Nye kørselstakster i 2019 - GymDanmark

Nye kørselstakster i 2019

GymDanmark kørselstakster reguleres én gang om året i takt med at ”Skat” regulerer sine takster. Læs her hvordan taksterne er for 2019.

Generelt beder vi om, at der udvises stor omkostningsbevidsthed ved at anvende billige rejseformer, herunder en afvejning af omkostninger og tidsforbrug.

Rejseudgifterne godtgøres efter billigste DSB-takst eller ved kørsel i egen bil efter følgende takster.

Gældende fra 1. januar 2019:

  • 1-2 kørselsberettigede personer i samme bil: 1,98 kr./km
  • 3 eller flere kørselsberettigede personer i bilen: 2,77 kr./km

Find bilag til rejsegodtgørelser her