GymDanmark søger Administrations- og økonomichef - GymDanmark

GymDanmark søger Administrations- og økonomichef

Der er fart på udviklingsprojekterne i GymDanmark både inden for organisationsudvikling, samarbejde med eksterne, IT-modernisering og øget fokus på at understøtte vores frivillige og folkevalgte i deres arbejde – politisk og i aktiviteterne. Forbundets mange nationale som internationale aktiviteter, er i høj grad drevet af frivillige kræfter. Det kræver en effektiv organisering og et konstant blik på økonomien, at gøre det frivillige arbejde nemt og sjovt.

Forbundskontoret sikrer, at alle projekter drives professionelt og efter gældende regler. Har du lyst til at være med til at udvikle og understøtte dette, og har du erfaring fra en lignende stilling, kan du blive vores nye Administrations- og økonomichef.

Om jobbet:
Du refererer til direktøren, og skal bidrage til en effektiv, professionel og dynamisk ledelse af GymDanmarks stabsfunktioner. Herunder driftsstikkerhed og høj faglighed i opgaveløsningen, samt udvikling af GymDanmark efter forbundets vedtagne strategi. Som en del af den daglige ledelse af administrationen, forventes du at bidrage til en god og udviklende arbejdsplads for de administrative medarbejdere, hvor kompetencer og forskelligheder anerkendes og udnyttes.

Dine opgaver vil være mangeartede, og du vil få det overordnede ansvar for:

 • Økonomistyring, herunder månedlige rapporteringer, årsregnskab og budgetter
 • Daglige økonomiske rutiner, herunder praktisk opgaveløsning i bogholderiet
 • Koordinere arbejdet for et mindre antal medarbejdere i staben
 • Lokaler, IT-drift, løn og personaleadministration
 • At sikre, at regler og love overholdes, samt screene regler og nye tiltag inden for det administrative område
 • Bidrage til udarbejdelse af analyser, strategiplaner og beslutningsoplæg
 • Medvirke til forberedelse og opfølgning på bestyrelsesmøder, samt deltagelse på relevante bestyrelsesmøder
 • Medvirke til forberedelse og opfølgning på vores årlige repræsentantskabsmøde

Om dig:
Vi lægger vægt på høj faglighed, stærkt engagement og uhøjtidelig omgangstone. Du skal være ambitiøs og seriøs i din opgaveløsning, men samtidig være indstillet på at bidrage til det gode kollegiale sammenhold med humor, og deltagelse i de sociale aktiviteter.

Det er derfor vigtigt, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Har et veludviklet, analytisk og strategisk syn
 • Er hurtig til at sætte dig ind i arbejdsgange og IT-systemer
 • Har kendskab til Maconomy økonomisystem (en fordel, men ikke et krav)
 • Har erfaring med personaleledelse af administrative medarbejdere
 • Har kendskab til Gymnastikkens og/eller idrættens verden
 • Har respekt og forståelse for vores frivillige og de præmisserne de arbejder på
 • Deltager i aften- og weekendarbejde, når der er behov herfor

Om os 
Vi tilbyder en moderne arbejdsplads med ualmindelig god stemning og højt til loftet. Forbundskontoret består af 20 ambitiøse og engagerede ansatte, der alle brænder for GymDanmark og for udvikling af organisationen.

GymDanmarks administration har kontor i Idrættens Hus i Brøndby sammen med cirka 400 øvrige ansatte inden for idrættens verden, hvilket giver et stort fagligt netværk under samme tag. Idrættens Hus byder desuden på fælles kantine og diverse motionsfaciliteter.

Forbundskontoret servicerer vores 194.000 medlemmer, 10.000 licenshavere, 450 foreninger, otte disciplinudvalg, adskillige undersektioner, samt 100 folkevalgte, herunder forbundsbestyrelse.

Vi er ikke lønførende, så passionen skal drive dig. Vi gør os umage med at skabe en arbejdsplads, hvor vi har det sjovt samtidig med, at medarbejderne udvikles fagligt.

Praktisk info
Med tiltrædelse snarest muligt, er ansøgningsfristen tirsdag den 7. november 2017. Send din ansøgning, dit CV og forventning til lønniveau til Kommunikationskonsulent Anette Jentzsch aje@gymdanmark.dk

Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 46.

For flere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Direktør Ditte Okholm-Naut på tlf. 4326 2601.