Fra kolbøtte til forlæns salto - GymDanmark

Fra kolbøtte til forlæns salto

Når du skal se en film igen, så klik på krydset oppe i højre hjørne af filmen.

Kolbøtte (forlæns rulle) er et af de grundlæggende spring i gymnastikken, der samtidig er fundamentet for at lave forlæns salto. En forlæns salto er i virkeligheden bare en kolbøtte med mere afsæt og højde. Den forlæns salto bør derfor bygges op ved hele tiden at udbygge den forlæns rotation, så den efterhån- den får afsæt og højde.

Den lukkede position
Når der trænes kolbøtte, er det vigtigt, at gymnasterne lærer at holde den lukkede position – at være en lille kugle. Gymnasterne skal ikke fortsætte til sværere øvelser, før de har godt styr på denne position. Det kan være en fordel allerede tidligt at lære gymnasten at have fatning på knæene (toppen af skinnebenet) – dette gør det lettere at holde den lukkede position, og så er det god forberedelse til at lave forlæns salto. Når de har denne fatning, skal de holde fast med fingrene med højre hånd om højre knæ og venstre hånd om venstre knæ, og armene er bøjet langs siden af benet.

Afsættet til salto
Når man begynder at træne afsæt på springbræt og i trampet, bør man fokusere på, at gymnasten har en let hul position i overkroppen og kigger frem. Det er vigtigt, at gymnasterne har armene strakt oppe ved ørerne, når de forlader afsætsredskabet. Når man senere bliver dygtigere, kan man arbejde på at have armene lidt længere nede i indspringet, så man får fordelen af at presse armene op, mens man presser ned i afsætsredskabet, men dette kræver både stor styrke, og det er teknisk svært, så når man arbejder med begyndere og let øvede gymnaster, er det vigtigste, at de når at få armene op i tide. Der er forskellige holdninger til, hvordan dette gøres bedst – nogle foretrækker at svinge armene en runde, mens andre bare trækker dem strakt frem og op i indspringet.

Hoftebøjet forlæns salto
Den hoftebøjede forlæns salto ligner den lukkede forlæns salto meget – forskellen er, at knæene er strakte, og gymnasten har fat på underbenet. Mange af øvelserne kan derfor både bruges til at træne lukket og hoftebøjet salto. Det anbefales dog, at gymnasten har godt styr på den lukkede position, før man begynder at arbejde med den hoftebøjede.

Strakt forlæns salto
Udover den lukkede og hoftebøjede position kan forlæns salto også laves i strakt position. Hovedfokus i dette materiale er på lukket og hoftebøjet salto, mens den strakte salto vil blive gennemgået i hæftet Kvalitet i Springgymnastikken. Mange af opstillingerne til lukket og hoftebøjet salto kan dog sagtens bruges til strakt salto også.

Skjul X

Kanonkuglen triller

Redskaber
Evt. måtte

Øvelsen
Gymnasten sidder i den lukkede position. Herfra trilles op på nakken og tilbage igen. Dette kan kun lade sig gøre, hvis gymnasten runder i ryggen.

Kanonkuglen triller

Tid: 00:38

Hul position

Tid: 00:08

Ind og ud

Tid: 00:31

Hoftebøjet position i ribben

Tid: 00:09

Rotation om bommen

Tid: 00:33

Rotation om bommen - udvikling I

Tid: 00:24

Rotation om bommen - Udvikling II

Tid: 00:18

Kolbøtte ned i kælderen

Tid: 00:26

Kolbøtte ned i kælderen - udvikling

Tid: 00:19

Sælen laver kolbøtte i kælderen

Tid: 00:34

Kaninen laver kolbøtte i kælderen

Tid: 00:24

Kaninen laver kolbøtte i kælderen - udvikling

Tid: 00:13

Kaninen laver kolbøtte i kælderen med afsæt

Tid: 00:21

Kolbøtte i slowmotion

Tid: 00:23

Bussen kommer

Tid: 00:34

Trillebøren læsser af

Tid: 00:20

Kolbøtte i ribben

Tid: 00:14

Rulle på blød skråkile

Tid: 00:19

Rulle på forhøjet skråkile

Tid: 00:13

Rulle på skråkile

Tid: 00:11

Rulle på skråkile - udvikling

Tid: 00:20

Rulle på skråkile efterfulgt af harehop

Tid: 00:18

Rulle på rullemåtte

Tid: 00:09

Rulle-harehop-rulle-harehop

Tid: 00:15

Ruller på klods(er)

Tid: 00:06

Ruller på klods(er) - Udvikling I

Tid: 00:11

Ruller på klods(er) - udvikling II

Tid: 00:08

Rotation i tove eller ringe + Udvikling

Tid: 00:17

Fejesalto

Tid: 00:18

Fejesalto - Udvikling I

Tid: 00:20

Fejesalto - Udvikling II

Tid: 00:14

Dobbeltkolbøtte

Tid: 00:18

Kolbøtter i kongens stol

Tid: 00:16

Kolbøtter i kongens stol - Udvikling I

Tid: 00:14

Kolbøtter i kongens stol - Udvikling II

Tid: 00:26

Kolbøtter i kongens stol - Udvikling III

Tid: 00:12

Kolbøtter i kongens stol - Udvikling IV

Tid: 00:12

Saltorulle til høj landing

Tid: 00:14

Saltorulle til høj landing - Udvikling

Tid: 00:17

Rulle med tilløb og afsæt

Tid: 00:10

Rulle med tilløb og afsæt - Udvikling I

Tid: 00:11

Rulle med tilløb og afsæt - udvikling II

Tid: 00:21

Rulle med tilløb og afsæt - Udvikling III

Tid: 00:10

Saltorulle med tilløb til høj landing

Tid: 00:10

Saltorulle med tilløb til høj landing - Udvikling I

Tid: 00:12

Saltorulle med tilløb til høj landing - Udvikling II

Tid: 00:16

Salto

Tid: 00:27

Salto - udvikling I

Tid: 00:09

Salto - Udvikling II

Tid: 00:16

Salto - udvikling III

Tid: 00:05