Skabeloner, bilag & logoer: Bilag - GymDanmark

Skabeloner, bilag & logoer: Bilag

Download bilag

BEMÆRK – Bilag skal være regnskab i hænde senest løbende måned plus 30 dage efter afholdelse

*Bemærk! Ultimo april har Skatterådet ekstraordinært hævet befordringsfradraget. Bestyrelsen har derfor besluttet at de gældende takster for kørselsgodtgørelse hæves, således at den lave takst hæves fra 1,98 til 2,16 kr. pr. km samt at den høje takst hæves fra 2,72 til 2,93 kr. pr. km. Ændringen er gældende for kørsel der finder sted fra 1. juni 2022.

Udbetalingsregler

OBS Find GymDanmarks Økonomiske & Administrative retningslinjer nederst på siden.

Bilag sendes til den økonomiansvarlige for det pågældende område:

Disciplinkomitéer

Øvrige