før: 8-9/5)
  • Dansk-Svensk mesterskab er aflyst.
  • VM i Canada laves som virtuel konkurrence.

  Gymnasternes Dag

  • Gymnasternes Dag i Jylland Syd er grundet coronarelaterede omstændigheder desværre aflyst i 2021.
  • Gymnasternes Dag i Jylland Nord (Sæby) er udskudt til d. 20 november (oprindelig dato var d.21/2)

  Få overblik over den enkelte aktivitet i GymDanmark kalenderen her

 • VED SMITTE

  Hvad gør forening, hvis et medlem bliver konstateret smittet med covid-19?

  Sædvanligvis vil den corona-smittede i forbindelse med den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

  Bliver I som forening kontaktet af en smittet medlem (der har været smittet til træning) bør I have en plan for, hvordan I griber situationen an. Aftal hvem, der gør hvad og husk på GDPR reglerne i jeres kommunikation. Husk at informere jeres trænere om planen.

  Det er de såkaldte nære kontakter, der bør lade sig teste. Nære kontakter er bl.a. personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

  Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at lade sig teste for corona. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

  Hvordan smitter covid-19?
  Covid-19 smitter med dråbesmitte (dråber fra luftveje) og/eller kontaktsmitte (hvis du har fået virus på f.eks. hænderne). Hvis virus kommer i kontakt med dine slimhinder i mund, næse eller øjne vil du risikere at blive smittet.
  Se video om hvordan Covid-19 smitter.

  Hvornår er det forsvarligt at genoptage sportsaktiviteter efter smitte med covid-19?
  Idrætslæger hos Dansk Idrætsmedicinsk selskab er klar med en ny guideline, der gælder for sportsudøvere, der ønsker at komme retur til sport (RTS) efter et mildt eller moderat sygdomsforløb ved covid-19 infektion.
  Hent guiden her

 • ØKONOMISKE HJÆLPEPAKKER
 • FÅ MERE INFORMATION

  Kontakt os på Forbundskontoret i GymDanmark for mere information:

Aktuelle nyheder fra DIF om hvilken påvirkning Corona har på idrætslivet i Danmark