Skabeloner, bilag & logoer: Bilag - GymDanmark

Skabeloner, bilag & logoer: Bilag

Download bilag

BEMÆRK – Bilag skal være regnskab i hænde senest løbende måned plus 30 dage efter afholdelse

  • Salary 2023 (English version)
  • Lønbilag 2023
    Udbetaling af løn, IKKE dommerhonorar). Bilag indsendes senest 10 dage efter afholdt arrangement eller kursus
  • Udgiftsbilag 2023
    Dommerhonorar, kørsel, forplejning og øvrige godtgørelser.
    Bilag skal være godkendt af den økonomiansvarlige inden indsendelse til regnskab! (se liste nedenfor)

Udbetalingsregler

OBS Find GymDanmarks Økonomiske & Administrative retningslinjer nederst på siden.

Bilag sendes til den økonomiansvarlige for det pågældende område:

Disciplinkomitéer

Øvrige