Det hele skal nok lande et godt sted - GymDanmark

Det hele skal nok lande et godt sted

GymDanmarks udviklingskonsulent i Jylland opfordrer til sindsro

Når det ser allermest håbløst ud med haltider, manglende trænere, ufærdige sæsonprogrammer og måske en presset økonomi oveni det hele, så træk vejret dybt og bevar roen. For “sæsonen lander altid et godt sted”, hvis altså man bare man bevarer roen. Sådan siger GymDanmarks udviklingskonsulent Tenna Nørgaard, der siden hun for seks år siden trådte til som forbundets konsulent i region midt- og nordjylland har taget hånd om kurser, arrangementer og kontakt til foreningerne i området.

Ifølge udviklingskonsulenten hjælper det også med venlighed og høflighed. Med disse to egenskaber kommer man som forening rigtigt langt uanset om det handler om samarbejdet med kommunen, dem man deler hal med, forældre, trænere eller gymnaster. Og Tenna ved hvad hun taler om, for hun er nærmest vokset op i en gymnastikforening.

Tenna begyndte selv til gymnastik som helt lille og som 8 årig tog hun hul på træningen som idrætsgymnast og det hun holdte på med i mange år. Siden blev hun træner på forskellige hold for unge og har bl.a. undervist i idrætsgymnastik, tumbling og på opvisningshold. I denne sæson er hun træner på et tumblinghold for begyndere og let-øvede i Skive, hvor hun bor.

Tennas tre gode råd til din forening

  • Bevar roen – det hele skal nok lande et godt sted
  • Med venlighed og høflighed når man langt
  • Skab orden i rækkerne

Hils på Tenna i denne lille video, hvor hun viser hjemmekontoret frem

Når Tenna rådgiver foreningerne lægger hun vægt på, at man som forening får skabet en god organisation internt i foreningen. Der skal være “orden i rækkerne”, som hun kalder det. Med det mener Tenna, at der skal være en klar strategi og nogle klare mål for foreningens arbejde. Hun er også optaget af, at man som forening er tydelig i sin kommunikation med omverdenen. Der skal meldes klart ud, så medlemmer, trænere og forældre kan mærke, hvad det for et sted de er landet.

Træneruddannelse ligger Tennas hjerte nær, fordi det så afgørende for, at man som træner kan skabe god kvalitet i sin undervisning. Uddannelse af foreningens trænere på alle niveauer kan også være med til at fastholde foreningens træner og rekruttere nye, fordi det sender et signal om, at man som forening tager opgaven omkring træning seriøst og ønsker en god kvalitet – og hvem vil ikke gerne være med på et hold præget af disse to værdier?

GymDanmarks regionale konsulenter

Vidste du, at du kan booke din regionale konsulent til et virtuelt møde?
Konsulenten “kigger gerne forbi” jer virtuelt.
F.eks. som et indslag på jeres kommende bestyrelses- eller trænermøde.
Tag blot fat i din konsulent og lav en aftale.

GymDanmark Katalog 2020

Her kan du læse om GymDanmarks forskellige kursuskoncepter og vores træneruddannelse.

Læs mere

GymDanmarks vidensbank

Hent viden og inspiration til din forening.

Læs mere

Træneruddannelse

God træning kræver gode trænere.

Læs mere