Omtale af GymDanmark i forbindelse med DR-udsendelse - GymDanmark

Omtale af GymDanmark i forbindelse med DR-udsendelse

I denne uge valgte DR at sætte fokus på spiseforstyrrelser i elitesport. Det er et vigtigt område, som vi som forbund også har opmærksomhed på, og påtager os et ansvar for at forebygge. Vi er naturligvis kede af, at der er en gymnast, der har haft ubehagelige oplevelser.

I forbundet arbejdes der meget målrettet med at skabe gode træningsmiljøer, veluddannede trænere og talentudvikling baseret på ‘Ansvarlig Udvikling’ og med sen specialisering.

Det mener GymDanmark om trænerrollen i gymnastikken

GymDanmark er et forbund som består af rigtig mange dedikerede gymnaster, trænere, forældre og foreningsfolk, som hver dag gør deres bedste for at skabe optimale træningsmiljøer for vores mange gymnaster. Forbundet har de seneste år haft stort fokus på trænerrollen og arbejdet med gymnaster som hele mennesker, hvor der netop tages fat om meget mere en den gymnastikfaglige del. Det sker bl.a. via:

  • GymDanmarks talentudvikling, med perspektivet om at motivation og trivsel er afgørende, ligesom at der i ungdomsårene skal være fokus på langsigtet udvikling og ikke på præstation.
  • GymDanmarks træneruddannelse, hvor der undervises ud fra teorien om ’Ansvarlig Udvikling’, hvilket bl.a. indebærer, at der også undervises i trænerens rolle, pædagogik, fysiologi, skadesforebyggelse, psykologi, spiseforstyrrelser osv. På vores næste talentseminar d. 21. september har vi lige netop temaet ”Bagsiden af medaljen” på dagsordenen, hvor bl.a. tidligere ernæringsekspert i TeamDanmark Anna Melin vil holde oplæg.

Udvikling og involvering

I GymDanmark ønsker vi at tage dialogen, hvis der er nogle, der undrer sig over udsagn eller metoder. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at deltage i den løbende udvikling i forbundet og i vores klubber, og bringe både undren og forslag frem.
Vi vil naturligvis blive ved med at kigge vores strukturer og systemer efter, så vi som forbund kan arbejde professionelt, og vi håber, at alle klubber, trænere og forældre vil bakke op om, at vi i fællesskab fortsat udvikler gymnastikken og gymnasterne i en kultur med sunde værdier, og hvor glæde ved gymnastikken er omdrejningspunktet.