Josefine Jørgensen udtræder af GymDanmarks bestyrelse - GymDanmark

Josefine Jørgensen udtræder af GymDanmarks bestyrelse

Josefine Jørgensen har valgt at udtræde af GymDanmarks bestyrelse pr. 26. oktober 2019. Dermed bliver der en bestyrelsespost ledig, til besættelse ved forbundets repræsentantskabsmøde i oktober.

Jeg er ærgerlig over ikke at kunne få enderne til at mødes, men når jeg gør noget, gør jeg det ikke halvt. Jeg har været glad for at sidde i GymDanmarks bestyrelse, og for det arbejde vi har gjort, men med et spændende og krævende fuldtidsarbejde, en dejlig familie og mange andre jern i ilden, må jeg prioritere min tid, siger Josefine Jørgensen

Begrundelsen med manglende tid er ikke ny i den frivillige organisationsverden, og det giver naturligvis anledning til, at overveje om mødefrekvens og bestyrelsens forpligtelser mellem møderne kan struktureres anderledes. Forbundsformand Anders Jacobsen siger:

Jeg er ked af, at Josefine har valgt at stoppe i bestyrelsen, og håber vi ser hende i forbundet igen på et andet tidspunkt. Nu skal vi reflektere og drøfte strukturen for bestyrelsesarbejdet så vi rummer flest mulige. Personligt vil jeg gerne takke Josefine for hendes indsats i bestyrelsen.

Diversitet i GymDanmarks bestyrelse

I GymDanmark støtter bestyrelsen op om DIFs politik og målsætning omkring diversitet hos beslutningsgrupperne. Når man har bredt sammensatte beslutningsgrupper, viser forskningen, at man skaber bedre resultater, tænker mere innovativt og finder nye veje til vækst og udvikling.

Det er et stort ønske at bestyrelsen har en høj grad af diversitet i sammensætningen af dens medlemmer. Vi kan ikke sikre diversitet på alle punkter, men et vigtigt sted at sætte ind er på fordelingen mellem kønnene. Forskning viser, at når man lykkes med at tiltrække kvinder til beslutningsposter, så lykkes vi også med øget diversitet på andre parametre. Derfor vil det være godt med kvindelige kandidater til de ledige bestyrelsesposter og specielt med tanke på, at vi desværre har mistet et kvindeligt medlem i bestyrelsen” fortæller Forbundsformand Anders Jacobsen

Læs mere om DIFs politik omkring diversitet her

Stil op til GymDanmarks bestyrelse – læs mere her