Kip-schleuder med modtagning - GymDanmark

Kip-schleuder med modtagning

Kip-schleuder fortsat med modtagning, men gradvist elimineres pausen, så bevægelsen bliver mere glidende. Der kan laves 3 kip-schleuder på samme tur.