Først til mål (2) - GymDanmark

Først til mål (2)

Alle deltagerne placeres i 2 rækker overfor hinanden, hvor den præcise midte imellem dem er markeret med en linje. Den ene side er ”tabersiden” den anden er ”vindersiden”. Underviseren råber det antal hop deltagerne skal tage, og derefter ”ready-set-go”. Ved ”go” starter deltagerne med at sjippe det råbte antal. Her gælder det om at hoppe hurtigere end personen overfor. Når man har hoppet det givne antal hop, løbes der ind til midten (mål). De, der når først til mål, går til ”vindersiden”, de andre til ”tabersiden”. Legen gentages nogle gange.