Medlemmer til PR- og sponsorudvalg søges - GymDanmark

Medlemmer til PR- og sponsorudvalg søges

Udvalget for idrætsgymnastik søger engagerede ildsjæle, der vil gøre en forskel for vores gymnaster, og som sammen med medlemmer af udvalget vil forsøge at skaffe større synlighed for sporten, for derved at lave et bedre økonomisk fundament via sponsorer. Du kommer til at arbejde med det område du finder interessant og har kvalifikationer for.

Du kan være med til at støtte op om en sport, der har brug for DIG!

Opgavebeskrivelse

Følgende forventes:

PR:
• Udarbejde en struktur for PR.
• Skabe en platform, der gør idrætsgymnastik interessant for medier og publikum.
• Udarbejde tiltag, der flytter idrætsgymnastik ud af hallerne og ind i danskernes hjerter.
• Udarbejde en drejebog for klubber og gymnaster ift. synlighed af stævner, klubber, gymnaster og idrætsgymnastik som helhed.
• Udarbejde forslag til aktiviteter for klubber, der på sigt kan udbrede idrætsgymnastik. 

Sponsor:
• Udarbejde en struktur og handlingsplan for at sikre sponsorater, der kan give et bedre økonomisk fundament i fremtiden.
• Sammen med GymDanmark udarbejde materiale, som kan bruges af forbund, klubber, gymnaster og forældre.
• Lave en handlingsplan for sponsor- og fundraising arbejdet for idrætsgymnastik (lokalt, regionalt og nationalt).
• Udføre de opgaver, som udvalget finder nødvendigt for at udbrede og gennemføre projektet.

Omfang:
4-6 Skype møder pr. år
1-2 fysiske møder pr. år
Øvrige opgaver lokalt eller regionalt ift. de opgaver, som udvalget og den enkelte finder aktuelt.

Kvalifikationer:
Ikke mange, dog at du er engageret! Et eller flere af følgende kan dog være en fordel. 

• Kendskab til det idrætsgymnastiske miljø
• Kendskab til kommunikation, medie og/eller markedsføring
• Kendskab til sponsor og/eller fundraising
• Kreativ
• Salgserfaring
• God til struktur og organisering
• Stort virksomheds- eller medienetværk
• Ønsket om at gøre en forskel

Spørgsmål:
Spørgsmål om udvalget, formål eller opgaver kan sendes til:
Krogsgaard@live.dk eller louise_jensen9@hotmail.com

Ansøgning:
Skriv en kort “ansøgning” med de relevante oplysninger om dig selv til udvalget. 
Sendes til Krogsgaard@live.dk eller louise_jensen9@hotmail.com

Frist:
Udvalget forventer at afholde første møde i slutningen af august. Derfor er fristen for ansøgning den 10. august 2015. 

Umiddelbart er der tale om frivilligt ulønnet arbejde, men i særlige tilfælde kan der i samarbejde med GymDanmark laves provision af sponsorindtægter til udvalgsmedlemmer og sælgere.