GymDanmark søger direktør - GymDanmark

GymDanmark søger direktør

Danmarks Gymnastik Forbund, GymDanmark, som er Danmarks tredjestørste specialforbund under DIF, skal have ny direktør med ansættelse snarest eller senest den 1. august 2015.

Vi tilbyder her et job i en anerkendt og toneangivende idrætsorganisation i vækst med spændende, komplekse og udfordrende opgaver og dygtige engagerede medarbejdere i et levende arbejdsmiljø. Vi søger en erfaren lederprofil med passion for gymnastik og idræt.

Vores kommende direktør skal primært varetage den daglige ledelse af GymDanmarks Forbundskontor i Idrættens Hus i Brøndby. Direktøren skal i et tæt samarbejde med den politiske ledelse sikre en sund og overskudsgivende drift af forbundets aktiviteter og sikre den praktiske implementering af forbundets vækststrategi.

GymDanmark er en kompleks organisation hvad angår discipliner, bredde/elite og geografi og alle forventer at nyde samme respekt og opmærksomhed.

Direktøren forventes at have en udadvendt lederprofil, der kan repræsentere GymDanmark i en række relevante sammenhænge og herigennem være sparringspartner for de politiske enheder – i særdeleshed for bestyrelsen. Direktøren vil derfor være det naturlige bindeled mellem administrationen, den politisk valgte bestyrelse og eksterne interessenter. Direktøren har personaleansvar og det overordnede ansvar for alle interne projekter.

GymDanmark lægger vægt på, at direktøren har erfaring med at arbejde i en idrætsorganisation og forstår at ”Gymnastikken er et vilkår”, som bla. betyder fleksible arbejdstider både aften og weekend.

Faglige kompetencer
Vi forventer at kandidaten kan dokumentere erfaring med:
– at arbejde i en idrætspolitisk organisation baseret på frivillighed og passion
– strategisk ledelse og implementering af strategi til praksis i en interesseorganisation
– anerkendende og tillidsbaserede ledelsesprincipper
– at kommunikere bredt
– at binde en kompleks organisation sammen – administration, politisk valgte og frivillige
– overordnet økonomistyring i samspil med politisk niveau
– at arbejde med mangfoldighed og kompleksitet i en interesseorganisation

Vi forventer at kandidaten har en relevant længerevarende uddannelse.

Personlige kompetencer
GymDanmark forventer at kandidaten kan vise:
– engagement og passion for idræt – og gerne gymnastik
– ydmyghed og respekt for frivillige ildsjæle
– tillidsbaseret og involverende ledelsesstil
– en god balance mellem delegering og tage ansvar
– optimisme, positivisme, målrettethed, humoristisk sans, empati og diplomati

Som direktør i GymDanmark tilbyder vi dig:
En stilling som chef for Danmarks tredjestørste specialforbund i DIF-idrætten samt leder for engagerede og dygtige medarbejdere. Du kommer til at repræsentere et forbund, der vægter bredde og elite lige højt og har fokus på værdier som sundhed og bevægelse hele livet.
Løn efter kvalifikationer; forhandles individuelt.

Yderligere oplysninger:
GymDanmark er det tredjestørste specialforbund under DIF og tæller flere end 175.000 medlemmer. Du kan læse alt om GymDanmark, herunder Vision og målsætninger, på www.GymDanmark.dk .

Kontakt Forbundsformand Flemming Knudsen for flere informationer om stillingen og forbundet tlf. 2071 8043.

Ansøgningsfrist d. 20. april 2015.

Ansøgninger inkl. CV sendes til forbundsformand Flemming Knudsen, fkn@gymdanmark.dk mærket ”Direktør”. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17, 18 og 19.