Vejrmølle + hop på bom - GymDanmark

Vejrmølle + hop på bom

Vejrmølle, landing i 5. position med efterfølgende ophop. Forberedelse til araberspring og afspring.