Udgiftsbilag - GymDanmark

Udgiftsbilag

Download bilag

BEMÆRK – Bilag skal være GymDanmarks regnskabsafdeling i hænde senest løbende måned plus 30 dage efter afholdelse

Udbetalingsregler

Se GymDanmarks Økonomiske & Administrative retningslinjer, find link nederst på siden

Lønbilag 2024

Udbetaling af løn (IKKE dommerhonorar). Bilag indsendes senest 10 dage efter afholdt arrangement eller kursus

Download bilag

Dommerhonorar, kørsel, forplejning og øvrige godtgørelser 2024

Bemærk – Bilag skal være godkendt af den økonomiansvarlige i disciplinkomitéen inden indsendelse til GymDanmarks regnskabsafdeling

Download bilag

Judges salary 2024

Engelsk version

Download bilag

Bilag sendes til den økonomiansvarlige for det pågældende område:

Disciplinkomitéer

Øvrige

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen