Skabeloner, bilag & logoer: Bilag - GymDanmark

Skabeloner, bilag & logoer: Bilag

Download bilag

  • Lønbilag 2020 (Til udbetaling af løn, IKKE dommerhonorar)

    Bilag indsendes senest 10 dage efter afholdt arrangement eller kursus

  • Udgiftsbilag 2020 (excel)
    (Dommerhonorar, kørsel, forplejning og øvrige godtgørelser)
    Bilag skal være godkendt af den økonomiansvarlige inden indsendelse til regnskab! (se liste nedenfor)
    Bilag skal være regnskab i hænde senest løbende måned plus 30 dage efter afholdelse

Udbetalingsregler

OBS Find GymDanmarks Økonomiske & Administrative retningslinjer nederst på siden.

Bilag sendes til den økonomiansvarlige for det pågældende område:

Aktivitetsudvalg

Øvrige