Skabeloner, bilag & logoer: Bilag - GymDanmark

Skabeloner, bilag & logoer: Bilag

Download bilag

  • Lønbilag (Til udbetaling af løn, IKKE dommerhonorar)
    Bilag indsendes senest 10 dage efter afholdt arrangement eller kursus
  • Udgiftbilag 2019 (excel) (Dommerhonorar, kørsel, forplejning og øvrige godtgørelser)
    Bilag indsendes senest løbende måned plus 30 dage efter afholdelse

Udbetalingsregler

OBS Find GymDanmarks Økonomiske & Administrative retningslinjer nederst på siden.

Bilag sendes til den økonomiansvarlige for det pågældende område:

Aktivitetsudvalg

Øvrige