Politisk program og vedtægter i høring - GymDanmark

Politisk program og vedtægter i høring

På Årsmøde 2020 skal GymDanmarks medlemsforeninger stemme om bestyrelsens forslag til nyt Politisk program og vedtægter. Begge forslag står i direkte forlængelse af den udvikling forbundet begyndte for tre år siden da medlemmerne, med målet om en mere professionel organisation til gavn for udvikling af gymnastikken i Danmark, vedtog de første organisationsændringer i forbundet. Både Politisk program og vedtægter, er nu sendt i høring i medlemsforeningerne.

Politisk program

Programmet beskriver GymDanmarks vision og mission og indeholder det, vi som organisation ønsker at være, og være kendte for, hos vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Programmet er retningsgivende for vores fælles udvikling af gymnastikken og gymnastikkens rolle i samfundet. Samtidig vil det være retningsgivende for den kommende strategi, som udarbejdes frem mod årsmødet 2021, hvor de konkrete indsatser beskrives. Programmet er udarbejdet med vigtige input fra både medlemsforeninger og frivillige.

  • Læs høringsbrev
  • Politisk program

Vedtægter

Bestyrelsens forslag til en ny medlemsstruktur og organisering af frivillige, påvirker vedtægterne. Derfor er der foretaget en gennemgribende omskrivning af de samlede vedtægter.

Ændringerne er primært ny medlemsstruktur og organisering, samt afledte konsekvenser heraf, fx dagsorden til årsmøde, aktivitetsudvalg og valg. Derudover er der foretaget omrokering af paragraffer, afsnit der udgår, eller er ændret til nutidige formuleringer og ordlyd.

  • Læs det samlede vedtægtsforslag her

Høringsperiode

Høringsperioden løber frem til den 15. september 2020. Den 24. september vil GymDanmarks bestyrelse behandle alle de modtagne høringssvar og foretage relevante justeringer, før det endelige forslag til politisk program og vedtægter sendes ud som årsmødemateriale. Høringssvar skal indsendes til info@gymdanmark.dk senest tirsdag den 15. september.

Læs alt om Årsmøde 2020 her

Årsmøde 2020

Læs alt om årsmødet her

Læs mere

Varsling Årsmøde

Læs mere

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen