cirkeltræning - GymDanmark

cirkeltræning

Der lægges 10 øvelser rundt i en cirkel. Sjipperne fordeler sig ud på posterne. Øvelserne udføres i 1 minut, efterfulgt af 30 sekunders pause, hvor man går videre til næste post. Øvelserne udføres uden tov.

  • Speedhop
  • Armbøjninger
  • Hop højt
  • Hurtige steptrin op og ned på stepbænk. (Hvis man ikke ejer en stepbænk, kan disse laves på stedet)
  • Rygbøjninger
  • Push Up. Kom helt op og stå mellem hver Push Up
  • Mavebøjninger
  • Hop frem og land i bredstående, lav derefter en Squat. Hop derefter baglæns, land i bredstående og lav Squat
  • Stå i planke
  • Spurt ned i den anden ende af hallen, lunt tilbage. Gentag derefter øvelsen